Settet SPIKE™ Prime

Grønnsakskjærlighet

Bruk prognosedata i sanntid til å bestemme om tomatplanter må vannes denne uken.

30–45 min.
Middels
6.–8. trinn
lesson-header

Leksjonsplan

1. Forberede

 • Les gjennom elevmaterialet i appen LEGO® Education SPIKE.

Engasjere (5 min.)

 • Bruk ideene i Starte en diskusjon-delen nedenfor til å engasjere elevene i en diskusjon knyttet til denne leksjonen.
 • Forklar leksjonen.

Utforske (20 min.)

 • Be elevene om å arbeide parvis for å bygge tomatmåler-modellen.
 • Be dem om å kjøre programmet. Observer reaksjonene. Minn dem på at de må oppgi en by for at programmet skal fungere.
 • La elevene finne ut hvordan de beveger nålen i forhold til nedbørsmengden som ble varslet.

Forklare (5 min.)

 • Be elevene om å arbeide med andre lag hvis de trenger hjelp til å kalibrere tomatmåleren.

Utdype (15 min.)

 • Be elevene om å forsøke å vise temperaturvarslet for neste uke. Det å vise en verdi på en skala er en annerledes oppgave enn å vise summen av nedbør som ble varslet for én uke.
 • Sørg også for at det er nok tid til opprydding.

6. Evaluere

 • Gi tilbakemelding på elevenes arbeid.
 • Du kan bruke de vedlagte vurderingsrubrikkene for å forenkle prosessen.

Starte en diskusjon

Start en diskusjon om hvordan man dyrker grønnsaker, behovene deres og forskjellene. Still relevante spørsmål, som:

 • Kan du forklare vekstperioden for noen grønnsaker?
 • Hvorfor kan ikke grønnsaker dyrkes hele året enkelte steder?
 • Hva er en proporsjonal sammenheng?

Be elevene om å se denne videoen, slik at de forstår hva de skal gjøre.

lesson-header

Byggetips

Laste inn papiret
Du kan laste hvilken som helst papirtype i tomatmåleren. Du kan bruke den medfølgende PDF-en for denne leksjonen, eller du kan be elevene om å lage sin egen.

teacher-load-paper

Programmeringstips

Hovedprogram

SPIKE Life Hacks VeggieLove Step03-Program - nb-no

Mulig løsning

SPIKE Life Hacks VeggieLove Teacher-solution - nb-no

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • forklare hvordan man finner ut hvordan nålen beveger seg i forhold til nedbørsmengden som ble varslet.

Ta denne leksjonen til neste nivå ved å:

 • la elevene lage sitt eget «vanningsbehov»-kort for grønnsaker, og la dem plassere det i tomatmåleren.
 • bruke ulike «vanningsbehov»-kort i klassen eller på samme lag, og validere hvor raskt de kan rekalibrere tomatmåleren.

Vurderingsmuligheter

Observasjonssjekkliste for lærer
Lag en skala som stemmer overens med behovene dine, for eksempel:

 1. Delvis fullført
 2. Fullstendig fullført
 3. Overgikk forventningene

Bruk følgende suksesskriterier til å evaluere elevenes fremgang:

 • Elevene kan kalibrere en måler i henhold til verdien en forsøker å måle.
 • Elevene kan etablere en kobling mellom datamanipulasjonen de har gjort og den relevante virkelige situasjonen.
 • Elevene kan vise en verdi på sin skala (rekalibrering).

Egenvurdering

Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.

 • Blå: Jeg kan få tomatmåleren til å bevege seg i forhold til nedbørsmengden.
 • Gul: Jeg kan vise summen av nedbør som ble varslet for neste uke.
 • Fiolett: Jeg kan vise temperaturene på en skala.

Parvurdering
Oppmuntre elevene til å gi tilbakemelding til andre ved å:

 • be en elev vurdere resultatene til hverandre ved bruk av den fargede klossen ovenfor.
 • be dem gi konstruktiv tilbakemelding til hverandre for å øke gruppens prestasjoner i deres neste leksjon.
student-07

Flere ideer til norskundervisningen

Legge til rette for utvikling av språklige ferdigheter:

 • Be elevene om å møte noen som arbeider innenfor jordbruk, og finne ut om de bruker lignende verktøy. Be dem om å sammenligne dette Life Hack-et med virkelige instrumenter som brukes i felten.

Merk: Dette kommer til å ta mer tid enn en vanlig økt.

Flere ideer til matematikk

Legge til rette for utvikling av matematiske ferdigheter:

 • Be elevene om å bruke den samme skalaen til å kalibrere ulike verdier:

  ▷ Vindhastighet over tid
  ▷ Temperatur over tid

 • Be dem om å definere hvordan kalibreringen kan utføres.

Merk: Dette kommer til å ta mer tid enn en vanlig økt.

Lenker til karrieremuligheter

Elevene som likte denne leksjonen, kan også være interessert i å utforske disse karrieremulighetene:

 • Landbruk og hagebruk (landbruksprodukter og -teknologi)
 • Land- og hagebruk (ernæringsfag)
 • Land- og hagebruk (hagebruk)
 • Naturfag, teknologi, maskinteknikk og matematikk (naturfag og matematikk)

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • kalibrere en skala for å vise nøyaktige data på en nyttig og pålitelig måte

Settet LEGO® Education SPIKE Prime

Kompetansemål hentet fra Fagfornyelsen:

Naturfag etter 7. trinn - NAT0007:

 • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar
 • skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn
 • utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen

Matematikk etter 5. trinn – MAT0005:

 • lage og programmere algoritmar med bruk av variablar, vilkår og lykkjer

Matematikk etter 7. trinn – MAT0007:

 • logge, sortere, presentere og lese data i tabellar og diagram og grunngi valet av framstilling

Detaljert Læringsmål:

Elevene skal

 • følge instruksjoner og bygge og programmere en tomatmåler, og forklare hvordan de ulike delene av modellen og programmene virker
 • tilpasse og utvikle programmene og modellen underveis, både når en får beskjed om endringer og når en selv oppdager behovet
 • hente ut, behandle og gjøre nytte av live værdata fra en skytjeneste til å bestemme om tomatplantene trenger vannes denne uken
 • kalibrere en skala for å vise så nøyaktige data som mulig
 • analysere behov for vann og varme for ulike grønnsaker

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.