01

U1L2_Engage.png

Maria spiller piano. Hun vil lage mer musikk. Kan du bygge noe hun kan spille på?

02

Explore_Maria.png

Kjenn på noen av instrumentene mens vi spiller på dem.
Hva kjente du?

03

Explore_Maria.png

Når vibrerte de?
Hva er det som gjør at dette skjer?

04

45345_Science_U1_L4_App_Overlay.png

Samarbeid. Planlegg en måte å teste hvordan vibrasjoner lager lyd.
Start med en tromme.
Bygg en tromme for å hjelpe Maria med å spille mer musikk.

05

SPIKE Essential Science Musical Vibrations - en

Programmer modellen din. Få trommestikken til å slå på den hvite platen gjentatte ganger.

06

45345_Science_U1_L4_Web_Overlay.png

Nå kan dere bytte på å teste ideer.
Slå på den hvite platen med en trommestikke.
Se, hør og kjenn.

07

45345_Science_U1_L4_Web_Overlay.png

Hva skjer med den hvite platen?
Når lager trommen lyd?

08

45345_Science_U1_L4_Web_Overlay.png

Endre vibrasjonen.
Prøv forskjellige trommestikker eller endre hvor du slår på platen.

09

45345_Science_U1_L4_Web_Overlay.png

Prøv å dra trommestikken over trommen istedenfor å slå med den.
Hvilke andre lyder kan trommen lage?

10

Explain_Maria.png

Bruk modellen til å forklare følgende:
Hvilken idé om lyd testet du?

11

Explain_Maria.png

Hvordan lager trommen din lyd?
Hvordan lagde du forskjellige lyder med trommen din?

12

Explain_Maria.png

Hva skjer med den hvite platen når du hører lyd?
Skjer det samme hver gang?

13

MicrosoftTeams-image_(4).png

Nå kan du teste en annen type instrument.
Bruk testplanen din for trommen, eller endre på den.

14

MicrosoftTeams-image_(4).png

Strekk og plukk på en gummistrikk.
Hva hører du? Hva ser du? Hva kjenner du?

15

GslastEssentialMinifig.518563b8.png

Bra jobbet!