Settet SPIKE™ Prime

Breakdance

Synkroniser motorbevegelsene til en «breakdanser», slik at bevegelsene er synkronisert med lysene og rytmene.

30–45 min.
Nybegynner
6.–8. trinn
lesson-header

Leksjonsplan

1. Forberede

 • Les gjennom elevmaterialet i appen LEGO® Education SPIKE.
 • Du kan planlegge en leksjon ved bruk av Kom i gang-materialet i appen, ved behov. Dette gjør at elevene blir kjent med LEGO©® Education SPIKE Prime.

2. Engasjere (5 min.)

 • Bruk ideene i Starte en diskusjon-delen nedenfor til å engasjere elevene i en diskusjon knyttet til denne leksjonen.
 • Bruk videoen til å forklare leksjonen.

3. Utforske (20 min.)

 • Be elevene om å arbeide parvis for å bygge «breakdanseren».
 • Be dem om å eksperimentere med timing, synkroniser bevegelsen til beina med det blinkende lyset på huben.

4. Forklare (5 min.)

 • Snakk om hvordan man synkroniserer bevegelser.
 • Be elevene om å bevege armene til danseren.

5. Utdype (15 min.)

 • Be elevene om å legge til rytme som er synkronisert med danserens bevegelser.
 • Hvor mange lyder kan de synkronisere?
 • Be dem nå om å programmere danserne til å bevege seg ved jevnlige intervaller (f.eks. hvert 30. sekund). Poengter at dette er ment som en påminnelse om at de må reise seg opp og danse!
 • Sørg også for at det er nok tid til opprydding.

6. Evaluere

 • Gi tilbakemelding på elevenes arbeid.
 • Du kan bruke de vedlagte vurderingsrubrikkene for å forenkle prosessen.

Starte en diskusjon

Start en diskusjon om viktigheten av å bevege seg og trene i løpet av dagen. Still relevante spørsmål, som:

 • Hvor ofte bør du reise deg opp og bevege deg hvis du sitter veldig mye?

 • Hvilken type trening kan du gjøre for å holde deg i aktivitet?

 • Tar du pauser i løpet av dagen, glemmer du av og til å gjøre det?

Be elevene om å se denne videoen, slik at de forstår hva de skal gjøre.

lesson-header

Byggetips

Tandembygging
Del opp hver av lagenes byggeoppgaver for å sikre at alle er aktivt involvert:

 • Elev A: toppen av breakdanseren
 • Elev B: bunnen av breakdanseren
teacher-2-parts

Ting som skal synkroniseres
Synkronisering av bevegelser betyr at alle bevegelser følger rytmen. Alt tar for eksempel ett sekund å fullføre, noe som ofte er tilfellet innenfor musikk eller dans.

I løpet av denne leksjonen skal elevene synkronisere en rekke ting.
1. Bevegelsen til beina
2. Bevegelsen til armene
3. Blinkingen av pikslene på lysmatrisen
4. Ulike lyder og noter

teacher-4-sync

Legge til flere funksjoner
Hvis du legger til en tredje motor og en ultralydsensor, kan du synkronisere enda flere ting. For eksempel:

 • Bevegelsen til et tredje element
 • Blinkingen av lyset på distansesensoren
teacher-sync-more

Lag din egen versjon
Be elevene om å legge til klosser for å tilpasse danserne.

Programmeringstips

Hovedprogram

SPIKE Life Hacks Break Dance Step03-Program-Break-Dancer - nb-no

Mulig løsning

SPIKE Life Hacks Break Dance Teacher Solution - nb-no

Andre programmer

SPIKE Life Hacks Break Dance Teacher Other 1 - nb-no

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • utforske funksjonene til motoren og hvordan den kontrolleres med ulike enheter (f.eks. motoren kjører i antall sekunder, grader eller rotasjoner). Bruk komme i gang-materialet til Motorer og sensorer for hjelp.

