SPIKE™ Essential

Musikalsk vibrasjon

Maria spiller piano. Hun vil lage mer musikk. Kan du bygge noe hun kan spille på?

45–90 min.
Middels
1-4 klasse
45345_Science_U1_L4_Web_Thumbnail.png

Forberede

(MERK: Denne leksjonen inneholder en del A og en del B. Begge er viktige for å få fullt utbytte av undervisningsopplegget og nå kompetansemålene. Hvis du har begrenset med tid, kan du gå gjennom begge delene og velge ut elementer som dekker elevenes behov.)

I denne leksjonen lærer elevene ved å planlegge og utføre en undersøkelse om hvordan vibrasjoner lager lyd. Å designe og bygge modeller er en morsom og praktisk måte å utføre undersøkelsene på. Eksempler oppgis som inspirasjon. Elevene skal bygge sin egen versjon av en tromme eller en annen modell de kan teste.

 • Naturfaglig bakgrunn – Musikalske vibrasjoner:
  • Når et objekt vibrerer, lager det en bølge av energi (dette kalles en lydbølge) som beveger seg gjennom luften. Bølgen vibrerer trommehinnene dine, og hjernen din registrerer dette som lyd.
  • Musikkinstrumenter kan klassifiseres etter hvordan de lager lydbølger. I slagverksinstrumenter (tromme, xylofon) vibrerer hele instrumentet når det spilles på.
  • Strengeinstrumenter (fiolin, gitar) lager lydbølger med de vibrerende strengene.
  • Blåseinstrumenter (trompet, blokkfløyte, tverrfløyte) lager lyd ved å vibrere luftsøylen inne i instrumentet.
  • Bevis på vibrasjoner i musikkinstrumenter kan observeres ved å ta på dem, noen ganger ved å se på dem og ved å høre på dem.
  • MERK: Hvis elevene ikke kan føle eller observere vibrasjoner i den hvite LEGO platen, kan du foreslå å bruke pappkoppen, siden den gjør det lettere å observere vibrasjonene.
 • Bygg opp forkunnskaper – Musikalske vibrasjoner: Bruk egnet undervisningsmateriell i naturfag til å dele informasjon, bilder og definisjoner.
  • Vanlige musikkinstrumenter inkluderer tromme, triangel, stemmegaffel, xylofon, gitar, piano, fløyte osv.
  • Når et objekt vibrerer, beveger det seg eller rister frem og tilbake.
  • Vibrerende materialer lager lydbølger.
  • Lydbølger kan få materialer til å vibrere.
  • Ordliste: vibrere, vibrasjon, instrument
 • Erfaring med bygging og programmering: Se gjennom forslagene i emneplanen. Til denne leksjonen kan det også være lurt å
  • bruke delen Motorblokker i menyen Hjelp > Blokker i SPIKE appen for å få mer støtte
 • Materiell: Samle sammen ulike musikkinstrumenter for å demonstrere og teste: tromme, triangel, stemmegaffel, xylofon, gitar, piano eller fløyte. Gi hvert elevpar en elastisk strikk, en pappkopp og en grunn bolle med plass til 1 1/2 cm med vann. Bestem deg for om du vil la elevene teste vibrasjoner med en bolle med vann, og finn ut hva slags beskyttelse du eventuelt trenger. Lag logger (én per elev) for å notere ned lyder dersom du skal gjennomføre Flere ideer.

DEL A (45 minutter)

Engasjere

(Hele klassen, 10 minutter)

U1L2_Engage.png
 • Introduser hovedpersonen(e) i historien og den første utfordringen: Maria spiller piano. Hun vil lage mer musikk. Kan du bygge noe hun kan spille på?

 • TENK: Legg til rette for en diskusjon om leksjonens emne(r), gjerne ved hjelp av bildet i historien og en demonstrasjon av hvordan en stemmegaffel eller musikkinstrumentene brukes.

  • La elevene ta på hvert av instrumentene og føle vibrasjonene når du/de spiller på dem. Spør barna: Hva følte du da du tok på instrumentet? (vibrasjoner/risting/bevegelse)
  • Når vibrerte det? (Når læreren/eleven spilte på instrumentet, eller når lyden kom ut)
  • Hva tror du får den til å vibrere? (Få elevene til å gjette hvordan hvert av instrumentene lager lyd. Registrer vanlige forslag som felles referanse.)
  • Hvordan kan du lage et instrument som vibrerer på samme måte? Prat med eleven ved siden av deg og del ideer. Deretter utfører dere noen tester for å finne det ut. (Oppmuntre til deling av ideer for testing som alle kan bruke.)
 • Del ut et LEGO® Education SPIKE Essential sett og en enhet til hver gruppe.

