SPIKE™ Essential

Stor buss

Dagen i dag kommer til å bli fantastisk! Hjelp Daniel med å komme seg til idrettsstadion for å se den store kampen.

30-45 min.
Nybegynner
3.–5. trinn
U3L6_web_thumbnail.png

Forberede

 • Se gjennom Stor buss-leksjonen i LEGO® Education SPIKE appen.
 • Vurder elevenes forutsetninger. Tilpass og varier leksjonen for å gjøre den tilgjengelig for alle. Se delen Tilpasning og variasjon nedenfor for forslag.
 • Planlegg og utvikle flere ideer til norskundervisningen, hvis det er nok tid. Se Flere ideer-delen nedenfor for mer informasjon.

Engasjere

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Start en liten diskusjon om det å gjøre forbedringer for å få noe til å fungere bedre.
  • Snakk med elevene dine om hvordan busser stanser ved forskjellige bussholdeplasser.
  • Still spørsmål som: Hvordan vet bussen hvor den skal stanse? Hva skjer hvis folk venter ved bussholdeplassen? Hva skjer hvis ingen venter?
 • Introduser elevene for hovedpersonene i historien og den første utfordringen: å få bussen til å stanse ved den grønne bussholdeplassen.
 • Distribuer et klossesett og en enhet til hver gruppe.

Utforske

(Små grupper, 30 minutter)

 • Be elevene om å bruke LEGO® Education SPIKE appen til å veilede dem gjennom den første utfordringen:
  • Lag og test programmet som gjør at bussen stanser for Daniel ved den grønne bussholdeplassen.
 • Be elevene om å gjenta og teste modellene for å fullføre de neste to utfordringene i appen:
  • Endre programmet for å forandre bussturen.
  • Oppgrader bussruten slik at bussen stanser på forskjellige bussholdeplasser.
 • Du finner hjelp til kodingen og byggingen i Tips-delen nedenfor.

Forklare

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Samle elevene for å reflektere over de fullførte utfordringene.
 • Still spørsmål som: Hva ønsket du å inkludere i programmet for å sikre at det oppfylte behovene til Daniel? Hva var det mest utfordrende ved å prøve å få bussen til å stanse ved riktig bussholdeplass?

Utdype

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Be elevene om å diskutere og reflektere over det å forbedre et program for å oppfylle et bestemt behov.
 • Still spørsmål som: Hvorfor tror du det er viktig å imøtekomme bestemte behov i programmeringen din? Hvordan føler du deg når noe du trenger eller ønsker, blir inkludert?
 • Be elevene om å rydde arbeidsstasjonene sine.

Evaluere

(Pågående gjennom hele leksjonen)

 • Still veiledende spørsmål for å oppmuntre dem til å «tenke høyt» og forklare tankeprosesser og resonnement i beslutningene de tok under bygging og koding.

Observasjonssjekkliste

 • Vurder elevenes ferdigheter i å forbedre et program for å oppfylle et bestemt behov.
 • Lag en skala som stemmer overens med behovene dine. For eksempel:
  1. Trenger ytterligere støtte
  2. Kan arbeide selvstendig
  3. Kan undervise andre

Egenvurdering

 • Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.
  • Gul: Jeg tror at jeg kan forbedre et program for å oppfylle et bestemt behov.
  • Blå: Jeg kan forbedre et program for å oppfylle et bestemt behov.
  • Grønn: Jeg kan forbedre et program for å oppfylle et bestemt behov, og jeg kan hjelpe en venn med å gjøre det samme.

Partilbakemelding

 • Be elevene, parvis, diskutere erfaringene med å jobbe sammen.
 • Oppfordre dem til å bruke uttalelser som:
  • Jeg syntes det var bra at du ...
  • Jeg vil gjerne høre mer om hvordan du ...

Tips

Programmeringstips

 • Etter at elevene fullfører den første utfordringen, mottar de tre inspirasjonskodeblokker for å hjelpe dem med å endre programmene.
 • Inspirasjonskodeblokkene er ment å vekke fantasien mens de eksperimenterer for å finne sine egne løsninger.
Gecko U3L6_ICB_1 - nb-no
Gecko U3L6_ICB_1 - nb-no
Gecko U3L6_ICB_2 - nb-no
Gecko U3L6_ICB_3 - nb-no

Modelltips

 • Etter at elevene fullfører den andre utfordringen, mottar de tre inspirasjonsbilder og et varsel om måter de kan forbedre modellen sin på.
 • Inspirasjonsbildene hjelper elevene med å stimulere fantasien mens de eksperimenterer og endrer modellene sine.
U3L6_img_step_10.gif

Det finnes ikke spesifikke byggeinstruksjoner for denne utfordringen.

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • lese Stor buss-historien og instruksjonene høyt fra LEGO® Education SPIKE appen
 • velge ett inspirasjonsbilde for å hjelpe elevene med å endre modellen sine

Øk vanskelighetsgraden ved å:

 • utforske nye og forskjellige kodeblokker i programmet
 • legge til tre forskjellige fargede bussholdeplasser i bussruten

Flere ideer

 • Be elevene om å skrive en brosjyre som forklarer hvorfor det er viktig at offentlige rom (f.eks. bygninger, busser, skoler) er tilgjengelig for alle mennesker, inkludert de med nedsatt funksjonsevne.

Dette vil ta mer tid enn 45 minutter.

Norskundervisning: NOR0204 - beskrive, fortelle og argumentere muntlig og skriftlig og bruke språket på kreative måter

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • forbedre et program for å oppfylle et bestemt behov
 • teste og vurdere løsninger for å avgjøre om de oppfyller et bestemt behov
 • fortelle om en opplevelse ved bruk av relevante fakta og beskrivende detaljer

(ett sett per to elever)

 • LEGO® Education SPIKE Essential sett
 • Enhet med LEGO® Education SPIKE appen installert

Kompetansemål hentet fra Fagfornyelsen:

Naturfag etter 4.trinn - NAT0004:

 • undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar
 • bruke tabeller og figurer til å organisere data, lage forklaringer basert på data og presentere funn
 • sammenligne modeller med observasjoner og samtale om hvorfor vi bruker modeller i naturfag
 • utforske teknologiske systemer som er satt sammen av ulike deler, og beskrive hvordan delene fungerer og virker sammen

Matematikk etter 4.trinn - MAT0004:

 • lage algoritmar og uttrykkje dei ved bruk av variablar, vilkår og lykkjer

Norsk etter 4.trinn - NOR0204:

 • følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.