SU5_web_thumb.png
SPIKE™ Essential

Vitenskap vi ikke kan se

Dette emnet introduserer elevene dine til naturvitenskap og geo- og romvitenskap. De skal utforske bevis på at materie er laget av partikler som er for små til at de kan ses. De skal lære om tyngdekraften på jorden, undersøke hvordan antallet timer med dagslys varierer gjennom året og undersøke ulike måter en kan bruke vitenskapelige ideer til å beskytte miljøet på jorden. Til slutt skal de lage en modell som viser at energien i maten til dyrene en gang var energi fra solen.

Elevene dine skal også øve på sosial og emosjonell læring, som selvregulering, utholdenhet, empati, selvbevissthet og oppmerksomhet sammen med hovedpersonene i leksjonenes fortellinger.

Før elevene dine begynner på dette emnet, anbefaler vi å gjøre følgende for å hjelpe dem med ferdighetene innen bygging og programmering og forberede dem på utfordringene i emnet:

  • Få tilgang til LEGO® Education SPIKE appen eller installer den på enhetene i klasserommet.

  • Fullfør opplæringsaktivitetene (under Start-menyen i LEGO Education SPIKE appen).

  • Prøv en eller flere av leksjonene i emnet Interessante kreasjoner.

1-4 klasse
Naturfag: 5. Teknologi: 3. Maskinteknikk: 5. Kunstfag: 3. Matematikk: 2.
STEAM, Naturfag

Leksjoner

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.