SPIKE™ Essential

Trehytteleir

Sofie ser frem til å se månen fra trehytten sin. Hvordan kan hun åpne taket på trehytten for å se nattehimmelen?

30–45 min.
Nybegynner
1-4 Klasse
U1L6_web_thumbnail.png

Forberede

 • Se gjennom Trehytteleir-leksjonen i LEGO® Education SPIKE appen.
 • Gjennomgå disse tilknyttede begrepene i forkant, hvis det er behov for det: camping, feilsøking, måne, tak og trehytte.
 • Vurder elevenes forutsetninger. Tilpass og varier leksjonen for å gjøre den tilgjengelig for alle. Se delen Tilpasning og variasjon nedenfor for forslag.
 • Planlegg og utvikle flere ideer til norskundervisningen, hvis det er nok tid. Se Flere ideer-delen nedenfor for mer informasjon.

Engasjere

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Start en liten diskusjon om å foreta en endring for å kunne oppnå noe.
  • Snakk med elevene om å ville se en solnedgang mens de står i klasserommet, men at de ikke kan det.
  • Still spørsmål som: Hva kunne du endre slik at du kan se solnedgangen mens du står i klasserommet? Hva kunne du flytte eller fjerne for å se solnedgangen?
 • Introduser elevene for hovedpersonene i historien og den første utfordringen: å åpne taket på trehytten.
 • Distribuer et klossesett og en enhet til hver gruppe.

Utforske

(Små grupper, 30 minutter)

 • Be elevene om å bruke LEGO® Education SPIKE appen til å veilede dem gjennom den første utfordringen:
  • Lag og prøv programmet som åpner taket på trehytten.
  • Merk: Det første programmet som elevene lager, vil ikke være vellykket. De blir bedt om å rette opp (feilsøke) programmet ved å bruke en motorblokk som kjører i motsatt retning.
 • Be elevene om å gjenta og teste modellene for å fullføre den neste utfordringen i appen:
  • Endre trehytten i forkant av Sofie sitt neste campingeventyr.
 • Du finner hjelp til kodingen og byggingen i Tips-delen nedenfor.

Forklare

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Samle elevene for å reflektere over de fullførte utfordringene.
 • Still spørsmål som: Hvordan hjalp du Sofie med å se månen? Hvordan flyttet du taket på trehytten?

Utdype

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Be elevene om å diskutere og reflektere over viktigheten av å rette opp (feilsøke) feil i et program.
 • Still spørsmål som: Hvorfor er det viktig å sørge for at programmet fungerer skikkelig? Hva kan du gjøre hvis programmet ikke fungerer slik det skal?
 • Be elevene om å rydde arbeidsstasjonene sine.

Evaluere

(Pågående gjennom hele leksjonen)

 • Still veiledende spørsmål for å oppmuntre dem til å «tenke høyt» og forklare tankeprosesser og resonnement i beslutningene de tok under bygging og koding.

Observasjonssjekkliste

 • Vurder elevenes ferdigheter i å teste programmene og rette opp feilene de finner.
 • Lag en skala som stemmer overens med behovene dine. For eksempel:
  1. Trenger ytterligere støtte
  2. Kan arbeide selvstendig
  3. Kan undervise andre

Egenvurdering

 • Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.
  • Gul: Jeg tror at jeg kan teste programmet mitt og rette opp feilene jeg finner.
  • Blå: Jeg kan teste programmet mitt og rette opp feilene jeg finner.
  • Grønn: Jeg kan teste programmet mitt og rette opp feilene jeg finner, og jeg kan hjelpe en venn med å gjøre det samme.

Partilbakemelding

 • Be elevene, parvis, diskutere erfaringene med å jobbe sammen.
 • Oppfordre dem til å bruke uttalelser som:
  • Jeg syntes det var bra at du ...
  • Jeg vil gjerne høre mer om hvordan du ...

Tips

Programmeringstips

 • Hvis de ønsker å feilsøke programmene, må elevene skifte ut motorblokken.
  • Hvis retningen på motoren endres, så åpnes taket på trehytten.

Modelltips

 • Etter at elevene fullfører den første utfordringen, mottar de tre inspirasjonsbilder og en åpen oppgave med mål om å forbedre modellen sin.
 • Inspirasjonsbildene hjelper elevene med å stimulere fantasien mens de eksperimenterer og endrer modellene sine.
U1L6_inspiration_img_1.png
U1L6_inspiration_img_1.png
U1L6_inspiration_img_2.png
U1L6_inspiration_img_3.png

Det finnes ikke spesifikke byggeinstruksjoner for denne utfordringen.

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • lese Trehytteleir-historien og instruksjonene høyt fra LEGO® Education SPIKE appen
 • velge ett inspirasjonsbilde for å hjelpe elevene med å endre modellen sine

Øk vanskelighetsgraden ved å:

 • inkludere løkkeblokken i programmet for å automatisere hvordan taket åpnes og lukkes
 • bruke fargesensoren til å endre hvordan taket på trehytten aktiveres

Flere ideer

 • Be elevene om å skrive en kort beskrivelse av trehytten til Sofie, tegne et bilde av den og merke de ulike delene.

Dette vil ta mer tid enn 45 minutter.

Norskundervisning: NOR0202 lage tekster som kombinerer skrift med bilder

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • identifisere og rette opp feil i et program (test og feilsøking)
 • teste og sikre at programmet fungerer skikkelig
 • øve seg på å hjelpe en historiefigur
 • delta i samarbeidssamtaler

(ett sett per to elever)

 • LEGO® Education SPIKE Essential sett
 • Enhet med LEGO® Education SPIKE appen installert

Kompetansemål hentet fra Fagfornyelsen:

Naturfag etter 2.trinn - NAT0002:

 • undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer
 • presentere funnene sine og beskrive hvordan eleven har kommet fram til dem

Matematikk etter 2.trinn - MAT0002:

 • lage og følgje reglar og trinnvise instruksjonar i leik og spel

Matematikk etter 4.trinn - MAT0004:

 • lage algoritmar og uttrykkje dei ved bruk av variablar, vilkår og lykkjer

Norsk etter 2.trinn - NOR0202:

 • lytte, ta ordet etter tur og begrunne egne meninger i samtaler

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.