SU1_web_header.png
SPIKE™ Essential

Naturfag: Se det! Hør det! Bygg det!

Dette emnet introduserer elevene dine til naturvitenskap og biovitenskap. De skal planlegge og gjennomføre undersøkelser for å samle bevis på at gjenstander kun kan ses når de lyses opp og at vibrerende materialer kan lage lyd. De skal avgjøre effekten av å plassere ulike gjenstander laget av ulike materialer foran en lysstråle. De skal også bruke verktøy og materialer til å designe enheter – en som bruker lys og en som bruker lyd – for å løse problemet med å kommunisere over lengre avstander. Til slutt skal de designe en løsning på et menneskelig problem ved å etterligne hvordan dyr bruker utvendige kroppsdeler til å overleve.

Elevene dine skal også øve på sosial og emosjonell læring, som selvregulering, utholdenhet, empati, selvbevissthet og oppmerksomhet sammen med hovedpersonene i leksjonenes fortellinger.

Før elevene dine begynner på dette emnet, anbefaler vi å gjøre følgende for å hjelpe dem med ferdighetene innen bygging og programmering og forberede dem på utfordringene i emnet.

  • Få tilgang til LEGO® Education SPIKE appen eller installer den på enhetene i klasserommet. 

  • Fullfør opplæringsaktivitetene (under Start-menyen i LEGO Education SPIKE appen.)

  • Prøv en eller flere av leksjonene i emnet Store eventyr.

1-4 klasse
Naturfag: 5. Teknologi: 3. Maskinteknikk: 5. Kunstfag: 3. Matematikk: 2.
STEAM, Naturfag

Leksjoner

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.