01

Daniel har alt for mye i skapet sitt. Han kan ikke lukke det fordi det er så fult!

02

Daniel må rydde opp i skapet sitt. Han ønsker at han hadde hjelp til å bære tingene sine hjem.

03

Bygg Daniel sin robothjelper. Den kommer til å hjelpe ham med å bære tingene hans hjem.

04 -BI

05

Dette er utfordringen: Lag programmet som styrer robothjelperen.

06

U5L2_img_step_7.png

Lag programmet. Det styrer robothjelperen.

Gecko U5L2_06_GHOST - nb-no

07

U5L2_img_step_8.png

Test programmet.

08

U5L2_img_step_9.png

Programmer robothjelperen til å følge Daniel hjem.

09

U5L2_inspiration_img_1.png
U5L2_inspiration_img_1.png
U5L2_inspiration_img_2.png
U5L2_inspiration_img_3.png

Design din egen forbedrede robothjelper.