SPIKE™ Essential

Energistrøm

Daniel, Maria, Leo og Sofie vet at planter bruker sollys for å vokse seg store. Trenger dyr også sollys for å vokse seg store? Bygg en modell for å vise gjengen forholdet mellom sollyset og dyrenes vekst.

45–90 min.
Avansert
1-4 klasse
45345_Science_U5_L5_Lesson_Thumbnail.png

Forberede

(MERK: Denne leksjonen inneholder en del A og en del B. Begge er viktige for å få fullt utbytte av undervisningsopplegget og nå kompetansemålene. Hvis du har begrenset med tid, kan du gå gjennom begge delene og velge ut elementer som dekker elevenes behov.)

I denne leksjonen skal elevene bygge en modell som viser forholdet mellom sollyset og dyrenes vekst. Oppmuntre elevene til å designe og bygge sin egen idé, og tydeliggjør at det ikke er et fasitsvar for hvordan modellen skal se ut.

 • Naturfaglig bakgrunn – Energistrøm:
  • Energi fra solen lagres i maten dyrene spiser (for eksempel når de spiser planter som har gjort sollys om til lagret kjemisk energi).
  • Dyr som spiser planter inkluderer planteetere (spiser kun planter) og altetere (spiser både planter - og kjøtt). Kjøttetere spiser kun kjøtt. Veiled elevene vekk fra å vise bilder av kjøttetere som spiser planter.
 • Bygg opp forkunnskaper – Energistrøm. Bruk egnet undervisningsmateriell i naturfag til å dele informasjon, bilder og definisjoner.
  • Energi er tilstede i sollys, planter og dyr.
  • Planter fanger opp energi fra solen og bruker den til å vokse. Dyr som spiser disse plantene får den lagrede energien.
  • Noen dyr spiser kun planter (planteetere), noen spiser kun andre dyr (kjøttetere) og noen spiser både planter og dyr (altetere).
  • Dyr bruker energien som er lagret i maten sin for livsfunksjoner som vekst, bevegelse og å holde seg varme.
  • (Valgfritt) Hvis elevene dine er kjent med begrepene planteetere, kjøttetere og _altetere, _ kan du gå raskt gjennom og minne om at dyrene som spiser planter i modellen bør være planteetere eller altetere.
  • Ordliste: energi, strøm, (valgfritt: planteetere, kjøttetere, altetere)
 • Erfaring med bygging og programmering: Se gjennom forslagene i emneplanen. For denne leksjonen kan det også være lurt å
  • gå gjennom alle veiledningene i startmenyen til SPIKE appen.
  • prøve en eller flere av de andre leksjonene i emnet Vitenskap vi ikke kan se for å få mer erfaring med bygging og bli kjent med ordblokker i SPIKE appen

DEL A (45 minutter)

Engasjere

(Hele klassen, 10 minutter)

U5L5_Engage.png
 • Introduser hovedpersonen(e) i historien og den første utfordringen: Daniel, Maria, Leo og Sofie vet at planter bruker sollys for å vokse seg store. Trenger dyr også sollys for å vokse seg store? Bygg en modell for å vise gjengen forholdet mellom sollyset og dyrenes vekst.

 • TENK: Legg til rette for en diskusjon om leksjonens emner, gjerne ved hjelp av bildet i historien:

  • Hvor får planter energien de trenger for å vokse fra? (fra solen)
  • Hvor får dyrene energien de trenger fra?(fra å spise planter eller andre dyr som har spist planter)
  • Hva bruker dyr energien til? (å vokse, bevege seg og helbrede skader, og å holde kroppstemperaturen oppe dersom de er varmblodige)
  • Forklar følgende til elevene: Energi endrer form når den overføres fra solen til planter og dyr. Energien i sollyset konverteres for eksempel for å lagres som kjemisk energi i planter.
 • Del ut et SPIKE Essential sett og en enhet til hver gruppe.

Utforske

(Små grupper, 25 minutter)

 • Gi beskjed om at elevene kan designe og bygge hvilken som helst modell i denne leksjonen. Gjør det tydelig at det ikke finnes noen fasitsvar for hvordan modellen skal se ut.
 • Be elevene om å gjøre følgende:
  • Utforsk designideene visuelt, ved for eksempel å tegne.
  • Begynn å BYGGE og PROGRAMMERE en modell for å hjelpe gjengen med å lære mer om forholdet mellom sollyset og dyrenes vekst. Modellene skal vise strømmen av energi og demonstrere hvordan dyrene får og bruker energi fra den.
 • Legg til rette for idédugnad om måter en kan bruke LEGO elementer til å representere deler av modellen (f.eks. bruke lysmatrisen til å representere solen eller bruke motoren til å få et LEGO dyr til å bevege seg og representere energibruken).
 • Du kan be elevene om å dele ideer halvveis gjennom byggeprosessen, og deretter oppdatere modellene sine med inspirasjon fra delingsøkten.

