SPIKE™ Essential

Materie

Maria har lagt merke til at papirene hennes flyr rundt i rommet når hun åpner vinduet. Hvordan skjer det?

45–90 min.
Middels
1-4 klasse
45345_Science_U5_L1_Lesson_Thumbnail_(1).png

Forberede

(MERK: Denne leksjonen inneholder en del A og en del B. Begge er viktige for å få fullt utbytte av undervisningsopplegget og nå kompetansemålene. Hvis du har begrenset med tid, kan du gå gjennom begge delene og velge ut elementer som dekker elevenes behov.)

I denne leksjonen skal elevene bygge en vifte ved hjelp av eksempelbildene som inspirasjon. Oppmuntre dem til å designe og bygge sine egne versjoner av en vifte.

 • Naturfaglig bakgrunn – Materie:
  • Materie er stoffene som gjenstander lages av.
  • Materie har masse og tar opp plass i fast form, flytende form eller gassform.
 • Bygg opp forkunnskapene til elevene – Materie: Bruk egnet undervisningsmateriell i naturfag til å dele informasjon, bilder og definisjoner.
  • Vinden beveger luft. Luft, som all materie, er laget av fysiske partikler som er for små til at de kan ses. (Merk at elevene ikke trenger å vite om molekyler eller gasstypene som utgjør luft.)
  • Ordliste: materie, luft, partikkel
 • Erfaring med bygging og programmering: Se gjennom forslagene i emneplanen. For denne leksjonen kan det også være lurt å
  • gå gjennom veiledningen for motoren i startmenyen til SPIKE appen
  • bruke delene Hendelser og Sensorblokker i menyen Hjelp > Ordblokker i SPIKE appen for å få mer støtte
 • Materiell: Lag et papirtårn ved å følge disse trinnene: 1) Klipp hvert kopiark på langs i tre deler. 2) Brett de to lange sidene på hver av de tre delene for å lage en kantet U-form. 3) Kontroller at papiret kan stå oppreist når det ikke forstyrres, og at det velter når det blåses på (se malen). Hvis du ønsker det, kan elevene lage hvert sitt tårn gjennom leksjonen.

DEL A (45 minutter)

Engasjere

(Hele klassen, 10 minutter)

U5L1_Engage.png
 • Introduser hovedpersonen(e) i historien og den første utfordringen: Maria har lagt merke til at papirene hennes flyr rundt i rommet når hun åpner vinduet. Hvordan skjer det?

 • TENK: Legg til rette for en diskusjon om leksjonens emne(r)

  • Hva er luft? Er det bare tomrom? (Nei, luft består av partikler som er for små til at de kan ses.)
  • Hvilke bevis har du fra dagliglivet for at luft ikke bare er tomrom? (Eksemplene kommer til å variere. Elevene kan nevne ballonger eller dekk som blåses opp, inn- og utpust, følelsen av at vinden blåser osv.)
 • Del ut et LEGO® Education SPIKE Essential sett og enhet til hver gruppe.

Utforske

(Små grupper, 25 minutter)

 • Du kan vurdere å dele eksemplene nedenfor som støtte for byggingen og programmeringen når elevene jobber. Forklar at bildene viser en idé, og at elevene kan designe og bygge sin egen versjon av en vifte.

 • Be elevene om å gjøre følgende:

  • Bruk grunnmodellen til å BYGGE en vifte som lager vind som kan velte et papirtårn.
  • PROGRAMMER modellen til å rotere bladene til viften, og start med en hastighet på 100 prosent. De kan teste og observere effekten til viften ved å plassere papirtårnet 1) foran viften, 2) ved siden av viften eller 3) i forskjellige avstander fra viften.
  • Test om modellen kan velte papirtårnet.
  • Lag et nytt design og test på nytt dersom dette er nødvendig.
 • Legg til rette for idédugnad om ulike måter en kan bruke LEGO elementer på til å lage effektive blader til viften som kan velte papirtårnet.

 • Du kan be elevene om å dele ideer halvveis gjennom byggeprosessen, og deretter oppdatere modellene sine med inspirasjon fra delingsøkten.