Utforske

(Små grupper, 25 minutter)

 • Du kan vurdere å dele eksemplene nedenfor som støtte for byggingen eller programmeringen når elevene jobber. Forklar at modellen av trommen er et forslag for testing, og at elevene kan lage sine egne versjoner av en tromme eller et annet instrument.

 • Be elevene om å jobbe i par for å

  • planlegge en måte å teste gjetningen deres om hvordan instrumentet lager lyd (ved å lage vibrasjoner), og starte med en tromme (Dette kan inkludere å kjenne vibrasjon eller bevegelse på den hvite platen når lyd lages, eller å observere krusninger i en bolle med vann som plasseres på overflaten til trommen. MERK at ikke alle instrumenter lager nok vibrasjoner til å kjenne det på platen eller til å lage krusninger.)
  • bruke grunnmodellen til å BYGGE en tromme for å hjelpe Maria med å spille mer musikk
  • PROGRAMMERE modellen så trommestikken slår på den hvite platen gjentatte ganger
 • Be samarbeidspartnerne om å bytte på å teste gjetningene sine ved å bruke planen de lagde, inkludert å

  • slå på den hvite platen med trommestikken
  • observere (se, høre, føle) om den hvite platen vibrerer eller beveger på seg
  • identifisere når trommen lager lyd
  • finne ulike lyder trommen kan lage ved å spille på den på ulike måter for å lage ulike vibrasjoner (f.eks. å bruke ulike «trommestikker» som enden på en blyant og å dra trommestikken langs overflaten istedenfor å slå på den osv.)
  • beskrive det de så, hørte og kjente
 • Legg til rette for idédugnad om ulike måter en kan bruke LEGO® elementer eller andre materialer på, som for eksempel en pappkopp, for å endre overflaten til trommen og lage ulike lyder.

 • Du kan be elevene om å dele ideer halvveis gjennom byggeprosessen, og deretter oppdatere modellene sine med inspirasjon fra delingsøkten.

Eksempel på ideer

45345_Science_U1_L4_Web_Back.png
SPIKE Essential Science Musical Vibrations - en

Forklare

(Hele klassen, 10 minutter)

 • Samle elevene for å dele med hverandre.

 • Be hver gruppe om å bruke modellen sin til å demonstrere og forklare følgende:

  • Hvilken idé (gjetning) de testet og hvordan. (Hva trodde de kom til å skje?)
  • Hvordan lager trommen deres lyd?
  • Hva gjorde de for å lage ulike lyder med trommen sin?
  • Hva skjer med den hvite platen hver gang de hører lyd fra den? Hvordan vet de det? Skjer det samme hver gang?
  • Del det de har lært og gi eksempler.
  • Om planen for testen fungerte eller om de måtte endre den.
 • Hjelp elevene med å bruke ulike bevis fra undersøkelsen sin til å støtte opp ideen om at vibrerende materialer kan lage lyd. (Elevene bør legge merke til at det å slå på den hvite platen lager vibrasjoner eller bevegelser og at mengden vibrasjoner endrer seg etter hvordan trommestikken brukes. De skal oppgi bevis fra det de så, kjente og hørte. Det kan hende de ikke kjente vibrasjoner.)

Hvis du vil fortsette videre til Del B: Forklare, bør elevene holde modellene sine hele, eller så må du legge inn tid til å bygge dem på nytt.

DEL B (45 minutter)

Forklare

(Hele klassen, 10 minutter)

 • Gjenta trinnene fra Del A: Forklare for å få flere grupper til å demonstrere og forklare det de har lært.

Utdype

(Hele klassen, 30 minutter)

 • (5 min) Husk demonstrasjonene fra Engasjere-delen og del bakgrunnsinformasjon for å hjelpe elevene med å Utdype følgende:

  • I tillegg til trommer er det flere ulike typer instrumenter, inkludert strengeinstrumenter. En musiker bruker en bue eller plukker strengene med fingrene sine for å lage lyder på et strengeinstrument.
 • (5 min) Be elevene om å fullføre den neste utfordringen i appen:

  • Planlegg og test hvordan strengeinstrumenter lager lyd. (De kan bruke eller tilpasse testplanen sin fra Utforske for å undersøke om og hvordan en elastisk strikk kan lage lyd.)
 • (15 min)

  • Del ut de elastiske strikkene.
  • Be elevene om å strekke og plukke på strikken. Hva hører du? Hva ser du? Hva kjenner du? (De skal se strikken bevege seg frem og tilbake, kjenne at den vibrerer og høre en lyd.)
 • (5 min) Be elevene om å dele kunnskap, ideer eller ferdigheter som

  • hjalp dem med å fullføre utfordringen
  • de lærte mens de bygget og testet
 • Be elevene om å rydde settene og arbeidsområdene.

