Settet SPIKE™ Prime

Hinderløypen

Illustrer potensiell og kinetisk energioverføring.

120+ min.
Avansert
6.–8. trinn
lesson-header.png

Engasjere

(Prosjekt del A, før skoletimen (30 min))

 • I denne leksjonen skal elevene ta i bruk det de allerede har lært om potensiell og kinetisk energi. De skal følge designprosessen for ingeniørvitenskap for å fullføre et prosjekt med flere løsninger. Her lager de en hinderløype ved å vise sin forståelse av disse konseptene.
 • De beste hinderstypene for dette prosjektet har en pendel, vippehuske eller en opp og ned-bevegelse.
 • Bruk ulike materiell til å engasjere elevene dine om temaet helnings-, rulle- og * slingringsverdier*.

Starte en diskusjon
Start en diskusjon ved å stille spørsmål knyttet til leksjonen. Her ser du noen forslag:

 • Hvordan er relasjonen mellom kinetisk og potensiell energi?
 • Kjenner du til noen hinderløypespill?

Be elevene skrive ned tankene sine som en hypotese.

Utforske

(Prosjekt del A, i klasserommet, 45 min)

 • Be elevene om å jobbe sammen for å utvikle ideer til to eller tre hinderløypespill de kan bygge.
  • Be dem tenke på hvordan de plotter verdier for å illustrere energioverføring.
  • Sørg for at de bruker data i ideene sine.
  • Gi dem litt tid til å bygge prototyper av ideene sine.

Forklare

(Prosjekt del B, i klasserommet, 45 min)

 • Be elevene om å gjennomføre eksperimentene.
 • Oppfordre dem til å registrere mye data for bruk på et senere tidspunkt, og be dem om å beskrive verdiene de skal plotte.
 • Be dem om å spille inn videoer som demonstrerer modellene.

Utdype

(Prosjekt del B, etter skoletimen, 45 min)

 • Legge til rette for en delingsøkt der elevene utveksler informasjon. Dette kan gjøres ved bruk av hvilken/t metode/verktøy som er mest effektiv (det vil si, personlig eller på nettet).

Evaluere

 • Gi tilbakemelding på elevenes arbeid.
 • Du kan bruke de vedlagte vurderingsrubrikkene for å forenkle prosessen.

Vurderingsmuligheter

Observasjonssjekkliste for lærer
Lag en skala som oppfyller behovene dine, for eksempel:

 • Delvis fullført
 • Fullstendig fullført
 • Overgikk forventningene

Bruk følgende kriterier til å evaluere elevenes arbeid:

 • Elevene kan identifisere hovedelementene til et problem.
 • Elevene styrer selv utviklingen av en fungerende og kreativ løsning.
 • Elevene kan kommunisere ideene sine tydelig.

Egenvurdering
Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.

 • Blå: Jeg har laget en hinderløypemodell.
 • Gul: Jeg har laget en hinderløypemodell og har plottet data for å demonstrere overføring av energi.
 • Fiolett: Jeg har laget en hinderløypemodell. Jeg har plottet data for å demonstrere overføring av energi, og jeg har presentert ideene mine på en tydelig måte.

Parvurdering

Oppmuntre elevene til å gi tilbakemelding til andre ved å:

 • be en elev vurdere resultatene til hverandre ved bruk av den fargede klossen ovenfor.
 • be dem gi konstruktiv tilbakemelding til hverandre for å øke gruppens prestasjoner i deres neste leksjon.
assessment-general.png

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • gi fire eller fem eksempler på hinderløyper som elevene kan velge fra, for eksempel:
  • Svingstanghindring
  • Ringhuskehindring
  • Zipline-hindring
  • Stige opp og ned-hindring
 • Bruk Svingstanghindring-modellen til å demonstrere hva elevene er i ferd med å gjøre

Ta denne leksjonen til neste nivå ved å:

 • tilrettelegge idédugnadsøkten som en klasseaktivitet, noe som gir gruppene flere ideer å velge mellom.
 • dele ideer om hinderløypespill eller måter å bruke motor og sensorer på
DIFF.png

Tips

Byggetips

Løsninger med flere resultater
Dette prosjektet er utformet slik at hver elev eller hvert lag kan ha en unik løsning.

Eksempelløsning
Her ser du en idé du kan bruke til å inspirere designprosessen til elevene dine.

45678_Science_53.png

Programmeringstips
Hovedprogram

SPIKE Prime The Obstacle Course - nb-no

Tips om vitenskapsdata
Her ser du et eksempel på dataene elevene kan forvente av dette eksperimentet.

placeholder-image.png

Flere ideer

Flere ideer til matematikk

Legge til rette for utvikling av matematiske ferdigheter:

 • Be elevene om å bruke hubene sine til å registrere data utenfor klasserommet. For eksempel kan de registrere akselerasjonsverdier i en heis, på en lekeplass eller i en fornøyelsespark. Be dem sammenligne og beskrive grafene fra hvert sted.

Vær oppmerksom på: Dette vil kreve ekstra tid.

MATH.png

Flere ideer til norskundervisningen

Legge til rette for utvikling av språklige ferdigheter:

 • Del gruppene inn i to i løpet av Utdype-fasen av denne leksjonen. Be den ene gruppen om å presentere modellen mens den andre gruppen tar notater, stiller spørsmål og intervjuer dem. Be dem bytte roller. Når begge gruppene har delt, ber du hver gruppe om å lage et blogginnlegg eller en video som beskriver hva de har sett.

Vær oppmerksom på: Dette vil kreve ekstra tid.

LA.png

Lenker til karrieremuligheter

Elevene som likte denne leksjonen, kan også være interessert i å utforske disse karrieremulighetene:

 • Terapeutiske tjenester
 • Ingeniørvitenskap og teknologi

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • lage en modell av en hinderløype som illustrerer bruken av potensiell og kinetisk energi

Settet LEGO® Education SPIKE Prime
Enhet med LEGO Education SPIKE appen installert
Alt annet relevant materiell for et prosjekt

Naturfag etter 7.trinn – NAT0007:

• utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen
• designe og lage et produkt basert på brukerbehov
• reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer

Fem ideer og eksempler for blandet læring ved bruk av alle hovedpunktene

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.