SPIKE™ Essential

Dyr i habitatene sine

Sofie, Daniel, Maria og Leo besøker en ørken. De lurer på hvordan dyrene og plantene overlever på et så tørt sted.

45–90 min.
Middels
1-4 klasse
U3L5_web_thumbnail.png

Forberede

(MERK: Denne leksjonen inneholder en del A og en del B. Begge er viktige for å få fullt utbytte av undervisningsopplegget og nå kompetansemålene. Hvis du har begrenset med tid, kan du gå gjennom begge delene og velge ut elementer som dekker elevenes behov.)

I denne leksjonen lærer elevene å argumentere for ulike måter habitatet møter behovene til plantene og dyrene som bor i dem. Å designe og bygge en modell er en morsom og praktisk mulighet til å forstå et habitat og de som bor der. Oppmuntre elevene til å bygge ideene sine for et valgt habitat og plantene og dyrene som bor der. Gjør det tydelig at det ikke finnes noen fasitsvar for hvordan modellen skal se ut.
Vurder å organisere grupper på fire eller flere elever ved å kombinere par og deretter tildele et habitat eller la hver gruppe velge et habitat de kjenner til. Parene i gruppen lager forskjellige dyr. Dyrene i en gruppe bør være relativt tro til skalaen, slik at de forstår at en rev er mye større enn en firfisle.

 • Naturfaglig bakgrunn – Dyr i habitatene sine:
  • Ørkenhabitatet som illustreres i denne leksjonen er basert på Sonora-ørkenen i sørvestlige USA.
  • Selv om alle ørkener er veldig tørre miljøer, er ikke alle like ekstremt varme om sommeren som Sonora-ørkenen.
  • Noe ørkener, som for eksempel i Antarktis, er kalde gjennom hele året.
  • USA har et bredt utvalg andre habitater, inkludert våtmarker, gressletter, skoger og tundra.
 • Bygg opp forkunnskaper – Dyr i habitatene sine: Bruk egnet undervisningsmateriell i naturfag til å dele informasjon, bilder og definisjoner.
  • Et habitat er et vilt sted der et dyr eller en plante holder til.
  • Alle typer dyr og planter er tilpasset for å overleve i et bestemt habitat. De kan vanligvis ikke overleve like bra i andre habitater fordi behovene ikke blir møtt.
  • Et argument støtter en påstand om noe som skjer i naturen (f.eks. ørkendyr kan overleve flere dager uten vann). Det bør inneholde bevis, data som fakta og/eller en modell som viser observasjoner.
  • Ordliste: habitat, overleve, tilpasset, ørken
 • Erfaring med bygging og programmering: Se gjennom forslagene i emneplanen. Til denne leksjonen kan det også være lurt å
  • gå gjennom veiledningen for motoren i startmenyen til SPIKE appen
  • bruke Motor-delen i menyen Hjelp > Ordblokker i SPIKE appen for å få mer støtte
 • Materiell: Finn alderstilpassede ressurser og bilder om ulike habitater i Nord-Amerika og dyrene som bor der. Søk på nett etter naturtyper i Nord-Amerika. Prøv nettstedene til naturhistoriske museum, dyreparker og atlas. Hvis du ønsker det, kan du finne frem hobbymateriell som elevene kan bruke til å forbedre modellene sine av habitatene.

DEL A (45 minutter)

Engasjere

(Hele klassen, 10 minutter)

U3L5_Engage.png
 • Introduser hovedpersonen(e) i historien og den første utfordringen: Sofie, Daniel, Maria og Leo besøker en ørken. De lurer på hvordan dyrene og plantene overlever på et så tørt sted.

 • TENK: Legg til rette for en diskusjon om leksjonens emner, gjerne ved hjelp av bildene du fant på nett og bildet i historien.

  • Hva er et habitat? (Et habitat er et vilt sted der dyr og planter holder til. Det har mat, vann og ly som en plante eller et dyr trenger, i tillegg til plass som dyret kan bevege seg på. Ly kan for eksempel være et sted dyrene kan gjemme seg fra rovdyr, holde seg varme eller avkjølte eller oppdra de små.
  • Hva kjennetegner en ørken? (Alle ørkener er tørre, noen er varme året rundt og andre er kalde deler av eller hele året.)
  • Hvordan overlever ørkendyr og ørkenplanter? (Mulige svar: Noen dyr kan overleve uten vann i lengre perioder, kaktuser lagrer vann og har et voksaktig belegg som forhindrer tap av vann. Noen dyr holder seg under bakken når det er for varmt eller kaldt. Andre har lys pels som holder dem avkjølte.)
  • Hva med andre habitater? (Dyr og planter har tilpasset seg for å overleve i habitatet sitt.)
 • Velg ørkenen eller et annet habitat. Dere skal jobbe i en gruppe for å vise hvordan dyr og planter i et habitat har tilpasset seg for å leve der.

 • Del ut et SPIKE Essential sett og en enhet til hver gruppe.

Utforske

(Små grupper, 25 minutter)

 • Gi beskjed om at elevene kan designe og bygge hvilken som helst modell i denne leksjonen. Gjør det tydelig at det ikke finnes noen fasitsvar for hvordan modellen skal se ut.

