SPIKE™ Essential

Søppelmonstermaskin

Hjelp Sofie med å lage en ny måte vennene kan tømme søppelet sitt på.

30–45 min.
Nybegynner
1-4 Klasse
U5L4_web_thumbnail.png

Forberede

 • Se gjennom Søppelmonstermaskin-leksjonen i LEGO® Education SPIKE appen.
 • Gjennomgå disse tilknyttede begrepene i forkant, hvis det er behov for det: endre, parameter, reagere og kjedelig.
 • Vurder elevenes forutsetninger. Tilpass og varier leksjonen for å gjøre den tilgjengelig for alle. Se delen Tilpasning og variasjon nedenfor for forslag.
 • Planlegg og utvikle flere ideer til norskundervisningen, hvis det er nok tid. Se Flere ideer-delen nedenfor for mer informasjon.

Engasjere

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Start en liten diskusjon om å bruke en automatisert løsning for å fullføre en kjedelig oppgave.
  • Snakk med elevene dine om å tømme søppel hjemme eller på skolen.
  • Still spørsmål som: Hvordan kan du forbedre søppelkassen? Hva kan du forbedre med måten du kaster ut søppelet ditt på?
 • Introduser elevene for hovedpersonene i historien og den første utfordringen: å få det søppelspisende monsteret til å reagere på det blåfargede «søppelet».
 • Distribuer et klossesett og en enhet til hver gruppe.

Utforske

(Små grupper, 30 minutter)

 • Be elevene om å bruke LEGO® Education SPIKE appen til å veilede dem gjennom den første utfordringen:
  • Lag og test programmet som får det søppelspisende monsteret til å reagere på det blåfargede «søppelet».
 • Be elevene om å gjenta og teste modellene for å fullføre de neste to utfordringene i appen:
  • Oppgrader programmet slik at det reagerer på «søppel» med forskjellige farger.
  • Design et forbedret søppelspisende monster.
 • Du finner hjelp til kodingen og byggingen i Tips-delen nedenfor.

Forklare

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Samle elevene for å reflektere over de fullførte utfordringene.
 • Still spørsmål som: Hvordan programmerer du Sofie sitt søppelspisende monster til å reagere på «søppelet» med forskjellige farger? Hvordan oppgraderte du Sofie sitt søppelspisende monster?

Utdype

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Be elevene om å diskutere og reflektere over det å automatisere en prototype for å fullføre en kjedelig oppgave.
 • Still spørsmål som: Hvorfor tror du det er gunstig å få en robot til å gjenta en kjedelig oppgave? Hva annet kan du automatisere for å gjøre det mer interessant?
 • Be elevene om å rydde arbeidsstasjonene sine.

Evaluere

(Pågående gjennom hele leksjonen)

 • Still veiledende spørsmål for å oppmuntre dem til å «tenke høyt» og forklare tankeprosesser og resonnement i beslutningene de tok under bygging og koding.

Observasjonssjekkliste

 • Vurder elevenes ferdigheter i å skape og finjustere en automatisert løsning.
 • Lag en skala som stemmer overens med behovene dine. For eksempel:
  1. Trenger ytterligere støtte
  2. Kan arbeide selvstendig
  3. Kan undervise andre

Egenvurdering

 • Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.
  • Gul: Jeg tror at jeg kan lage og finjustere en automatisert løsning.
  • Blå: Jeg kan lage og finjustere en automatisert løsning.
  • Grønn: Jeg kan lage og finjustere en automatisert løsning, og jeg kan hjelpe en venn med å gjøre det samme.

Partilbakemelding

 • Be elevene, parvis, diskutere erfaringene med å jobbe sammen.
 • Oppfordre dem til å bruke uttalelser som:
  • Jeg syntes det var bra at du ...
  • Jeg vil gjerne høre mer om hvordan du ...

Tips

Programmeringstips

 • Etter at elevene fullfører den første utfordringen, mottar de tre inspirasjonskodeblokker for å hjelpe dem med å endre programmene.
 • Inspirasjonskodeblokkene er ment å vekke fantasien mens de eksperimenterer for å finne sine egne løsninger.
Gecko U5L4_ICB_1 - nb-no
Gecko U5L4_ICB_1 - nb-no
Gecko U5L4_ICB_2 - nb-no
Gecko U5L4_ICB_3 - nb-no

Modelltips

 • Etter at elevene fullfører den andre utfordringen, mottar de tre inspirasjonsbilder og et varsel om måter de kan forbedre modellen sin på.
 • Inspirasjonsbildene hjelper elevene med å stimulere fantasien mens de eksperimenterer og tilpasser modellene sine.
U5L4_inspiration_img_1.png
U5L4_inspiration_img_1.png
U5L4_inspiration_img_2.png
U5L4_inspiration_img_3.png

Det finnes ikke spesifikke byggeinstruksjoner for denne utfordringen.

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • velge ett inspirasjonsbilde for å hjelpe elevene med å tilpasse modellen sine
 • eksperimentere med enten kodingen eller byggingen

Øk vanskelighetsgraden ved å:

 • programmere fire unike reaksjoner for fire forskjellige klossfarger
 • utforske nye og forskjellige kodeblokker i programmet

Flere ideer

 • Be elevene om å gjennomføre et kort forskningsprosjekt som sammenligner hvordan to forskjellige land sorterer og avhender søppelet sitt.

Dette vil ta mer tid enn 45 minutter.

Norskundervisning: NOR0204 - beskrive, fortelle og argumentere muntlig og skriftlig og bruke språket på kreative måter

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • utforske fordelene med automatiserte løsninger
 • finjustere en prototype som en del av en syklisk designprosess
 • delta effektivt i en rekke samarbeidsdiskusjoner

(ett sett per to elever)

 • LEGO® Education SPIKE Essential sett
 • Enhet med LEGO® Education SPIKE appen installert

Kompetansemål hentet fra Fagfornyelsen:

Naturfag etter 4.trinn - NAT0004:

 • undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar
 • designe og lage et produkt basert på en kravspesifikasjon
 • utforske teknologiske systemer som er satt sammen av ulike deler, og beskrive hvordan delene fungerer og virker sammen

Matematikk etter 4.trinn - MAT0004:

 • lage algoritmar og uttrykkje dei ved bruk av variablar, vilkår og lykkjer

Norsk etter 4.trinn - NOR0204:

 • følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.