Ta deg tid til å besvare disse spørsmålene.

video-thumb-01
 • Hvordan er relasjonen mellom kinetisk og potensiell energi?
 • Kjenner du til noen hinderløypespill?

Tenk på en hinderløypespill du kan bygge.

Student-02.png
 • Jeg har beskrevet to til tre hinderløypespill som jeg kan bygge modeller av.
 • Jeg har beskrevet hvor overføring av potensiell energi til kinetisk energi kan observeres, i hvert spill.

Velg, bygg og gi modellen et navn.

student-04.png
 • Jeg har begynt å bygge den valgte modellen.
 • Jeg har valgt et modellnavn.

Programmer og test modellen.

student-04.png
 • Jeg har programmert modellen.
 • Jeg kan plotte og vise energiverdier.
 • Jeg kan vise at jeg har forbedret resultatene mine under testingen.

La oss dele!

science-unit-white.png
 • Jeg har presentert modellen for klassekameratene mine.

Hva fikk du til?

Kyle-Kate-Reflect.png
 • Er du fornøyd med modellen?
 • Er det noe du kunne ha gjort bedre?

Gratulerer! Du er nå en ekspert på hinderløyper.