Settet SPIKE™ Prime

Gjenta fem ganger

Bruk variabler til å telle antallet situps og kalorier som forbrennes i løpet av en treningsøkt.

30–45 min.
Nybegynner
6.–8. trinn
lesson-header

Leksjonsplan

1. Forberede

 • Les gjennom elevmaterialet i appen LEGO® Education SPIKE.

2. Engasjere (5 min.)

 • Bruk ideene i Starte en diskusjon-delen nedenfor til å engasjere elevene i en diskusjon knyttet til denne leksjonen.
 • Forklar leksjonen.

3. Utforske (15 min.)

 • Be elevene om å arbeide parvis for å bygge Leo, den personlige treneren.
 • Be dem om å kjøre programmet for å sikre at Leo fungerer skikkelig.

4. Forklare (10 min.)

 • Utfordre elevene til å bruke variabler for å telle Leos situps.

5. Utdype (15 min.)

 • Be elevene om å legge til enda en variabel i programmet, og beregne antallet kalorier de forbrenner ved å ta situps.
 • Be dem endre og tilpasse modellene sine.

6. Evaluere

 • Gi tilbakemelding på elevenes arbeid.
 • Du kan bruke de vedlagte vurderingsrubrikkene for å forenkle prosessen.

Starte en diskusjon

Start en diskusjon om trening.

 • Snakk om treningsprogrammer for idrettsutøvere, rehabilitering etter skader, eldre mennesker og så videre.
 • Utforsk konseptet tall og telling ved å be elevene om å tenke på situasjoner der de ser og utfører telling i hverdagen.

  ▷ Antallet e-post
  ▷ Liker-klikk på sosiale medier
  ▷ Tilgjengelige parkeringsplasser i parkeringshus

 • Be elevene om å beskrive hva de tror en variabel er.

Be elevene om å se denne videoen, slik at de forstår hva de skal gjøre.

lesson-header

Byggetips

Ikke bruk for høy hastighet
Det er best å aktivere modellen med middels motor på 75 % av full hastighet.

teacher-reduce-speed

Riktig justering av motorer
Sørg for at elevene har bygget modellen med korrekt innstilte motorer, som vist i byggeinstruksjonene. Dette gjør programmeringen enklere.

teacher-align-motors

Programmeringstips

Hovedprogram

SPIKE Life Hacks Repeat-5-times Step03-Program - nb-no

Mulig løsning

SPIKE Life Hacks Repeat-5-times Teacher-Solution - nb-no

Andre programmer

SPIKE Life Hacks Repeat-5-times Teacher Other - nb-no

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • gjennomfør en analog aktivitet som tar for seg variabler, før du begynner leksjonen

  ▷ bruke en glasskrukke (for å symbolisere variabelen), og gradvis helle noe i krukken, for eksempel klinkekuler
  ▷ forklare at en variabel er det samme som en krukke som beholder litt informasjon (dvs. klinkekulene) i minnet

Ta denne leksjonen til neste nivå ved å:

 • programmere situps med ulike tempoer (dvs. to rolige og 3 raske)
 • be elevene om å endre programmet, slik at det teller de ulike typene situps og viser de ulike verdiene
 • bruke et nettbrett og programmere Leo til å bevege seg, i henhold til bevegelsene til nettbrettet

Vurderingsmuligheter

Observasjonssjekkliste for lærer
Lag en skala som stemmer overens med behovene dine, for eksempel:

 1. Delvis fullført
 2. Fullstendig fullført
 3. Overgikk forventningene

Bruk følgende suksesskriterier til å evaluere elevenes fremgang:

 • Elevene kan beskrive variabelkonseptet på en nøyaktig måte.
 • Elevene kan lage og bruke en variabel i programmene sine.
 • Elevene kan bruke en variabel til å telle forskjellige verdier.

Egenvurdering

Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.

 • Blå: Jeg laget en variabel for å telle hvor mange situps Leo utførte.
 • Gul: Jeg har lagt til enda en variabel for å telle forbrente kalorier.
 • Fiolett: Jeg har endret programmet for å lage forskjellige treningstempoer og -rutiner.

Parvurdering
Oppmuntre elevene til å gi tilbakemelding til andre ved å:

 • be en elev vurdere resultatene til hverandre ved bruk av den fargede klossen ovenfor.
 • be dem gi konstruktiv tilbakemelding til hverandre for å øke gruppens prestasjoner i deres neste leksjon.
student-07

Flere ideer til norskundervisningen

Legge til rette for utvikling av språklige ferdigheter:

 • Be elevene om å finne eksempler på treningsprogrammer og utforske forskjellene mellom dem. Be dem om å knytte treningstypen og antallet repetisjoner til effekten dette vil ha på kroppen.
 • Be dem om å lage en presentasjon om ulike treningsprogrammer.

Merk: Dette kommer til å ta mer tid enn en vanlig økt.

 

Flere ideer til matematikk

Legge til rette for utvikling av matematiske ferdigheter:

 • Be elevene om å utforske lineære forhold på ulike måter.
 • Be dem tegne et lineært diagram med verdien til de ulike verdiene (f.eks. telling, kalorier, arbeid) i forhold til antallet situps som Leo utfører.
 • Be dem om å hente ut matematikkforholdet fra diagrammet (y=mx+b)

Merk: Dette kommer til å ta mer tid enn en vanlig økt.

 

Lenker til karrieremuligheter

Elevene som likte denne leksjonen, kan også være interessert i å utforske disse karrieremulighetene:

 • Utdannelse og opplæring (undervisning)
 • Helsefag (biomedisin)
 • Helsefag (karrierer innenfor medisin og helsevesen)
 • Informasjonsteknologi (spillprogrammering)

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • oppgi flere numeriske variabler
 • utføre enkle matematikkoperasjoner på variablene

Settet LEGO Education SPIKE Prime

Kompetansemål hentet fra Fagfornyelsen:

Naturfag etter 7. trinn - NAT0007:

 • skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn
 • utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen

Matematikk etter 5. trinn – MAT0005:

 • lage og programmere algoritmar med bruk av variablar, vilkår og lykkjer

Matematikk etter 6. trinn – MAT0006:

 • bruke variablar og formlar til å uttrykkje samanhengar i praktiske situasjonar

Norsk etter 7. trinn – NOR0207:

 • beskrive, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål
 • utforske og beskrive samspillet mellom skrift, bilder og andre uttrykksformer og lage egne sammensatte tekster

Detaljert Læringsmål:

Elevene skal

 • følge instruksjoner og bygge og programmere en personlig trener, og forklare hvordan de ulike delene av modellen og programmene virker
 • tilpasse og utvikle programmene og modellen underveis, både når en får beskjed om endringer og når en selv oppdager behovet
 • vite hva en variabel er, kunne opprette og bruke variabler til å mellomlagre verdier i et program, samt utføre regneoperasjoner på verdier som lagres i variablene
 • forstå viktigheten av fysisk aktivitet og hvordan ulike treningsprogram kan ha ulike effekt på kroppen

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.