SPIKE™ Essential

Elveferge

Hjelp Daniel med å nå Spike-tårnet ved å programmere elvefergen til å bevege seg!

30–45 min.
Nybegynner
1-4 Klasse
U3L1_web_thumbnail.png

Forberede

 • Se gjennom Elveferge-leksjonen i LEGO® Education SPIKE appen.
 • Gjennomgå disse tilknyttede begrepene i forkant, hvis det er behov for det: forbedre, endre, program, sekvens, test og oppgradere.
 • Vurder elevenes forutsetninger. Tilpass og varier leksjonen for å gjøre den tilgjengelig for alle. Se delen Tilpasning og variasjon nedenfor for forslag.
 • Planlegg og utvikle flere ideer til matteundervisningen, hvis det er nok tid. Se Flere ideer-delen nedenfor for mer informasjon.

Engasjere

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Start en liten diskusjon om å lage en sekvens for å fullføre en aktivitet.
  • Snakk med elevene dine om en situasjon der de måtte følge en sekvens for å nå en destinasjon, som klasserommet eller en lekeplass.
  • Still spørsmål som: Når du ønsker å gå fra ett klasserom til et annet, hvordan kommer du deg dit? Hvordan klarer du å kommer deg dit?
 • Introduser elevene for hovedpersonene i historien og den første utfordringen: å sende elvefergen til Spike-tårnet.
 • Distribuer et klossesett og en enhet til hver gruppe.

Utforske

(Små grupper, 30 minutter)

 • Be elevene om å bruke LEGO® Education SPIKE appen til å veilede dem gjennom den første utfordringen:
  • Lag og test programmet som sender elvefergen til Spike-tårnet.
 • Be elevene om å gjenta og teste modellene for å fullføre de neste to utfordringene i appen:
  • Endre programmet for å forbedre turen med elvefergen.
  • Oppgrader elvefergen i forkant av Daniel sin neste reise.
 • Du finner hjelp til kodingen og byggingen i Tips-delen nedenfor.

Forklare

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Samle elevene for å reflektere over de fullførte utfordringene.
 • Still spørsmål som: Hvilke trinn fulgte du for å sende elvefergen til Spike-tårnet? Hva endret du for å forbedre turen med elvefergen?

Utdype

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Be elevene om å diskutere og reflektere over det å lage en sekvens for å løse et problem.
 • Still spørsmål som: Hvorfor hjelper det å bryte et problem ned i mindre deler når du prøver å løse det? Hvordan kan du bruke disse mindre delene til å lage en sekvens?
 • Be elevene om å rydde arbeidsstasjonene sine.

Evaluere

(Pågående gjennom hele leksjonen)

 • Still veiledende spørsmål for å oppmuntre dem til å «tenke høyt» og forklare tankeprosesser og resonnement i beslutningene de tok under bygging og koding.

Observasjonssjekkliste

 • Vurder elevenes ferdigheter i å utvikle en sekvens for å løse et problem.
 • Lag en skala som stemmer overens med behovene dine. For eksempel:
  1. Trenger ytterligere støtte
  2. Kan arbeide selvstendig
  3. Kan undervise andre

Egenvurdering

 • Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.
  • Gul: Jeg tror at jeg kan utvikle en sekvens for å løse et problem.
  • Blå: Jeg kan utvikle en sekvens for å løse et problem.
  • Grønn: Jeg kan utvikle en sekvens for å løse et problem, og jeg kan hjelpe en venn med å gjøre det samme.

Partilbakemelding

 • Be elevene, parvis, diskutere erfaringene med å jobbe sammen.
 • Oppfordre dem til å bruke uttalelser som:
  • Jeg syntes det var bra at du ...
  • Jeg vil gjerne høre mer om hvordan du ...

Tips

Programmeringstips

 • Etter at elevene fullfører den første utfordringen, mottar de tre inspirasjonskodeblokker for å hjelpe dem med å endre programmene.
 • Inspirasjonskodeblokkene er ment å vekke fantasien mens de eksperimenterer for å finne sine egne løsninger.
Gecko U3L1_ICB_1 - nb-no
Gecko U3L1_ICB_1 - nb-no
Gecko U3L1_ICB_2 - nb-no
Gecko U3L1_ICB_3 - nb-no

Modelltips

 • Etter at elevene fullfører den andre utfordringen, mottar de tre inspirasjonsbilder og et varsel om måter de kan forbedre modellen sin på.
 • Inspirasjonsbildene hjelper elevene med å stimulere fantasien mens de eksperimenterer og endrer modellene sine.
U3L1_inspiration_img_1.png
U3L1_inspiration_img_1.png
U3L1_inspiration_img_2.png
U3L1_inspiration_img_3.png

Det finnes ikke spesifikke byggeinstruksjoner for denne utfordringen.

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • lese Elveferge-historien og instruksjonene høyt fra LEGO® Education SPIKE appen
 • velge ett inspirasjonsbilde for å hjelpe elevene med å endre modellen sine

Øk vanskelighetsgraden ved å:

 • utforske nye og forskjellige kodeblokker i programmet
 • legge til lys på elvefergen

Flere ideer

 • Be elevene om å lage en tidsplan for elvefergen, inkludert avgangs- og ankomsttider, og reisetid. Be dem om å bruke rutetidene når de snakker om at de skal ta elvefergen.

Dette vil ta mer tid enn 45 minutter.

Matematikk: MAT0005 - formulere og løyse problem frå eigen kvardag som har med tid å gjere

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • utvikle en sekvens for å løse et problem
 • bryte ned problemer i mindre deler
 • fortelle om en opplevelse ved bruk av relevante fakta og beskrivende detaljer

(ett sett per to elever)

 • LEGO® Education SPIKE Essential sett
 • Enhet med LEGO® Education SPIKE appen installert

Kompetansemål hentet fra Fagfornyelsen:

Naturfag etter 4.trinn - NAT0004:

 • undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar
 • bruke tabeller og figurer til å organisere data, lage forklaringer basert på data og presentere funn
 • sammenligne modeller med observasjoner og samtale om hvorfor vi bruker modeller i naturfag
 • utforske teknologiske systemer som er satt sammen av ulike deler, og beskrive hvordan delene fungerer og virker sammen

Matematikk etter 4.trinn - MAT0004:

 • lage algoritmar og uttrykkje dei ved bruk av variablar, vilkår og lykkjer

Norsk etter 4.trinn - NOR0204:

 • følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.