Forklare

(Hele klassen, 10 minutter)

 • Samle elevene for å dele med hverandre. 

 • Be hver gruppe om å dele og forklare modellen og tegningene sine, og identifisere delene som skal representere følgende:

  • Hvor energi er tilstede (f.eks. i solen, planter og dyr).

  • Hvordan energi overføres fra solen til planter og dyr.

  • Hvordan dyr får og bruker den energien.

 • Oppmuntre til deling og forslag om de delene av modellen gruppene sliter med.

 • Hvis du vil fortsette til Del B: Forklare, bør elevene holde modellene sine hele, eller så må du legge inn tid til å bygge dem på nytt.

DEL B (45 minutter)

Forklare

(Hele klassen, 10 minutter)

 • Gjenta trinnene fra Del A: Forklare for å oppfordre til ytterligere deling, idédugnad og inspirasjon til å fortsette å bygge på modellen.

Utdype

(Hele klassen, 30 minutter)

 • Be elevene om å gjøre følgende:

  • (10 min) Fortsett å BYGGE og PROGRAMMERE, og bruk inspirasjonen fra idéutvekslingen.
  • (15 min) Bruk de ferdige modellene til å dele det de har lært med klassen og svare på spørsmålet i leksjonens utfordring: Trenger dyr også sollys for å vokse seg store? (Ikke direkte. Imidlertid får dyr energien de trenger ved å spise planter som har fått energien sin fra solen.)
 • (5 min) Be elevene om å dele kunnskap, ideer eller ferdigheter som

  • hjalp dem med å fullføre utfordringen
  • de lærte mens de bygde
 • Be elevene om å rydde settene og arbeidsområdene.

Evaluere

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Still veiledende spørsmål for å få frem tankegangen til elevene og avgjørelsene de tok mens de idémyldret, bygget og programmerte.

Observasjonssjekkliste

 • Gå gjennom læringsmålene (Lærerstøtte-boksen).

 • Bruk sjekklisten til å observere fremdriften til elevene:

  • Modellene viser nøyaktig at plantene fanger opp energi fra solen, som overføres til dyrene som spiser plantene.
  • Forklaringen deres beskriver nøyaktig at energien i maten til dyrene en gang var energi fra solen, selv om den har endret form.
  • De forklarer minst en av måtene dyr bruker energien fra mat på (for vekst eller bevegelse eller holde kroppstemperaturen oppe).

Egenvurdering

Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.

 • Blå kloss: Jeg tror at jeg kan følge instruksjoner for å lage et program.
 • Gul kloss: Jeg kan følge instruksjoner for å lage et program.
 • Grønn kloss: Jeg kan følge instruksjoner for å lage et program, og jeg kan hjelpe en venn med å gjøre det samme.

Partilbakemelding

Be elevene om å parvis diskutere erfaringene med å jobbe sammen.
Oppmuntre dem til å bruke uttalelser som følgende:

 • Jeg syntes det var bra at du ...
 • Jeg vil gjerne høre mer om hvordan du ...

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å gjøre følgende:

 • Tildel elevene et kjent planteetende dyr de skal bruke i modellen sin, som for eksempel en kanin eller en hest.

Øk vanskelighetsgraden ved å gjøre følgende:

 • Be elevene om å legge til en ekstra energistrøm til modellen sin ved å legge til kjøttetere som spiser planteetere.

Flere ideer

 • Be elevene om å finne en måte mennesker bruker energi fra solen på for å møte behovene sine, som for eksempel solcellepaneler for å lage strøm eller passiv soloppvarming for å varme hjemmene sine.

Dette vil ta mer tid enn 45 minutter.

Lærerstøtte

Elevene skal gjøre følgende:

 • Lage en modell som nøyaktig viser energistrømmen fra sollyset til planter, og deretter til dyr.
 • Bruke modellen sin til å beskrive hvordan dyrene får og bruker energi fra solen.
 • Bruke modellen sin til å forklare at energien i maten til dyrene en gang var energi fra solen.

(ett sett per to elever)

 • LEGO® Education SPIKE Essential sett
 • Enhet med LEGO Education SPIKE appen installert

Naturfag etter 4.trinn:

 • sammenligne modeller med observasjoner og samtale om hvorfor vi bruker modeller i naturfag
 • utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut
 • utforske teknologiske systemer som er satt sammen av ulike deler, og beskrive hvordan delene fungerer og virker sammen
 • designe og lage et produkt basert på en kravspesifikasjon

Matematikk etter 4.trinn:

 • lage algoritmer og uttrykke dem ved bruk av variabler, vilkår og løkker
 • bruke ikke-standardiserte måleenheter for areal og volum i praktiske situasjoner og begrunne valget av måleenhet

Norsk etter 4.trinn:

 • følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål

Utvidelse norsk etter 4.trinn:

 • beskrive, fortelle og argumentere muntlig og skriftlig og bruke språket på kreative måter

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.