SPIKE™ Essential

Beskytt miljøet

Leo tar godt vare på Spikeby. Hvordan kan du ta vare på miljøet i lokalsamfunnet ditt?

45–90 min.
Middels
1-4 klasse
45345_Science_U5_L4_Lesson_Thumbnail.png

Forberede

(MERK: Denne leksjonen inneholder en del A og en del B. Begge er viktige for å få fullt utbytte av undervisningsopplegget og nå kompetansemålene. Hvis du har begrenset med tid, kan du gå gjennom begge delene og velge ut elementer som dekker elevenes behov.)

I denne leksjonen lærer elevene ved å undersøke ulike måter lokalsamfunn kan beskytte miljøet. Eksempelmodellen/programmet viser en måte: et resirkuleringssenter som kan oppdage hvit plast og lage en jublende lyd. Oppmuntre elevene til å bruke eksemplene som inspirasjon og deretter designe og bygge handlingene for lokalsamfunnet som de undersøkte.

 • Bygg opp forkunnskaper – Beskytt miljøet: Bruk egnet undervisningsmateriell i naturfag til å dele informasjon, bilder og definisjoner.
  • Gå gjennom det elevene vet eller gjør for å beskytte miljøet, for eksempel resirkulering, planting av trær og bruk av solenergi. De kommer til å lære mer om slike handlinger gjennom denne forskningsaktiviteten.
  • Ordliste: miljø, resirkulering
 • Erfaring med bygging og programmering: Se gjennom forslagene i emneplanen. For denne leksjonen kan det også være lurt å
  • gå gjennom veiledningen for fargesensoren i startmenyen til SPIKE appen
  • bruke delene Hendelser og Sensorblokker i menyen Hjelp > Ordblokker i SPIKE appen for å få mer støtte
 • Materiell: Finn egnede naturfaglige ressurser om handlinger som beskytter miljøet, ved å for eksempel søke gjennom offentlige etater eller lokale organisasjoner. Vurder hvordan du vil integrere ressurser i leksjonen. Du kan også finne frem hobbymaterialer.

DEL A (45 minutter)

Engasjere

(Hele klassen, 10 minutter)

U5L4_Engage.png
 • Introduser hovedpersonen(e) i historien og den første utfordringen: Leo tar godt vare på Spikeby. Hvordan kan du ta vare på miljøet i lokalsamfunnet ditt?

 • TENK: Legg til rette for en diskusjon om leksjonens emner, gjerne ved hjelp av bildet i historien:

  • Hvilke ting gjør mennesker som skader miljøet på jorden (landeområdene, luften, vannet, plantelivet)? (Bygge byer, asfaltere veier, kutte ned trær, forurense luften og vannet med utslipp fra fabrikker osv.)
  • På hvilke måter bruker mennesker vitenskap til å ta vare på miljøet i lokalsamfunnene sine? (Resirkulering, installering av solcellepanel og vindturbiner, planting av trær, forurensningskontroll osv.)
  • Velg en av disse måtene eller en annen som interesserer deg, og undersøk den. Du skal vise frem det du har lært med en modell. (Gå gjennom anbefalte fremgangsmåter for undersøking.)
 • Del ut et SPIKE Essential sett og en enhet til hver gruppe.

Utforske

(Små grupper, 25 minutter)

 • Vurder å dele eksemplene nedenfor, og understrek at de viser en modell/program av et resirkuleringssenter for et lokalsamfunn, som kan oppdage gul plastikk og lage en jublende lyd. Elevenes modeller skal vise handlingene for lokalsamfunnet som de undersøkte.

 • Be elevene om å gjøre følgende:

  • Bruk minst to ressurser til å undersøke en måte mennesker kan bruke vitenskap til å beskytte miljøet i lokalsamfunnet sitt.
  • Begynn å BYGGE og PROGRAMMERE en modell av den valgte handlingen for lokalsamfunnet, gjerne ved hjelp av grunnmodellen som inspirasjon.
 • Legg til rette for en idédugnad om måter en kan PROGRAMMERE elevenes modeller, som for eksempel hvordan en kjører en motor, bruker en sensor og/eller aktiverer lys og lyder.

Eksempel på ideer

45345_Science_U5_L4_01.png
SPIKE Essential Protect Environment - nb-no

Forklare

(Hele klassen, 10 minutter)

 • Samle elevene for å dele med hverandre. 

 • Be hver gruppe om å bruke modellen sin til å demonstrere og forklare hvordan den skal vise den valgte handlingen for lokalsamfunnet.

