01

Laget ditt trenger hjelp. La oss gå til oppfinnelseslaboratoriet!

02

Hva har vi konstruert tidligere?

03

La oss bruke denne!

04

05

Dette er utfordringen: Lag programmet som får snøskuteren til å bevege seg.

06

Lag programmet. Det får snøskuteren til å kjøre.

U1L2_img_step_7.png
Gecko U1L2_06_GHOST - en

07

Test programmet.

U1L2_img_step_8.png

09

Se på oppgaven i den notisboken for ingeniørarbeid.

Hvordan kan du utforme modellen på nytt eller endre programmet?

U1L2_img_step_8.png

10

La oss vise disse utformingene til resten av laget!

Tegn ideene dine i notisboken for ingeniørarbeid, del dem, og la oss se hva som skjer etterpå.

Explore_L1_img_treehouse_step4.jpg