SPIKE™ Essential

Explore-leksjon 3

Veiled laget gjennom de første veiledede Explore-leksjonene til FIRST LEGO League, og forbered dem for utfordringene som kommer!

30–45 min.
Nybegynner
Alle klassetrinn
Lesson_3_title.PNG

Forberede

 • Se gjennom Explore-leksjon 3 i LEGO® Education SPIKE appen.
 • Gjennomgå disse tilknyttede begrepene i forkant, hvis det er behov for det:
  informasjon, forbedre.

Engasjere

(5 minutter)

 • Start en liten diskusjon om å stille spørsmål for å identifisere og forstå et problem, for eksempel Explore-utfordringen.
 • Oppfordre elevene til å bruke viktige spørsmål for å finne ut informasjon før de prøver å løse et problem.
 • Introduser elevene for spørsmålene hvem, hva, når, hvor, hvorfor og hvordan.

Utforske

(20 minutter)

 • La elevene bli veiledet av LEGO® Education SPIKE appen for å fullføre den første utfordringen.

 • Bygg den grunnleggende modellen, som elevene bruker til å utforske nye ideer.

 • Elevene skal deretter gjenta og teste modellen for å fullføre de neste to utfordringene i appen.

 • Den neste utfordringen inkluderer:

 • Programmer snøskuteren slik at den beveger seg.

 • Vurder hvordan en bevegelig robot kan brukes som en løsning på Explore-utfordringen.

Forklare

(5 minutter)

 • Snakk med elevene som bruker GECKO om å reflektere over utfordringene sine, ved å stille følgende spørsmål:
 • Hva var problemet som måtte løses?
 • Hvordan jobbet dere sammen som et lag for å løse problemet?

Utdype

(5 minutter)

 • Be elevene om å diskutere og reflektere over hvordan det de har lært i de tre siste øktene, kommer til å hjelpe dem med å lage bevegelige modeller som en løsning på Explore-utfordringen.

Evaluere

(ved behov)

 • Still veiledende spørsmål for å oppmuntre dem til å «tenke høyt» og forklare tankeprosesser og resonnement i beslutningene de tok under bygging og koding.

Observasjonssjekkliste for lærer

 • Mål elevenes ferdigheter i å utvikle løsninger på et angitt problem.
 • Lag en skala som stemmer overens med behovene dine. For eksempel:
  1. Trenger ytterligere støtte
  2. Kan arbeide selvstendig
  3. Kan undervise andre

Egenvurdering

 • Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.
  • Gul: Jeg tror at jeg kan stille spørsmål for å identifisere et problem.
  • Blå: Jeg kan stille spørsmål for å identifisere et problem.
  • Grønn: Jeg kan stille spørsmål for å identifisere et problem, og jeg kan hjelpe en venn med å gjøre det samme.

Parvurdering

 • Be elevene, parvis, diskutere erfaringene med å jobbe sammen.
 • Oppfordre dem til å bruke uttalelser som:
  • Jeg syntes det var bra at du ...
  • Jeg vil gjerne høre mer om hvordan du ...

Tips

Modelltips

 • Etter at elevene fullfører den andre utfordringen, mottar de et varsel om måter de kan forbedre modellen sin på.
 • Oppfordre dem til å vurdere Explore-utfordringen, og hvordan de kan skape noe relevant for den konteksten.

Det finnes ikke spesifikke byggeinstruksjoner for denne utfordringen.

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • forkorte leksjonen slik at den bare inneholder den første utfordringen

Øk vanskelighetsgraden ved å:

 • modifisere forsiden av snøskuteren slik at den bruker hjul
 • vurdere hvordan den bevegelige roboten kan integreres i modellen til Explore-settet

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • bruke den innsamlede informasjonen om problemet til å lage en forbedret løsning.
 • lære hvordan de bruker SPIKE Essential til å løse Explore-utfordringen.

(ett sett per to elever)

 • LEGO® Education SPIKE Essential sett
 • Enhet med LEGO® Education SPIKE appen installert
 • FIRST LEGO League Explore sett
- Byggeinstruksjoner- Møt gruppen: Bakgrunnshistorier til minifigurer

*FIRST* LEGO League Explore notisbok for ingeniørarbeid

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.