Evaluere

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Still veiledende spørsmål for å få frem tankegangen til elevene og avgjørelsene de tok mens de idémyldret, bygget og programmerte.

Observasjonssjekkliste

 • Gå gjennom læringsmålene (Lærerstøtte-boksen).

 • Bruk sjekklisten til å observere fremdriften til elevene:

  • Modellen deres av en tromme inkluderer en vibrerende del.
  • Planen deres for undersøkelsen inkluderer en måte å teste hvordan instrumenter (og andre materialer) lager lyd, inkludert hvordan handlinger får materialer til å vibrere.
  • De bruker bevis fra modellen sin til å forklare at vibrerende materialer lager lyd.

Egenvurdering

Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.

 • Blå kloss: Jeg tror at jeg kan følge instruksjoner for å lage et program.
 • Gul kloss: Jeg kan følge instruksjoner for å lage et program.
 • Grønn kloss: Jeg kan følge instruksjoner for å lage et program, og jeg kan hjelpe en venn med å gjøre det samme.

Partilbakemelding

Be elevene om å parvis diskutere erfaringene med å jobbe sammen.
Oppmuntre dem til å bruke uttalelser som følgende:

 • Jeg syntes det var bra at du ...
 • Jeg vil gjerne høre mer om hvordan du ...

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å gjøre følgende:

 • Lag en mal for planleggingsfasen for å koble elevenes gjetninger om lyd og vibrasjoner med ulike steg. For hvert steg med gjetning, testing og observering kan du stille spørsmål som «Hva kan skje hvis du slår på platen med trommestikken? Prøv det! Kan du kjenne at platen beveger på seg?».
  Øk vanskelighetsgraden ved å gjøre følgende:
 • Utfordre elevene til å bygge et strengeinstrument (som ligner på en gitar, fiolin, cello osv.) ved hjelp av SPIKE Essential settet. Be dem om å bruke eller tilpasse testplanen sin for å undersøke hvordan instrumentet lager lyd. Alternativt kan du be elevene om å undersøke om lyd kan få materialer til å vibrere. De kan planlegge en test med et papirark og en høyttaler.

Flere ideer

 • Gi hver av elevene et loggføringsark merket med timer og halvtimer. Be dem om å bruke det til å loggføre skriftlig, visuelt eller ta opptak av lyder de observerer på ulike tidspunkt av dagen (summingen til kjøleskapet, en TV som står på, en fugl som kvitrer eller flakser med vingene sine, en knirkende huske, dunkene fra en ball som spretter). Få elevene til å skrive, tegne (f.eks. en sirkel eller bruke piler på et bilde) eller si tidspunktet de observerte lyden og hvilken gjenstand eller materiale de tror vibrerte for å lage lyden.

Dette vil ta mer tid enn 45 minutter.

Lærerstøtte

Elevene skal gjøre følgende:

 • Bygge en modell av en tromme som bruker vibrasjoner til å lage lyd når noen slår på den.
 • Planlegge og utføre undersøkelser for å teste om vibrerende materialer lager lyd.
 • Bruke bevis fra undersøkelsen til å støtte ideen om at vibrerende materialer kan lage lyd.

(ett sett per to elever)

 • LEGO® Education SPIKE Essential sett
 • Enhet med LEGO Education SPIKE appen installert
 • Se Forberede – Materiell.

Naturfag etter 2.trinn:

 • undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer
 • utforske og beskrive observerbare egenskaper til ulike objekter, materialer og stoffer og sortere etter egenskaper

Naturfag etter 4.trinn:

 • designe og lage et produkt basert på en kravspesifikasjon

Matematikk etter 2.trinn:

 • eksperimentere med telling både forlengs og baklengs, velge ulike startpunkter og ulik differanse og beskrive mønstre i tellingene

Matematikk etter 4.trinn:

 • lage algoritmer og uttrykke dem ved bruk av variabler, vilkår og løkker

Norsk etter 2.trinn:

 • beskrive og fortelle muntlig og skriftlig

Utvidelse norsk og matematikk:

Norsk etter 2.trinn:

 • skrive tekster for hånd og med tastatur

Matematikk etter 2.trinn:

 • forklare hvordan man kan beskrive tid ved hjelp av klokke og kalender

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.