SPIKE™ Essential

Fantastisk labyrint

Prøv å slå den nåværende rekorden til Leo i å fullføre labyrinten!

30–45 min.
Nybegynner
1-4 Klasse
U4L4_web_thumbnail.png

Forberede

 • Se gjennom Fantastisk labyrint-leksjonen i LEGO® Education SPIKE appen.
 • Gjennomgå disse tilknyttede begrepene i forkant, hvis det er behov for det: dyktig, evidens, hindringer, rekord, vippe og overføre.
 • Vurder elevenes forutsetninger. Tilpass og varier leksjonen for å gjøre den tilgjengelig for alle. Se delen Tilpasning og variasjon nedenfor for forslag.
 • Planlegg og utvikle flere ideer til matteundervisningen, hvis det er nok tid. Se Flere ideer-delen nedenfor for mer informasjon.

Leksjonsplan

Engasjere

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Start en liten diskusjon om hvordan energi kan overføres fra ett objekt til et annet.
  • Snakk med elevene dine om hva som skjer når to objekter kolliderer med hverandre.
  • Still spørsmål som: Når to objekter kolliderer med hverandre, hva skjer med energien deres? Hvordan kan du observere at energi overføres?
 • Introduser elevene for hovedpersonene i historien og den første utfordringen: å telle antall vipper som er nødvendig for å fullføre labyrinten.
 • Distribuer et klossesett og en enhet til hver gruppe.

Utforske

(Små grupper, 30 minutter)

 • Be elevene om å bruke LEGO® Education SPIKE appen til å veilede dem gjennom den første utfordringen:
  • Lag og test programmet som teller antall vipper som kreves for å fullføre labyrinten.
 • Be elevene om å gjenta og teste modellene for å fullføre de neste to utfordringene i appen:
  • Endre programmet for å få labyrinten til å gjøre noe annerledes når den vippes.
  • Oppgrader labyrinten ved å legge til forskjellige hindringer.
 • Du finner hjelp til kodingen og byggingen i Tips-delen nedenfor.

Forklare

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Samle elevene for å reflektere over de fullførte utfordringene.
 • Still spørsmål som: Hvor mange vipper tok det før ballen nådde målet? Hvordan endret energien til ballen seg når den samhandlet med et hinder eller veggen i labyrinten? Hvordan var det synlig i bevegelsen til ballen?

Utdype

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Be elevene om å diskutere og reflektere over sine observasjoner av energi som overføres fra et sted til et annet.
 • Still spørsmål som: Hvor så du samhandlinger som påvirket energien til ballen i labyrinten? Hva annet kunne du se eller høre som ville indikere at energi ble overført?
 • Be elevene om å rydde arbeidsstasjonene sine.

Evaluere

(Pågående gjennom hele leksjonen)

 • Still veiledende spørsmål for å oppmuntre dem til å «tenke høyt» og forklare tankeprosesser og resonnement i beslutningene de tok under bygging og koding.

Observasjonssjekkliste

 • Vurder elevenes ferdigheter i å forklare hvordan bevegelse kan være et tegn på at energi overføres.
 • Lag en skala som stemmer overens med behovene dine. For eksempel:
  1. Trenger ytterligere støtte
  2. Kan arbeide selvstendig
  3. Kan undervise andre

Egenvurdering

 • Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.
  • Gul: Jeg tror at jeg kan forklare hvordan bevegelse kan være et tegn på at energi overføres.
  • Blå: Jeg kan forklare hvordan bevegelse kan være et tegn på at energi overføres.
  • Grønn: Jeg kan forklare hvordan bevegelse kan være et tegn på at energi overføres, og jeg kan hjelpe en venn med å gjøre det samme.

Partilbakemelding

 • Be elevene, parvis, diskutere erfaringene med å jobbe sammen.
 • Oppfordre dem til å bruke uttalelser som:
  • Jeg syntes det var bra at du ...
  • Jeg vil gjerne høre mer om hvordan du ...

Tips

Programmeringstips

 • Etter at elevene fullfører den første utfordringen, mottar de tre inspirasjonskodeblokker for å hjelpe dem med å endre programmene.
 • Inspirasjonskodeblokkene er ment å vekke fantasien mens de eksperimenterer for å finne sine egne løsninger.
Gecko U4L4_ICB_1 - nb-no
Gecko U4L4_ICB_1 - nb-no
Gecko U4L4_ICB_2 - nb-no
Gecko U4L4_ICB_3 - nb-no

Modelltips

 • Etter at elevene fullfører den andre utfordringen, mottar de tre inspirasjonsbilder og et varsel om måter de kan forbedre modellen sin på.
 • Inspirasjonsbildene hjelper elevene med å stimulere fantasien mens de eksperimenterer og endrer modellene sine.
U4L4_inspiration_img_1.png
U4L4_inspiration_img_1.png
U4L4_inspiration_img_2.png
U4L4_inspiration_img_3.png

Det finnes ikke spesifikke byggeinstruksjoner for denne utfordringen.

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • begrense antall hindringer i labyrinten
 • velge ett inspirasjonsbilde for å hjelpe elevene med å endre modellen sine
 • eksperimentere med enten kodingen eller byggingen

Øk vanskelighetsgraden ved å:

 • lage et annet program som samler inn data når labyrinten vippes på en annen måte (f.eks venstre, høyre, fremover, bakover)
 • utforske nye og forskjellige kodeblokker i programmet

Flere ideer

 • Ved hjelp av informasjonen som er samlet inn fra Søylediagram-blokken, så ber du elevene om å skrive et avsnitt som sammenligner resultatene med resultatene fra en annen gruppe. Be dem bruke begreper som mer enn, mindre enn og er lik.

Dette vil ta mer tid enn 45 minutter.

Matematikk: MAT0006 - utforske, namngi og plassere desimaltal på tallinja

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • observere og beskrive hvordan samhandlinger mellom to objekter kan påvirke energien til et objekt
 • sammenligne og gjenta for å forbedre designet av løsningen
 • delta effektivt i en rekke samarbeidsdiskusjoner

(ett sett per to elever)

 • LEGO® Education SPIKE Essential sett
 • Enhet med LEGO® Education SPIKE appen installert

Kompetansemål hentet fra Fagfornyelsen:

Naturfag etter 4.trinn - NAT0004:

 • undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar
 • bruke tabeller og figurer til å organisere data, lage forklaringer basert på data og presentere funn
 • utforske teknologiske systemer som er satt sammen av ulike deler, og beskrive hvordan delene fungerer og virker sammen
  -utforske observerbare størrelser som fart og temperatur og knytte dem til energi
  -samtale om hva energi er, og utforske ulike energikjeder

Matematikk etter 4.trinn - MAT0004:

 • lage algoritmar og uttrykkje dei ved bruk av variablar, vilkår og lykkjer

Norsk etter 4.trinn - NOR0204:

 • følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.