SPIKE™ Essential

Dyrenes atferd

Maria ser at afrikabøffel lever i store flokker. Hun lurer på hvorfor de lever i grupper i stedet for alene.

45–90 min.
Middels
1-4 klasse
45345_Science_U3_L4_Web_Thumbnail.png

Forberede

(MERK: Denne leksjonen inneholder en del A og en del B. Begge er viktige for å få fullt utbytte av undervisningsopplegget og nå kompetansemålene. Hvis du har begrenset med tid, kan du gå gjennom begge delene og velge ut elementer som dekker elevenes behov.)

I denne leksjonen skal elevene bygge en modell av en afrikabøffel ved hjelp av eksempelbildene som inspirasjon. Oppmuntre dem til å designe og bygge sine egne versjoner av en bøffel.

 • Naturfaglig bakgrunn – Dyrenes atferd: I den forenklede modellen i denne leksjonen bruker bøffelen synet sitt til å oppdage rovdyr som er i nærheten. I virkeligheten bruker mange dyr andre sanser, som for eksempel lukt, til å oppdage rovdyr. Dette hjelper dem med å oppdage rovdyret før det kommer nært nok til å være synlig.
 • Bygg opp forkunnskaper – Dyrenes atferd: Bruk egnet undervisningsmateriell i naturfag til å dele informasjon, bilder og definisjoner for å bygge opp forkunnskaper.
  • Flere typer dyr, inkludert afrikabøffelen, lever i grupper vi kaller flokker.
  • Å leve i grupper lar dyrene dele på oppgaver som å jakte, lete etter mat og oppdra de små.
  • I flokker med afrikabøffel ser noen medlemmer etter rovdyr og advarer andre flokkmedlemmer om fare. Dette hjelper gruppen med å overleve ved å gi dem tid til å rømme fra farer.
  • Sansene (f.eks. syn og lukt) dyrene bruker til å oppdage rovdyr varierer.
  • Et argument støtter en påstand om noe som skjer i naturen (f.eks. å leve i grupper hjelper dyr med å overleve). Det bør inneholde bevis, data som fakta og/eller en modell som viser observasjoner.
  • Ordliste: flokk, rovdyr, overleve, argument, påstand
 • Erfaring med bygging og programmering: Se gjennom forslagene i emneplanen. Til denne leksjonen kan det også være lurt å
  • gå gjennom veiledningen for fargesensoren i startmenyen til SPIKE appen
  • bruke delen Fargesensor i menyen Hjelp > Ordblokker i SPIKE appen for å få mer støtte
  • bruke leksjonen Sumpbåt til å bygge opp erfaring med fargesensoren
 • Materiell: Hvis du planlegger å bruke «Flere ideer»-aktiviteten, må du finne frem og fordele et par ark med rutepapir per elev.

DEL A (45 minutter)

Engasjere

(Hele klassen, 10 minutter)

U3L3_Engage.png
 • Introduser hovedpersonen(e) i historien og den første utfordringen: Maria ser at afrikabøffel lever i store flokker. Hun lurer på hvorfor de lever i grupper i stedet for alene.

 • TENK: Legg til rette for en diskusjon om leksjonens emner, gjerne ved hjelp av bildet i historien.

  • Hvilke dyr vet du lever i flokk? (Svarene kommer til å variere: kuer, geiter, bøfler, elg og sebra.)
  • Hvordan kan det å leve i flokk hjelpe dyrene med å overleve? (De kan hjelpe hverandre med å finne mat, ta vare på de små eller advare andre flokkmedlemmer om fare.)
  • La oss utforske hvordan det å bo i en flokk kan bidra til å holde dyr trygge fra rovdyr.
 • Del ut et SPIKE Essential sett og en enhet til hver gruppe.

Utforske

(Små grupper, 25 minutter)

 • Du kan vurdere å dele eksemplene nedenfor som støtte for byggingen eller programmeringen når elevene jobber. Forklar at bildet/bildene viser en idé, og at elevene kan bygge sine egne ideer av en gressende bøffel som kan oppdage et rovdyr.

 • Be elevene om å gjøre følgende:

  • Bruk grunnmodellen til å BYGGE en gressende bøffel med en fargesensor i hodet som peker ned mot maten, og et rovdyr som bøffelen kan oppdage.
  • PROGRAMMER modellen til å lage en lyd når bøffelen ser fargen gul (representerer et rovdyr, for eksempel en løve).
  • Test modellen for å se om den lager en lyd når et gult LEGO® element plasseres under fargesensoren.
 • Legg til rette for idédugnad om måter en kan bruke LEGO elementer til å bygge en bøffel som ser ned mot maten sin, og bygge et rovdyr der bøffelen kan oppdage det. Hvis det er behov for det, kan du tydeliggjøre at grunnmodellen representerer et ensomt dyr som vil gresse, og at den gule platen er rovdyret.

 • Du kan be elevene om å dele ideer halvveis gjennom byggeprosessen, og deretter oppdatere modellene sine med inspirasjon fra delingsøkten.

45345_Science_U3_L4_Web_Overlay.png
45345_Science_U3_L4_Web_Overlay.png
45345_Science_U3_L4_Web_Guide.png
SPIKE Essential Animal Behavior - nb-no

Forklare

(Hele klassen, 10 minutter)

 • Samle elevene for å dele med hverandre. 

 • Be hver gruppe om å bruke modellen sin til å demonstrere og forklare følgende:

  • Hvordan den kan oppdage et rovdyr.
  • Hvorfor et dyr som gresser kanskje ikke ser faren før den er rett i nærheten.
 • Be elevene om å dele hvordan de endret modellen sin for å forbedre den.

Be elevene om å holde modellene sine hele, slik at de kan brukes i Del B.