Ta denne leksjonen til neste nivå ved å:

 • be lagene synkronisere modellene for å skape en «flash mob»

Vurderingsmuligheter

Observasjonssjekkliste for lærer
Lag en skala som stemmer overens med behovene dine, for eksempel:

 1. Delvis fullført
 2. Fullstendig fullført
 3. Overgikk forventningene

Bruk følgende suksesskriterier til å evaluere elevenes fremgang:

 • Elevene forstår konseptene rytme, timing og synkronisering.
 • Elevene observerer breakdanserne og foretar effektive endringer i programmene.
 • Elevene utvikler en forståelse for breakdanserens funksjonalitet, slik at de er i stand til å programmere nye rytmer etter nye taktslag i løpet av et kort tidsrom.

Egenvurdering

Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.

 • Blå: Jeg har programmert beina til danseren, slik at bevegelsene er synkronisert med lyset.
 • Gul: Jeg har programmert beina og armene til danseren, slik at bevegelsene er synkronisert med lyset.
 • Fiolett: Jeg har programmert danseren til å bevege seg med jevne mellomrom. Spill av noen taktslag for å holde danseren i bevegelse.

Parvurdering
Oppmuntre elevene til å gi tilbakemelding til andre ved å:

 • be en elev vurdere resultatene til hverandre ved bruk av den fargede klossen ovenfor.
 • be dem gi konstruktiv tilbakemelding til hverandre for å øke gruppens prestasjoner i deres neste leksjon.
student-07

Flere ideer til norskundervisningen

Legge til rette for utvikling av språklige ferdigheter:

 • Be elevene utforske og diskutere hvorfor det er viktig å reise seg opp og bevege seg ved jevne mellomrom når man sitter i lengre perioder i klasserommet, foran datamaskinen, TV-en, spiller dataspill og så videre.

Merk: Dette kommer til å ta mer tid enn en vanlig økt.

Flere ideer til matematikk

Legge til rette for utvikling av matematiske ferdigheter:

 • Be elevene utforske eller forklare taktslagene når det gjelder brøk.
 • Be dem om å kjøre polymetriske taktslag (f.eks. 2/4 med 3/8, 5/4 med 4/4).

Merk: Dette kommer til å ta mer tid enn en vanlig økt.

Lenker til karrieremuligheter

Elevene som likte denne leksjonen, kan også være interessert i å utforske disse karrieremulighetene:

 • Helsefag (biomedisin)
 • Helsefag (karrierer innenfor medisin og helsevesen)

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • bruke ulike datatyper som tid (sekunder), hastighet og grader av rotasjon

Settet LEGO Education SPIKE Prime

Kompetansemål hentet fra Fagfornyelsen:

Naturfag etter 7. trinn - NAT0007:

 • skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn
 • utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen
 • designe og lage et produkt basert på brukerbehov

Matematikk etter 5. trinn – MAT0005:

 • lage og programmere algoritmar med bruk av variablar, vilkår og lykkjer

Matematikk etter 7. trinn – MAT0007:

 • representere og bruke brøk, desimaltal og prosent på ulike måtar og utforske dei matematiske samanhengane mellom desse representasjonsformene

Mat og helse etter 7. trinn – MHE0007:

 • vise samanhengar mellom matvaregrupper og næringsstoff som er viktige for god helse
 • bruke reiskap, grunnleggjande teknikkar og matlagingsmetodar til å lage trygg og berekraftig mat som gir grunnlag for god helse

Detaljert Læringsmål:

Elevene skal

 • følge instruksjoner og bygge og programmere en breakdanser, og forklare hvordan de ulike bevegelsene og lysene kan synkroniseres
 • tilpasse og utvikle programmene og modellen underveis, både når en får beskjed om endringer og når en selv oppdager behovet
 • forstå og forklare forskjellen mellom rotasjoner i en motor der en bruker grader, sekunder og runder som innstilling
 • finne puls og rytme, og forklare dem med brøk for å forbedre robotens synkronisering
 • samtale om hvorfor det er viktig med variasjon i arbeidsstilling og hvorfor det er viktig å bevege seg i hverdagen, både på skolen og i fritiden

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.