Kan du holde tellingen mens du trener?

lesson-header

Når utøvere trener, gjennomfører de normalt repetisjoner, et sett eller en rutine.

Har du et eksempel på hvert av disse treningsbegrepene?

Bygg Leo, din personlige trener.

student-02

Denne personlige treneren hjelper deg med å telle antallet situps.

Hvis du har tid, kan du bygge ditt eget design.

La oss prøve denne koden først.

SPIKE Life Hacks Repeat-5-times Step03-Program - nb-no
student-03

Du skal se at Leo tar situps selv.

Tell Leos repetisjoner!

student-04

Nå bruker du en variabel til å legge til tellingsdelen i dette programmet.

Sett inn «Angi situps»-blokken i begynnelsen av programsekvensen for å definere verdien du skal begynne å telle fra.

Legg til blokken «Endre situps med 1» når Leo har fullført én situp.

Legg til «reporter»-blokken i lys-blokken for å visualisere innholdet i variabelen.

Det kan se slik ut:

SPIKE Life Hacks Repeat-5-times Step04-Hint - nb-no

Legg til enda en variabel for å telle forbrente kalorier.

student-05

Kaloriene øker med tre for hvert lag med fem situps. 

Vis kaloriforbrenning på arbeidsområdet.

Du må opprette en annen variabel som teller forbrente kalorier og vise den med Skjerm-blokken.

Nå kan du gjøre Leo mer personlig!

student-06

Bruk flere klosser eller endre programmet, slik at Leo får litt mer personlighet.

Ta opp en video av treningsøkten.

Tenk på hvordan det gikk. 

Kyle-Kate-Reflect.png

Hva fikk du til? Er det noe du kunne ha gjort bedre?

... 7, 8, 9, 10 … bare fortsett, dette klarer du!