 • Oppmuntre elevene til å dele arbeidet sitt og bruke inspirasjon fra delte ideer.

 • Hvis du vil fortsette til Del B: Forklare, bør elevene holde modellene sine hele, eller så må du legge inn tid til å bygge dem på nytt.

DEL B (45 minutter)

Forklare

(Hele klassen, 10 minutter)

 • Gjenta trinnene fra Del A: Forklare for å oppfordre til ytterligere deling, idédugnad og inspirasjon til å fortsette å bygge på modellen.

Utdype

(Hele klassen, 30 minutter)

 • Be elevene om å gjøre følgende:

  • (15 min) Fortsett å BYGGE og PROGRAMMERE modellen av den valgte handlingen for lokalsamfunnet.
  • (10 min) Bruk de ferdige modellene til å dele det de har lært om den valgte handlingen for lokalsamfunnet.
 • (5 min) Be elevene om å dele kunnskap, ideer eller ferdigheter som

  • hjalp dem med å fullføre utfordringen
  • de lærte mens de undersøkte eller når de designet modellene sine
 • Be elevene om å rydde settene og arbeidsområdene.

Evaluere

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Still veiledende spørsmål for å få frem tankegangen til elevene og avgjørelsene de tok mens de idémyldret, bygget og programmerte.

Observasjonssjekkliste

 • Gå gjennom læringsmålene (Lærerstøtte-boksen).

 • Bruk sjekklisten til å observere fremdriften til elevene:

  • De identifiserer minst to kilder å undersøke.
  • De bruker informasjon fra undersøkingen til å beskrive en måte individuelle samfunn bruker naturfaglige ideer til å beskytte miljøet.
  • De bygger og programmerer en modell av den valgte handlingen for lokalsamfunnet.

Egenvurdering

Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.

 • Blå kloss: Jeg tror at jeg kan følge instruksjoner for å lage et program.
 • Gul kloss: Jeg kan følge instruksjoner for å lage et program.
 • Grønn kloss: Jeg kan følge instruksjoner for å lage et program, og jeg kan hjelpe en venn med å gjøre det samme.

Partilbakemelding

Be elevene om å parvis diskutere erfaringene med å jobbe sammen.
Oppmuntre dem til å bruke uttalelser som følgende:

 • Jeg syntes det var bra at du ...
 • Jeg vil gjerne høre mer om hvordan du ...

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å gjøre følgende:

 • Begrens undersøkingen til en begrenset liste over handlinger for lokalsamfunnet som beskytter miljøet.

Øk vanskelighetsgraden ved å gjøre følgende:

 • Legg inn krav om at programmene må gi respons på noe brukeren gjør, for eksempel ved at resirkuleringsmodellen lager lyd når den oppdager resirkulerbare materialer. Hvis elevene allerede har bygget denne modellen, kan du be dem om å legge til enda en respons på noe brukeren gjør.

Flere ideer

 • Be elevene om å undersøke enda en måte lokalsamfunn kan bruke vitenskap til å beskytte ressursene og miljøet til jorden. Be dem om å dele funnene sine gjennom en kort muntlig presentasjon eller plakat.

Dette vil ta mer tid enn 45 minutter.

Lærerstøtte

Elevene skal gjøre følgende:

 • Identifisere minst to kilder de kan undersøke.
 • Bruke forskning til å beskrive en måte individuelle samfunn bruker naturfaglige ideer til å beskytte miljøet.
 • Lage en modell av den valgte handlingen for lokalsamfunnet.

(ett sett per to elever)

 • LEGO® Education SPIKE Essential sett
 • Enhet med LEGO Education SPIKE appen installert
 • Se Forberede – Materiell

Samfunnsfag etter 4. Trinn:

 • beskrive kultur- og naturlandskap i Norge og samtale om hvordan historiske og geografiske kilder, inkludert kart, kan gi informasjon om landskap
 • samtale om hvorfor det oppstår konflikter i skole- og nærmiljøet, lytte til andres mening og samarbeide med andre om å finne konstruktive løsninger

Naturfag etter 4.trinn:

 • utforske teknologiske systemer som er satt sammen av ulike deler, og beskrive hvordan delene fungerer og virker sammen
 • designe og lage et produkt basert på en kravspesifikasjon

Matematikk etter 4.trinn:

 • lage algoritmer og uttrykke dem ved bruk av variabler, vilkår og løkker

Norsk etter 4.trinn:

 • følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål

Utvidelse norsk etter 4.trinn:

 • beskrive, fortelle og argumentere muntlig og skriftlig og bruke språket på kreative måter

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.