SU3_web_headera.png
SPIKE™ Essential

Dyr og omgivelsene deres

Dette emnet introduserer elevene dine til geo- og romvitenskap i tillegg til biovitenskap gjennom et gjenkjennelig fokus på dyr. De begynner i nærheten av hjemmet, og skal designe en bygning som holder et kjæledyr trygt i stormfullt vær. Deretter skal de utforske livssyklusen og gruppeatferden til dyr. Etter dette skal de utvikle en plan for å redusere påvirkningen endringen av et våtmarksmiljø har på dyr. Til slutt skal de dele et vilt dyr og et habitat de selv har valgt og forklare hvordan dyret er tilpasset til å å overleve i habitatet.

Elevene dine skal også øve på sosial og emosjonell læring, som selvregulering, utholdenhet, empati, selvbevissthet og oppmerksomhet sammen med hovedpersonene i leksjonenes fortellinger.

Før elevene dine begynner på dette emnet, anbefaler vi å gjøre følgende for å hjelpe dem med ferdighetene innen bygging og programmering og forberede dem på utfordringene i emnet.

  • Få tilgang til LEGO® Education SPIKE appen eller installer den på enhetene i klasserommet.

  • Fullfør opplæringsaktivitetene (under Start-menyen i LEGO Education SPIKE appen).

  • Prøv en eller flere av leksjonene i emnet Spennende byvandring.

1-4 klasse
Naturfag: 1. Teknologi: 1. Maskinteknikk: 1. Kunstfag: 1. Matematikk: 1.
STEAM, Naturfag

Leksjoner

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.