SPIKE™ Essential

Avgjørende mål

Hvordan kan Marias fotballkamp bli mer som et dataspill?

30-45 min.
Nybegynner
3.–5. trinn
U5L5_web_thumbnail.png

Forberede

 • Se gjennom Avgjørende mål-leksjonen i LEGO® Education SPIKE appen.
 • Gjennomgå disse tilknyttede begrepene i forkant, hvis det er behov for det: sammenligne, kontrast og feile.
 • Vurder elevenes forutsetninger. Tilpass og varier leksjonen for å gjøre den tilgjengelig for alle. Se delen Tilpasning og variasjon nedenfor for forslag.
 • Planlegg og utvikle flere ideer til norskundervisningen, hvis det er nok tid. Se Flere ideer-delen nedenfor for mer informasjon.

Engasjere

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Start en liten diskusjon om det å mislykkes.
  • Snakk med elevene dine om en gang da de prøvde å fullføre en oppgave eller en aktivitet, men ikke fikk det til (f.eks. ikke være i stand til å unngå baklengsmål i fotball).
  • Still spørsmål som: Hvordan føltes det å mislykkes? Hvordan endret du tilnærmingen slik at du ville lykkes neste gang?
 • Introduser elevene for hovedpersonene i historien og den første utfordringen: å bevege målet.
 • Distribuer et klossesett og en enhet til hver gruppe.

Utforske

(Små grupper, 30 minutter)

 • Be elevene om å bruke LEGO® Education SPIKE appen til å veilede dem gjennom den første utfordringen:
  • Lag og test programmet som beveger målet.
 • Be elevene om å gjenta og teste modellene for å fullføre de neste to utfordringene i appen:
  • Endre programmet slik at målet beveger seg på en annen måte.
  • Design et oppgradert bevegelig mål.
 • Du finner hjelp til kodingen og byggingen i Tips-delen nedenfor.

Forklare

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Samle elevene for å reflektere over de fullførte utfordringene.
 • Still spørsmål som: Hvordan endret du programmet slik at målet beveget seg på en annen måte? Hva vurderte du da du designet det bevegelige målet?

Utdype

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Be elevene om å diskutere og reflektere over det å identifisere feilpunktene til en modell eller et program.
 • Still spørsmål som: Hvordan kan du finne ut når målet ikke fungerte? Hva observerte du? Hvordan kan du bruke disse observasjonene slik at dette lykkes neste gang?
 • Be elevene om å rydde arbeidsstasjonene sine.

Evaluere

(Pågående gjennom hele leksjonen)

 • Still veiledende spørsmål for å oppmuntre dem til å «tenke høyt» og forklare tankeprosesser og resonnement i beslutningene de tok under bygging og koding.

Observasjonssjekkliste

 • Vurder elevenes ferdigheter i å identifisere feilpunktene i en modell eller et program.
 • Lag en skala som stemmer overens med behovene dine. For eksempel:
  1. Trenger ytterligere støtte
  2. Kan arbeide selvstendig
  3. Kan undervise andre

Egenvurdering

 • Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.
  • Gul: Jeg tror at jeg kan identifisere feilpunkter i en modell eller et program.
  • Blå: Jeg kan identifisere feilpunkter i en modell eller et program.
  • Grønn: Jeg kan identifisere feilpunkter i en modell eller et program, og jeg kan hjelpe en venn med å gjøre det samme.

Partilbakemelding

 • Be elevene, parvis, diskutere erfaringene med å jobbe sammen.
 • Oppfordre dem til å bruke uttalelser som:
  • Jeg syntes det var bra at du ...
  • Jeg vil gjerne høre mer om hvordan du ...

Tips

Programmeringstips

 • Etter at elevene fullfører den første utfordringen, mottar de tre inspirasjonskodeblokker for å hjelpe dem med å endre programmene.
 • Inspirasjonskodeblokkene er ment å vekke fantasien mens de eksperimenterer for å finne sine egne løsninger.
Gecko U5L5_ICB_1 - nb-no
Gecko U5L5_ICB_1 - nb-no
Gecko U5L5_ICB_2 - nb-no
Gecko U5L5_ICB_3 - nb-no

Modelltips

 • Etter at elevene fullfører den andre utfordringen, mottar de tre inspirasjonsbilder og et varsel om måter de kan forbedre modellen sin på.
 • Inspirasjonsbildene hjelper elevene med å stimulere fantasien mens de eksperimenterer og tilpasser modellene sine.
U5L5_inspiration_img_1.png
U5L5_inspiration_img_1.png
U5L5_inspiration_img_2.png
U5L5_inspiration_img_3.png

Det finnes ikke spesifikke byggeinstruksjoner for denne utfordringen.

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • velge ett inspirasjonsbilde for å hjelpe elevene med å tilpasse modellen sine
 • eksperimentere med enten kodingen eller byggingen

Øk vanskelighetsgraden ved å:

 • lage et program for en annen gruppe, og la de prøve å score.
 • legge til lyset i målet og deretter programmere det til å fungere som en nedtellingsklokke

Flere ideer

 • Be elevene om å skrive løpende kommentarer for Maria og Sofie sin fotballkamp. Pass på at de bruker riktig sportsterminologi og retningsbegreper.

Dette vil ta mer tid enn 45 minutter.

Norskundervisning: NOR0204 - reflektere over hvordan språkbruken vår påvirker andre, og hvordan vi tilpasser og endrer språket i ulike situasjoner

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • identifisere feil i en modell eller et program
 • vurdere feilpunkter for å gjøre forbedringer
 • delta effektivt i en rekke samarbeidsdiskusjoner

(ett sett per to elever)

 • LEGO® Education SPIKE Essential sett
 • Enhet med LEGO® Education SPIKE appen installert

Kompetansemål hentet fra Fagfornyelsen:

Naturfag etter 4.trinn - NAT0004:

 • undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar
 • designe og lage et produkt basert på en kravspesifikasjon
 • utforske teknologiske systemer som er satt sammen av ulike deler, og beskrive hvordan delene fungerer og virker sammen

Matematikk etter 4.trinn - MAT0004:

 • lage algoritmar og uttrykkje dei ved bruk av variablar, vilkår og lykkjer

Norsk etter 4.trinn - NOR0204:

 • følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.