SPIKE™ Essential

Belysning

Sofie tror det er noe under sengen sin. Kan du hjelpe henne med å se det?

45–90 min.
Middels
1-4 klasse
45345_Science_U1_L2_Web_thumbnail.png

Forberede

(MERK: Denne leksjonen inneholder en del A og en del B. Begge er viktige for å få fullt utbytte av undervisningsopplegget og nå kompetansemålene. Hvis du har begrenset med tid, kan du gå gjennom begge delene og velge ut elementer som dekker elevenes behov.)

I denne leksjonen lærer elevene at gjenstander kun kan ses når lys er til stede ved å observere effekten av lys på et mørkt område. Elevene skal bygge en modell av en lommelykt, en morsom og praktisk måte å utføre observasjonene på. Eksempler oppgis som inspirasjon. Oppmuntre elevene til å bygge sine egne versjoner av en lommelyktmodell.
Hvis du bestemmer deg for å bruke et mørkt rom, må du forberede deg på å hjelpe elever som kan synes at dette er ukomfortabelt.

 • Naturfaglig bakgrunn – Belysning: Fokuset for denne leksjonen er at mennesker trenger lys for å se gjenstander.
  • Gjenstander som solen, ild, ildfluer, lyspærer og elektroniske skjermer kan sees fordi de er lyskilder som går direkte til øyet.
  • Gjenstander som månen, planetene, de fleste typer stein og trær er ikke lyskilder, så de kan kun sees når de reflekterer lyset fra en lyskilde inn i øyet.
  • Når lys oppdages av øyet, sendes elektriske signaler til hjernen som tolker dem som bilder.
 • Bygg opp forkunnskaper – Belysning: Bruk egnet undervisningsmateriell i naturfag og den oppgitte bakgrunnsinformasjonen til å dele informasjon, bilder og definisjoner.
  • Mennesker trenger lys for å se.
  • Gjenstander som lager lys, kalles lyskilder. Solen, andre stjerner, belysning, bål, stearinlys, lamper og lommelykter er eksempler på lyskilder.
  • Gjenstander som ikke lager lys kan kun sees hvis lyset lyser direkte på dem. Månen, en basketball og en mus er eksempler på gjenstander som ikke lager sitt eget lys.
  • Ordliste: lyskilde
 • Erfaring med bygging og programmering: Se gjennom forslagene i emneplanen. Til denne leksjonen kan det også være lurt å
  • bruke delene Hendelser og Lysblokker fra menyen Hjelp > Blokker i SPIKE appen for å få mer støtte
  • fullføre leksjonen Gjennomsiktighet for å gjøre elevene kjent med lys
 • Materiell: Elevene trenger et mørkt område og ulike materialer for å støtte læringen og testingen av lyset.
  • Demp lyset i klasserommet eller et annet rom dersom dette er mulig.
  • Du kan alternativt lage tittehull i en eller flere store pappesker med lokk for testingen av lyset. Klipp ut et lite tittehull i den ene enden av esken.
  • Plasser en hemmelig gjenstand (eller et kort som viser en bokstav i alfabetet) i den.
  • Elevene bruker tittehullet til å se inn i den mørke esken.
  • Du kan utvikle en rutine for deling av esken for å beskytte øynene til barna. Dette kan være en bit med cellofan som plasseres over tittehullet før hvert av barna ser gjennom det. Cellofanen bør skiftes ut mellom hvert barn.

DEL A (45 minutter)

Engasjere

(Hele klassen, 10 minutter)

U1L1_Engage.png
 • Introduser hovedpersonen(e) i historien og den første utfordringen: Sofie tror det er noe under sengen sin. Kan du hjelpe henne med å se det?

 • TENK: Legg til rette for en diskusjon om leksjonens emner og testen, gjerne ved hjelp av en rask og praktisk undersøkelse og bildet i historien.