DEL B (45 minutter)

Forklare

(Hele klassen, 10 minutter)

 • Gjenta trinnene fra Del A: Forklare for å få flere grupper til å demonstrere og forklare det de har lært.

Utdype

(Hele klassen, 25 minutter)

 • Del bakgrunnsinformasjon for å hjelpe elevene med å utdype

  • Bøffelen i Del A fokuserte på å spise og kunne derfor risikere å ikke se rovdyret før det var helt nært.
  • I virkeligheten ønsker dyr å oppdage et rovdyr før det er for nært.
  • Noen flokkmedlemmer ser etter rovdyr og advarer flokken mens andre spiser.
 • Be elevene om å gjøre følgende:

  • Tilpass og test modellen for å fullføre den neste utfordringen i appen: Endre fargesensoren på hodet til dyret så den peker fremover i stedet for nedover.
  • Demonstrer at modellen nå kan oppdage et rovdyr som nærmer seg (et gult LEGO® element).
  • Beskriv hvor godt den andre modellen deres oppdager rovdyr sammenlignet med den første modellen. (En sensor som peker fremover bør oppdage rovdyr fra en større avstand enn en sensor som peker nedover.)
  • Lag et argument for hvorfor det å leve i flokk på denne måten kan hjelpe en flokk med afrikabøfler. (Å bli advart av et dyr som overvåker, gir flokken mer tid til å rømme dersom et rovdyr nærmer seg.)
 • Hvis det er behov for det, kan du minne elevene på å ikke blokkere fargesensoren når de endrer på figuren sin. En blokkert fargesensor oppdager ikke rovdyr.

 • (5 min) Be elevene om å dele kunnskap, ideer eller ferdigheter som

  • hjalp dem med å fullføre utfordringen
  • de lærte mens de bygde
 • Be elevene om å rydde settene og arbeidsområdene.

Evaluere

(Hele klassen, 10 minutter)

 • Still veiledende spørsmål for å få frem tankegangen til elevene og avgjørelsene de tok mens de idémyldret, bygget og programmerte.

Observasjonssjekkliste

 • Gå gjennom læringsmålene (Lærerstøtte-boksen).

 • Bruk sjekklisten til å observere fremdriften til elevene:

  • De argumenterer for at det å leve i flokk hjelper afrikabøfler med å overleve.
  • De bruker modellen sin til å forklare at et dyr som overvåker kan oppdage et rovdyr tidligere, før det kommer for nært, enn det et gressende dyr som spiser kan.
  • De bruker modellen sin til å støtte opp argumentet om at dyret som overvåker hjelper flokken med å overleve ved å 1) oppdage rovdyr fra en stor nok avstand til at flokken kan rømme, og 2) la flokken spise mer uten å være i fare.

Egenvurdering

Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.

 • Blå kloss: Jeg tror at jeg kan følge instruksjoner for å lage et program.
 • Gul kloss: Jeg kan følge instruksjoner for å lage et program.
 • Grønn kloss: Jeg kan følge instruksjoner for å lage et program, og jeg kan hjelpe en venn med å gjøre det samme.

Partilbakemelding

Be elevene om å parvis diskutere erfaringene med å jobbe sammen.
Oppmuntre dem til å bruke uttalelser som følgende:

 • Jeg syntes det var bra at du ...
 • Jeg vil gjerne høre mer om hvordan du ...

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å gjøre følgende:

 • La elevene feste fargesensoren som peker utover i Del B på kroppen til dyret i stedet for å gjøre den til en del av hodet til dyret.
  Øk vanskelighetsgraden ved å gjøre følgende:
 • Få elevene til å bygge, programmere og teste en sensor på «rovdyret» med ulike avstander eller retninger rovdyret nærmer seg fra. Fra hvilke avstander kan bøffelen oppdage et rovdyr? Har retningen noe å si?

Flere ideer

 • Få elevene til å skrive en historie om en flokk og bruke modellene som karakterer, inkludert dyrene som konsentrerer seg om spising og dyrene som ser etter fare. Gi rutepapir til elevene og be dem om å lage en illustrasjon i full skala som inkluderer både flokkdyr og et rovdyr. Bruk enheter til å vise logiske avstander for det de to flokkdyrene oppdager.

Dette vil ta mer tid enn 45 minutter.

Lærerstøtte

Elevene skal gjøre følgende:

 • Bygge en modell for å forklare hvorfor et dyr som beiter og et dyr som overvåker er viktig for dyrenes overlevelse.
 • Argumentere for at det å leve i en gruppe hjelper dyr med å forsvare gruppemedlemmer.
 • Bruke modellen sin til å støtte opp under argumentet.

(ett sett per to elever)

 • LEGO® Education SPIKE Essential sett
 • Enhet med LEGO Education SPIKE appen installert
 • Se Forberede – Materiell.

Naturfag etter 4.trinn:

 • utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut
 • utforske teknologiske systemer som er satt sammen av ulike deler, og beskrive hvordan delene fungerer og virker sammen
 • designe og lage et produkt basert på en kravspesifikasjon

Matematikk etter 4.trinn:

 • lage algoritmer og uttrykke dem ved bruk av variabler, vilkår og løkker
 • utforske, beskrive og sammenligne egenskaper ved to- og tredimensjonale figurer ved å bruke vinkler, kanter og hjørner

Norsk etter 4.trinn:

 • følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål

Utvidelse norsk og matematikk:

Norsk etter 4.trinn:

 • beskrive, fortelle og argumentere muntlig og skriftlig og bruke språket på kreative måter

Matematikk etter 4.trinn:

 • bruke ikke-standardiserte måleenheter for areal og volum i praktiske situasjoner og begrunne valget av måleenhet

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.