SPIKE™ Essential

Unngå kanten

Utfordre deg selv til å bruke forskjellige balltre slik at ballen stanser ved det angitte målet!

30–45 min.
Nybegynner
1-4 Klasse
U4L5_web_thumbnail.png

Forberede

 • Se gjennom Unngå kanten-leksjonen i LEGO® Education SPIKE appen.
 • Gjennomgå disse tilknyttede begrepene i forkant, hvis det er behov for det: innvirkning, kinetisk energi og mål.
 • Vurder elevenes forutsetninger. Tilpass og varier leksjonen for å gjøre den tilgjengelig for alle. Se delen Tilpasning og variasjon nedenfor for forslag.
 • Planlegg og utvikle flere ideer til matteundervisningen, hvis det er nok tid. Se Flere ideer-delen nedenfor for mer informasjon.

Engasjere

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Start en liten diskusjon om energiendring fra potensiell (lagret) til kinetisk (bevegelse) energi.
  • Snakk med elevene dine om hva som skjer med energien til en ball like før den settes i bevegelse.
  • Still spørsmål som: Hva slags energi hadde ballen før den ble satt i bevegelse? Hva slags energi hadde den etterpå?
 • Introduser elevene for hovedpersonene i historien og den første utfordringen: å få ballen til å stoppe ved målet for å vinne spillet.
 • Distribuer et klossesett og en enhet til hver gruppe.

Utforske

(Små grupper, 30 minutter)

 • Be elevene om å bruke LEGO® Education SPIKE appen til å veilede dem gjennom den første utfordringen:
  • Lag og test programmet som får ballen til å stanse ved målet.
 • Be elevene om å gjenta og teste modellene for å fullføre de neste to utfordringene i appen:
  • Endre programmet for å forbedre spillet.
  • Oppgrader balltreet og se hvordan det påvirker spillet.
 • Du finner hjelp til kodingen og byggingen i Tips-delen nedenfor.

Forklare

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Samle elevene for å reflektere over de fullførte utfordringene.
 • Still spørsmål som: Hvordan programmerte du spillet for å sikre at ballen stoppet ved målet? Hvordan påvirket endring av balltreet spillet og energien til ballen?

Utdype

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Be elevene om å diskutere og reflektere over hvordan de kan påvirke energien til ballen.
 • Still spørsmål som: Hvordan påvirker endringen av størrelsen på et objekt konverteringen fra én type energi til en annen? Hvordan påvirker endringen av tekstur på et objekt konverteringen fra én type energi til en annen?
 • Be elevene om å rydde arbeidsstasjonene sine.

Evaluere

(Pågående gjennom hele leksjonen)

 • Still veiledende spørsmål for å oppmuntre dem til å «tenke høyt» og forklare tankeprosesser og resonnement i beslutningene de tok under bygging og koding.

Observasjonssjekkliste

 • Vurder elevenes ferdigheter i å forklare hvordan energi konverteres fra én form til en annen.
 • Lag en skala som stemmer overens med behovene dine. For eksempel:
  1. Trenger ytterligere støtte
  2. Kan arbeide selvstendig
  3. Kan undervise andre

Egenvurdering

 • Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.
  • Gul: Jeg tror at jeg kan forklare hvordan energi konverteres fra én form til en annen.
  • Blå: Jeg kan forklare hvordan energi konverteres fra én form til en annen.
  • Grønn: Jeg kan forklare hvordan energi konverteres fra én form til en annen, og jeg kan hjelpe en venn med å gjøre det samme.

Partilbakemelding

 • Be elevene, parvis, diskutere erfaringene med å jobbe sammen.
 • Oppfordre dem til å bruke uttalelser som:
  • Jeg syntes det var bra at du ...
  • Jeg vil gjerne høre mer om hvordan du ...

Tips

Programmeringstips

 • Etter at elevene fullfører den første utfordringen, mottar de tre inspirasjonskodeblokker for å hjelpe dem med å endre programmene.
 • Inspirasjonskodeblokkene er ment å vekke fantasien mens de eksperimenterer for å finne sine egne løsninger.
Gecko U4L5_ICB_1 - nb-no
Gecko U4L5_ICB_1 - nb-no
Gecko U4L5_ICB_2 - nb-no
Gecko U4L5_ICB_3 - nb-no

Modelltips

 • Etter at elevene fullfører den andre utfordringen, mottar de tre inspirasjonsbilder og et varsel om måter de kan forbedre modellen sin på.
 • Inspirasjonsbildene hjelper elevene med å stimulere fantasien mens de eksperimenterer og endrer modellene sine.
U4L5_inspiration_img_1.png
U4L5_inspiration_img_1.png
U4L5_inspiration_img_2.png
U4L5_inspiration_img_3.png

Det finnes ikke spesifikke byggeinstruksjoner for denne utfordringen.

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • velge ett inspirasjonsbilde for å hjelpe elevene med å endre modellen sine
 • eksperimentere med enten kodingen eller byggingen

Øk vanskelighetsgraden ved å:

 • endre retningen på ballen
 • endre plasseringen av målet

Flere ideer

 • Når elevene spiller Unngå kanten-spillet, må du få dem til å måle og registrere lengden på hvert forsøk med de(t) valgte balltreet (-ene). Be dem om å registrere målingene sine i en tabell med to kolonner.

Dette vil ta mer tid enn 45 minutter.

Matematikk: MAT0003 – Bruke ulike måleenheter for lengde og masse i praktiske situasjoner og begrunne valget av måleenhet

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • utforske og beskrive energikonvertering (potensiell og kinetisk energi)
 • ta i bruk og teste eksisterende vitenskapelig kunnskap om energikonvertering
 • delta effektivt i en rekke samarbeidsdiskusjoner

(ett sett per to elever)

 • LEGO® Education SPIKE Essential sett
 • Enhet med LEGO® Education SPIKE appen installert

Kompetansemål hentet fra Fagfornyelsen:

Naturfag etter 4.trinn - NAT0004:

 • undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar
 • bruke tabeller og figurer til å organisere data, lage forklaringer basert på data og presentere funn
 • utforske teknologiske systemer som er satt sammen av ulike deler, og beskrive hvordan delene fungerer og virker sammen
  -utforske observerbare størrelser som fart og temperatur og knytte dem til energi
  -samtale om hva energi er, og utforske ulike energikjeder

Matematikk etter 4.trinn - MAT0004:

 • lage algoritmar og uttrykkje dei ved bruk av variablar, vilkår og lykkjer

Norsk etter 4.trinn - NOR0204:

 • følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.