SPIKE™ Essential

En hjelpende robot

Daniel har alt for mye i skapet sitt. Hvordan kan han få med seg alle tingene hjem?

30–45 min.
Nybegynner
1-4 Klasse
U5L2_web_thumbnail.png

Forberede

 • Se gjennom En hjelpende robot-leksjonen i LEGO® Education SPIKE appen.
 • Gjennomgå disse tilknyttede begrepene i forkant, hvis det er behov for det: kontroll, begrensning, design, robot og løsning.
 • Vurder elevenes forutsetninger. Tilpass og varier leksjonen for å gjøre den tilgjengelig for alle. Se delen Tilpasning og variasjon nedenfor for forslag.
 • Planlegg og utvikle flere ideer til matteundervisningen, hvis det er nok tid. Se Flere ideer-delen nedenfor for mer informasjon.

Engasjere

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Start en liten diskusjon om å løse et problem som har begrensninger.
  • Snakk med elevene dine om å flytte alt ut av klasserommet til en annet, men at det er én hake ved det. De må fullføre jobben på 10 minutter!
  • Still spørsmål som: Hvordan kan du tømme klasserommet på kortest mulig tid? Hva om bare fire klassekamerater hjalp deg?
 • Introduser elevene for hovedpersonene i historien og den første utfordringen: å kontrollere robothjelperen.
 • Distribuer et klossesett og en enhet til hver gruppe.

Utforske

(Små grupper, 30 minutter)

 • Be elevene om å bruke LEGO® Education SPIKE appen til å veilede dem gjennom den første utfordringen:
  • Lag og test programmet som styrer robothjelperen.
 • Be elevene om å gjenta og teste modellene for å fullføre de neste to utfordringene i appen:
  • Programmer robothjelperen til å følge Daniel hjem.
  • Design din egen forbedrede robothjelper.
 • Du finner hjelp til kodingen og byggingen i Tips-delen nedenfor.

Forklare

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Samle elevene for å reflektere over de fullførte utfordringene.
 • Still spørsmål som: Hvordan hjalp du Daniel med å få alle eiendelene hjem? Hvordan er designet av robothjelperen forskjellig fra Daniel sitt design?

Utdype

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Be elevene om å diskutere og reflektere over hvordan de kan skape en mulig løsning på et problem som har begrensninger.
 • Still spørsmål som: Hvorfor er det viktig å vurdere begrensninger når du designer en løsning? Hvordan påvirker begrensninger designprosessen?
 • Be elevene om å rydde arbeidsstasjonene sine.

Evaluere

(Pågående gjennom hele leksjonen)

 • Still veiledende spørsmål for å oppmuntre dem til å «tenke høyt» og forklare tankeprosesser og resonnement i beslutningene de tok under bygging og koding.

Observasjonssjekkliste

 • Vurder elevenes ferdigheter i å skape en mulig løsning på et problem som har begrensninger.
 • Lag en skala som stemmer overens med behovene dine. For eksempel:
  1. Trenger ytterligere støtte
  2. Kan arbeide selvstendig
  3. Kan undervise andre

Egenvurdering

 • Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.
  • Gul: Jeg tror at jeg kan skape en mulig løsning på et problem som har begrensninger.
  • Blå: Jeg kan skape en mulig løsning på et problem som har begrensninger.
  • Grønn: Jeg kan skape en mulig løsning på et problem som har begrensninger, og jeg kan hjelpe en venn med å gjøre det samme.

Partilbakemelding

 • Be elevene, parvis, diskutere erfaringene med å jobbe sammen.
 • Oppfordre dem til å bruke uttalelser som:
  • Jeg syntes det var bra at du ...
  • Jeg vil gjerne høre mer om hvordan du ...

Tips

Programmeringstips

 • Etter at elevene fullfører den første utfordringen, ser de et kart.
 • Elevene dine kan bruke kartet og eksperimentere med de tilgjengelige kodeblokkene for å endre programmene, slik at de følger ruten for turen.
U5L2_img_step_9.png

Modelltips

 • Etter at elevene fullfører den andre utfordringen, mottar de tre inspirasjonsbilder og et varsel om måter de kan forbedre modellen sin på.
 • Inspirasjonsbildene hjelper elevene med å stimulere fantasien mens de eksperimenterer og tilpasser modellene sine.
U5L2_inspiration_img_1.png
U5L2_inspiration_img_1.png
U5L2_inspiration_img_2.png
U5L2_inspiration_img_3.png

Det finnes ikke spesifikke byggeinstruksjoner for denne utfordringen.

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • velge ett inspirasjonsbilde for å hjelpe elevene med å tilpasse modellen sine
 • eksperimentere med enten kodingen eller byggingen

Øk vanskelighetsgraden ved å:

 • designe forskjellige kjørebaser for å hjelpe robothjelperen med å bære Daniel sine ting
 • programmere robothjelperen til å følge en forhåndsbestemt rute

Flere ideer

 • Be elevene om å bruke grafpunkter til å kartlegge ruten til robothjelperen. De bør bruke x- og y-aksen til å plotte ruten til robothjelperen. De kan også plotte ruten til robothjelperen fra en annen gruppe.

Dette vil ta mer tid enn 45 minutter.

Matematikk: MAT0003 - eksperimentere med og forklare plasseringar i koordinatsystemet

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • skape en mulig løsning på et problem som har begrensninger
 • forbedre andre sine ideer for å utvikle et nytt program
 • delta effektivt i en rekke samarbeidsdiskusjoner

(ett sett per to elever)

 • LEGO® Education SPIKE Essential sett
 • Enhet med LEGO® Education SPIKE appen installert

Kompetansemål hentet fra Fagfornyelsen:

Naturfag etter 4.trinn - NAT0004:

 • undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar
 • designe og lage et produkt basert på en kravspesifikasjon
 • utforske teknologiske systemer som er satt sammen av ulike deler, og beskrive hvordan delene fungerer og virker sammen

Matematikk etter 4.trinn - MAT0004:

 • lage algoritmar og uttrykkje dei ved bruk av variablar, vilkår og lykkjer

Norsk etter 4.trinn - NOR0204:

 • følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.