SPIKE™ Essential

Høyteknologisk lekeplass

Hvordan tror du en høyteknologisk lekeplass ville se ut? Hjelp Maria med å designe noe nytt for vennene sine!

30–45 min.
Nybegynner
1-4 Klasse
U5L3_web_thumbnail.png

Forberede

 • Se gjennom Høyteknologisk lekeplass-leksjonen i LEGO® Education SPIKE appen.
 • Vurder elevenes forutsetninger. Tilpass og varier leksjonen for å gjøre den tilgjengelig for alle. Se delen Tilpasning og variasjon nedenfor for forslag.
 • Planlegg og utvikle flere ideer til norskundervisningen, hvis det er nok tid. Se Flere ideer-delen nedenfor for mer informasjon.

Engasjere

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Start en liten diskusjon om å gjøre endringer i og forbedringer til et dagligdags objekt.
  • Snakk med elevene dine om noen objekter på skolen som de ønsker å forbedre.
  • Still spørsmål som: Hvilket objekt fra skolen vår ønsker du å forbedre? Hva ville du endret på?
 • Introduser elevene for hovedpersonene i historien og den første utfordringen: å bevege vippehusken.
 • Distribuer et klossesett og en enhet til hver gruppe.

Utforske

(Små grupper, 30 minutter)

 • Be elevene om å bruke LEGO® Education SPIKE appen til å veilede dem gjennom den første utfordringen:
  • Lag og test programmet som får vippehusken til å gynge.
 • Be elevene om å gjenta og teste modellene for å fullføre de neste to utfordringene i appen:
  • Endre programmet for å gjøre vippehusken mer spennende.
  • Design en oppgradert vippehuske.
 • Du finner hjelp til kodingen og byggingen i Tips-delen nedenfor.

Forklare

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Samle elevene for å reflektere over de fullførte utfordringene.
 • Still spørsmål som: Hvordan programmerer du vippehusken for å gjøre den mer høyteknologisk? Hvordan førte endringene dine til at vippehusken ble morsommere for Maria?

Utdype

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Be elevene om å diskutere og reflektere over hvordan de kan bruke designprosessen til å forbedre et eksisterende objekt.
 • Still spørsmål som: Hva skjer når du prøver å forbedre noe, og den første ideen ikke fungerer? Hvordan kan du justere ideen slik at du lykkes?
 • Be elevene om å rydde arbeidsstasjonene sine.

Evaluere

(Pågående gjennom hele leksjonen)

 • Still veiledende spørsmål for å oppmuntre dem til å «tenke høyt» og forklare tankeprosesser og resonnement i beslutningene de tok under bygging og koding.

Observasjonssjekkliste

 • Vurder elevenes ferdigheter i å bruke designprosessen til å forbedre et eksisterende objekt.
 • Lag en skala som stemmer overens med behovene dine. For eksempel:
  1. Trenger ytterligere støtte
  2. Kan arbeide selvstendig
  3. Kan undervise andre

Egenvurdering

 • Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.
  • Gul: Jeg tror at jeg kan bruke designprosessen til å forbedre et eksisterende objekt.
  • Blå: Jeg kan bruke designprosessen til å forbedre et eksisterende objekt.
  • Grønn: Jeg kan bruke designprosessen til å forbedre et eksisterende objekt, og jeg kan hjelpe en venn med å gjøre det samme.

Partilbakemelding

 • Be elevene, parvis, diskutere erfaringene med å jobbe sammen.
 • Oppfordre dem til å bruke uttalelser som:
  • Jeg syntes det var bra at du ...
  • Jeg vil gjerne høre mer om hvordan du ...

Tips

Programmeringstips

 • Etter at elevene fullfører den første utfordringen, mottar de tre inspirasjonskodeblokker for å hjelpe dem med å endre programmene.
 • Inspirasjonskodeblokkene er ment å vekke fantasien mens de eksperimenterer for å finne sine egne løsninger.
Gecko U5L3_ICB_1 - nb-no
Gecko U5L3_ICB_1 - nb-no
Gecko U5L3_ICB_2 - nb-no
Gecko U5L3_ICB_3 - nb-no

Modelltips

 • Etter at elevene fullfører den andre utfordringen, mottar de tre inspirasjonsbilder og et varsel om måter de kan forbedre modellen sin på.
 • Inspirasjonsbildene hjelper elevene med å stimulere fantasien mens de eksperimenterer og tilpasser modellene sine.
U5L3_inspiration_img_1.png
U5L3_inspiration_img_1.png
U5L3_inspiration_img_2.png
U5L3_inspiration_img_3.png

Det finnes ikke spesifikke byggeinstruksjoner for denne utfordringen.

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • velge ett inspirasjonsbilde for å hjelpe elevene med å tilpasse modellen sine
 • eksperimentere med enten kodingen eller byggingen

Øk vanskelighetsgraden ved å:

 • be elevene intervjue hverandre om funksjonene de ønsker at en vippehuske skal ha, og deretter designe en vippehuske som oppfyller disse spesifikasjonene
 • utforske nye og forskjellige kodeblokker i programmet

Flere ideer

 • Be elevene om å skrive et debattinnlegg om hvorvidt det skal være en lekeplass på skolen. Sørg for at de gir et klart argument understøttet av fakta og detaljer.

Dette vil ta mer tid enn 45 minutter.

Norskundervisning: NOR0204 - reflektere over hvordan språkbruken vår påvirker andre, og hvordan vi tilpasser og endrer språket i ulike situasjoner

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • bruke designprosessen til å forbedre et eksisterende objekt
 • utvikle, teste og finjustere prototyper som en del av en designprosess
 • delta effektivt i en rekke samarbeidsdiskusjoner

(ett sett per to elever)

 • LEGO® Education SPIKE Essential sett
 • Enhet med LEGO® Education SPIKE appen installert

Kompetansemål hentet fra Fagfornyelsen:

Naturfag etter 4.trinn - NAT0004:

 • undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar
 • designe og lage et produkt basert på en kravspesifikasjon
 • utforske teknologiske systemer som er satt sammen av ulike deler, og beskrive hvordan delene fungerer og virker sammen

Matematikk etter 4.trinn - MAT0004:

 • lage algoritmar og uttrykkje dei ved bruk av variablar, vilkår og lykkjer

Norsk etter 4.trinn - NOR0204:

 • følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.