 • Be elevene om å gjøre følgende:

  • Jobb i grupper på fire for å planlegge habitatet de skal vise frem og velge plantene og dyrene de skal bygge, inkludert å lage skisser, hvis de vil.
  • Jobb i par for å BYGGE en modell av et dyr som lever i habitatet de planla. Hjelp parene med å koordinere, slik at modellene viser ulike dyr, men forholder seg til samme skala.
  • PROGRAMMER dyremodellen til å bruke en motor til å bevege på seg.
 • Legg til rette for en idédugnad om måter en kan bruke LEGO® elementer og motorer til å lage et dyr som beveger på seg, som for eksempel å gå, vifte med halen, åpne og lukke munnen osv.

 • Du kan be elevene om å dele ideer halvveis gjennom byggeprosessen, og deretter oppdatere modellene sine med inspirasjon fra delingsøkten.

Forklare

(Hele klassen, 10 minutter)

 • Samle elevene for å dele med hverandre. 

 • Be hver gruppe om å bruke modellene sine og habitat-designen til å demonstrere og forklare følgende:

  • Hva som kjennetegner habitatet deres.
  • Hvilke dyr de bygget for habitatet.
  • Hvilke kroppsdeler (som lys pels) eller atferd (som å kun komme ut om natten) som hjelper dyret med å overleve i habitatet.
 • Be elevene om å dele hvordan de endret modellen sin for å forbedre den.

 • Be elevene om å holde de delvis fullførte modellene av dyrene hele, slik at de kan brukes i Del B.

DEL B (45 minutter)

Forklare

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Gjenta trinnene fra Del A: Forklare for å få flere grupper til å demonstrere og forklare det de har lært.

Utdype

(Hele klassen, 30 minutter)

 • Be elevene om å gjøre følgende:

  • (15 min) Jobb i samme grupper som i Del A og bygg habitatet de designet (i Utforske) til dyrene sine. De kan bruke hobbymateriell i tillegg til LEGO® elementer.
  • (10 min) Del kort det fullførte habitatet med resten av klassen. Lag et argument som støtter hvordan og hvorfor dyrene er tilpasset for å leve der. Argumentet bør inkludere bevis.
 • (5 min) Be elevene om å dele kunnskap, ideer eller ferdigheter som

  • hjalp dem med å fullføre utfordringen
  • de lærte mens de bygde
 • Be elevene om å rydde settene og arbeidsområdene.

Evaluere

(Hele klassen, 10 minutter)

 • Still veiledende spørsmål for å få frem tankegangen til elevene og avgjørelsene de tok mens de idémyldret, bygget og programmerte.

Observasjonssjekkliste

 • Gå gjennom læringsmålene (Lærerstøtte-boksen).

 • Bruk sjekklisten til å observere fremdriften til elevene:

  • Modellen av habitatet følger riktig skala og passer for dyrene de har valgt.
  • Dyremodellen deres har bevegelige deler og viser hvordan dyret er tilpasset habitatet.
  • De bruker bevis fra modellen og habitatet til å lage et argument om hvordan dyret er tilpasset til å overleve der.

Egenvurdering

Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.

 • Blå kloss: Jeg tror at jeg kan følge instruksjoner for å lage et program.
 • Gul kloss: Jeg kan følge instruksjoner for å lage et program.
 • Grønn kloss: Jeg kan følge instruksjoner for å lage et program, og jeg kan hjelpe en venn med å gjøre det samme.

Partilbakemelding

Be elevene om å parvis diskutere erfaringene med å jobbe sammen.
Oppmuntre dem til å bruke uttalelser som følgende:

 • Jeg syntes det var bra at du ...
 • Jeg vil gjerne høre mer om hvordan du ...

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å gjøre følgende:

 • Velg et kjent habitat og be alle gruppene om å lage dyr til det.
  Øk vanskelighetsgraden ved å gjøre følgende:
 • Gi elevene muligheten til å tilpasse dyret sitt for å overleve i et annet habitat som ble laget av en annen gruppe, eller lage planter i tillegg til dyr for det originale habitatet.

Flere ideer

 • Be elevene om å skrive en historie som handler om at dyret deres transporteres til et annet habitat og må håndtere de nye omgivelsene som dyret ikke er tilpasset for. Oppmuntre dem til å gjøre historien realistisk ved å bruke informasjon fra forskning eller medelevenes habitatmodeller.

Dette vil ta mer tid enn 45 minutter.

Lærerstøtte

Elevene skal gjøre følgende:

 • Bygge en modell av et dyr med bevegelige deler som er tilpasset et bestemt habitat.
 • Lage en modell av et habitat for dyret sitt.
 • Bruke modellen sin som bevis for å lage et argument om hvorfor dyret er godt tilpasset til å overleve i habitatet sitt.

(ett sett per to elever)

 • LEGO® Education SPIKE Essential sett
 • Enhet med LEGO Education SPIKE appen installert
 • Se Forberede – Materiell.

Naturfag etter 2.trinn:

 • samtale om hvordan vi kan ta miljøbevisste valg og gjennomføre lokale miljøtiltak

Naturfag etter 4.trinn:

 • utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut
 • utforske teknologiske systemer som er satt sammen av ulike deler, og beskrive hvordan delene fungerer og virker sammen
 • designe og lage et produkt basert på en kravspesifikasjon

Matematikk etter 4.trinn:

 • lage algoritmer og uttrykke dem ved bruk av variabler, vilkår og løkker
 • utforske, beskrive og sammenligne egenskaper ved to- og tredimensjonale figurer ved å bruke vinkler, kanter og hjørner

Norsk etter 4.trinn:

 • følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål

Utvidelse norsk etter 4.trinn:

 • beskrive, fortelle og argumentere muntlig og skriftlig og bruke språket på kreative måter

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.