  • Demp belysningen i rommet. Deretter slipper du lys inn i rommet. Etter dette demper du belysningen igjen og bruker en lommelykt til å lyse opp et hjørne. (Forbered elevene på dette. Du bør støtte og berolige de som er ukomfortable i mørket.)
  • Hva kunne du se i det mørke rommet? Hvorfor? (Ikke mye, fordi det ikke var en god lyskilde)
  • Hva kan du se når lyset i rommet er på? Hvorfor? Hva er lyskildene? (Alt i rommet, siden lyskildene lyser opp gjenstandene; elektrisk lys inne og muligens sollys ute)
  • Hva kunne du se i det mørke rommet når lommelykten lyste i et hjørne? Hva hjalp deg med å se? (gjenstander i hjørnet, men resten av rommet var mørkere; lommelykten, siden den lyste opp hjørnet)
  • Hva trenger Sofie for å se gjenstanden under sengen sin? (Hun trenger en lyskilde under sengen sin. En lommelykt ville funket.)
 • Del ut et LEGO® Education SPIKE Essential sett og en enhet til hver gruppe.

Utforske

(Små grupper, 35 minutter)

 • Du kan vurdere å dele eksemplene nedenfor som støtte for byggingen eller programmeringen når elevene jobber.

 • Forklar at bildene viser ideer for en modell av en lommelykt, og at elevene skal bygge sin egen idé av en lommelykt.

 • Be elevene om å gjøre følgende:

  • Bruk grunnmodellen til å BYGGE en lommelykt for å hjelpe Sofie med å se gjenstanden under sengen.
  • PROGRAMMER lommelykten til å lyse opp et område eller innsiden av esken.
 • Legg til rette for idédugnad om måter en kan bruke lysmatrisen i en lommelykt. Hvilken farge bør vi bruke på lyset for å se gjenstanden tydelig? Hvor mange lys bør vi bruke på lysmatrisen? (Hvitt lys fungerer best siden andre farger påvirker fargene til gjenstanden. Lys opp alle de ni lysene på matrisen for å oppnå best resultater.)

Eksempel på ideer

45345_Science_U1_L2_Web_Overlay.png
45345_Science_U1_L2_Web_Overlay.png
45345_Science_U1_L2_Web_Guide.png
SPIKE Essential Science Illumination - en
 • Be elevene om å teste hvor godt lommelykten deres lyser opp et mørkt område. (Forklar hvordan man lager et mørkt område, eller vis hvordan man bruker esken med tittehullet.)
  • Plasser lommelykten til hver av gruppene, én om gangen, i esken og sett på lokket.
  • La hver elev i gruppen se gjennom tittehullet for å prøve å identifisere gjenstanden (eller bokstaven).
  • Oppmuntre elevene til å skrive, tegne eller fortelle det de observerte.
 • Du kan be elevene om å dele ideer halvveis gjennom byggeprosessen, og deretter oppdatere modellene sine med inspirasjon fra delingsøkten.

Hvis du vil fortsette til Del B: Forklare, bør elevene holde modellene sine hele, eller så må du legge inn tid til å bygge dem på nytt.

MicrosoftTeams-image_(4).png

DEL B (45 minutter)

Forklare

(Hele klassen, 10 minutter)

 • Samle elevene for å dele med hverandre.
 • Be dem om å forklare følgende:
  • Hva så du inne i esken? (eller hva så du i mørket?)
  • Hvorfor trengte vi et mørkt område for å utføre testen vår? Hvorfor trengte vi en lommelykt?
  • Hvordan hjalp lommelykten deg med å se gjenstanden?

Be elevene om å holde modellene sine hele, slik at de kan brukes i Utdype.

Utdype

(Hele klassen, 25 minutter)

 • (5 min) Del bakgrunnsinformasjon for å hjelpe elevene med å utdype følgende:
  • Lommelykten du bygget lagde sitt eget lys, noe som gjorde at gjenstanden kunne sees i et område uten annet lys. Utforsk hva som skjer når du endrer mengden lys.
 • (15 min) Tilpass og test for å fullføre den neste utfordringen i appen.
 • Sett sammen flere grupper for å teste mer under nye forhold. Spør elevene om hva som skjer når testene utføres under de følgende forholdene:
  1. Flere lommelykter lyser på gjenstanden
  2. Flere lommelykter lyser i en annen retning enn mot gjenstanden
  3. En lommelykt lyser i en annen retning enn mot gjenstanden
  4. Ingen lommelykt
  • (Elevene kommer til å oppdage at det blir lettere å se detaljene på gjenstanden når du retter mer lys mot den, uavhengig av hvor nærme gjenstanden er.)
 • (5 min) Be elevene om å dele kunnskap, ideer eller ferdigheter som
  • hjalp dem med å fullføre utfordringen
  • de lærte mens de bygde
 • Be elevene om å rydde settene og arbeidsområdene.

Evaluere

(Hele klassen, 10 minutter)

 • Still veiledende spørsmål for å få frem tankegangen til elevene og avgjørelsene de tok mens de idémyldret, bygget og programmerte.

Observasjonssjekkliste

 • Gå gjennom læringsmålene (Lærerstøtte-boksen).

 • Bruk sjekklisten til å observere fremdriften til elevene:

  • Lommelykten deres lyser opp en hemmelig gjenstand når den brukes på et mørkt område.
  • Observasjonene deres viser når de kunne se gjenstanden.
  • Forklaringen deres bruker bevis fra observasjonen til å forklare at gjenstander i mørket kun kan sees når en lyskilde lyser på dem.

Egenvurdering

Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.

 • Blå kloss: Jeg tror at jeg kan følge instruksjoner for å lage et program.
 • Gul kloss: Jeg kan følge instruksjoner for å lage et program.
 • Grønn kloss: Jeg kan følge instruksjoner for å lage et program, og jeg kan hjelpe en venn med å gjøre det samme.

Partilbakemelding

Be elevene om å parvis diskutere erfaringene med å jobbe sammen.
Oppmuntre dem til å bruke uttalelser som følgende:

 • Jeg syntes det var bra at du ...
 • Jeg vil gjerne høre mer om hvordan du ...

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å gjøre følgende:

 • Gi elevene rammer som kan hjelpe med å forklare observasjonene sine for hver test, ved hjelp av gestikulering (riste på hodet, nikke, reise seg opp, sitte), ja/nei-spørsmål som «Ser du (kortet, gjenstanden, bokstaven)», eller ved å peke på eller sortere bilder.
  Øk vanskelighetsgraden ved å gjøre følgende:
 • Legg til sensorer i modellen slik at du kan kontrollere om lyskilden er av eller på.

Flere ideer

 • Du kan ha idédugnad med elevene om lyskilder de kan se på utsiden av et vindu på skolen eller hjemme etter at det blir mørkt (gatelykter, frontlys på biler, neonskilt, hodelykter, stjerner). Hvis elevene nevner månen som en lyskilde, kan du repetere at den egentlig reflekterer lyset fra solen. Den lager ikke lys selv. Be elevene om å lage sider til en illustrert nattguide for lokalsamfunnet sitt. Hvis det er behov for det, kan du dele ut en mal med setninger som Jeg ser ______________ utenfor. Den/det lager lys. Be elevene om å telle alle lyskildene. Hvis dette passer for elevene dine, kan du bruke spørsmål til å hjelpe dem med å sortere lyskildene inn i naturlige og menneskeskapte kilder.

Dette vil ta mer tid enn 45 minutter.

Lærerstøtte

Elevene skal gjøre følgende:

 • Bygge en modell av en lommelykt som kan lyse opp mørke områder.
 • Observere effekten av lys på gjenstander i et mørkt område.
 • Bruke beviser fra observasjoner til å forklare at gjenstander kun kan ses når det er lys til stede.

(ett sett per to elever)

 • LEGO® Education SPIKE Essential sett
 • Enhet med LEGO Education SPIKE appen installert
 • Se Forberede – Materiell.

Naturfag etter 2.trinn:

 • utforske sansene gjennom lek ute og inne og samtale om hvordan sansene brukes til å samle informasjon

Naturfag etter 4.trinn:

 • designe og lage et produkt basert på en kravspesifikasjon

Matematikk etter 2.trinn:

 • eksperimentere med telling både forlengs og baklengs, velge ulike startpunkter og ulik differanse og beskrive mønstre i tellingene

Matematikk etter 4.trinn:

 • lage algoritmer og uttrykke dem ved bruk av variabler, vilkår og løkker

Norsk etter 2.trinn:

 • beskrive og fortelle muntlig og skriftlig

Utvidelse i norsk og matematikk:

Norsk etter 2.trinn:

 • skrive tekster for hånd og med tastatur

Matematikk etter 2.trinn:

 • utforske den kommutative og den assosiative egenskapen ved addisjon og bruke dette i hoderegning

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.