Eksempel på ideer

45345_Science_U5_L1_01.png
45345_Science_U5_L1_01.png
45345_Science_U5_L1_Paper_2.png
45345_Science_U5_L1_Paper_1.png
SPIKE Essential Matter - nb-no

Forklare

(Hele klassen, 10 minutter)

 • Samle elevene for å dele med hverandre. 

 • Be hver av gruppene om å bruke modellen sin til å demonstrere og forklare hvordan viften deres

  • kan flytte luftpartikler
  • kan velte et papirtårn uten å røre det
 • Be elevene om å dele hvordan de oppdaterte modellen sin for å forbedre den.

 • Hvis du vil fortsette til Del B: Forklare, bør elevene holde modellene sine hele, eller så må du legge inn tid til å bygge dem på nytt.

DEL B (45 minutter)

Forklare

(Hele klassen, 10 minutter)

 • Gjenta trinnene fra Del A: Forklare for å få flere grupper til å demonstrere og forklare det de har lært.

Utdype

(Hele klassen, 30 minutter)

 • (5 min) Del bakgrunnsinformasjon for å hjelpe elevene med å utdype Papp eller andre materialer kan lage mer effektive blader til viften enn LEGO elementer, siden de dytter mer luft.

 • (20 min) Be elevene om å gjøre endringer og teste modellene sine for å fullføre den neste utfordringen i appen: Bruk papp eller andre materialer til å designe bedre blader til viften. Test viften din igjen. Hva skjer nå?

45345_Science_U5_L1_Materials.png
 • (5 min) Be elevene om å dele kunnskap, ideer eller ferdigheter som
  • hjalp dem med å fullføre utfordringen eller hva de lærte mens de bygget
 • Be elevene om å rydde settene og arbeidsområdene.

Evaluere

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Still veiledende spørsmål for å få frem tankegangen til elevene og avgjørelsene de tok mens de idémyldret, bygget og programmerte.

Observasjonssjekkliste

 • Gå gjennom læringsmålene (Lærerstøtte-boksen).

 • Bruk sjekklisten til å observere fremdriften til elevene:

  • Viften deres kan velte et papirtårn som står et lite stykke unna.
  • Forklaringen deres viser at luftpartikler som blåses av viften veltet papirtårnet, selv om partiklene er for små til at de kan ses.

Egenvurdering

Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.

 • Blå kloss: Jeg tror at jeg kan følge instruksjoner for å lage et program.
 • Gul kloss: Jeg kan følge instruksjoner for å lage et program.
 • Grønn kloss: Jeg kan følge instruksjoner for å lage et program, og jeg kan hjelpe en venn med å gjøre det samme.

Partilbakemelding

Be elevene om å parvis diskutere erfaringene med å jobbe sammen.
Oppmuntre dem til å bruke uttalelser som følgende:

 • Jeg syntes det var bra at du ...
 • Jeg vil gjerne høre mer om hvordan du ...

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å gjøre følgende:

 • Stopp etter den første utfordringen: Bygg en modell av en vifte som viser at luftpartikler kan velte et papirtårn. Still elevene Ja/Nei-spørsmål for å få frem forklaringen deres.
  Øk vanskelighetsgraden ved å gjøre følgende:
 • Be elevene om å undersøke og sammenligne effekten til ulike motorhastigheter, f.eks. standardhastigheten på 75 prosent mot maksimalhastigheten på 100 prosent. Be dem om å tegne og merke et diagram for å forklare hvordan luft og andre materiepartikler påvirkes.

Flere ideer

 • Del ut informasjon om Beaufortskalaen som brukes til å måle vindstyrke. Be elevene om å lage en artikkel eller annonse for Beaufortskalaen med en forklaring om hvorfor det er nyttig å ha en skala som måler vind i stedet for å bruke menneskers subjektive oppfatninger.

Dette vil ta mer tid enn 45 minutter.

Lærerstøtte

Elevene skal gjøre følgende:

 • Utvikle en motorisert vifte som kan velte et papirtårn som står et lite stykke unna.
 • Forklare at selv om luftpartiklene er for små til at de kan ses, dyttes de av viften mot tårnet og velter det.

(ett sett per to elever)

 • LEGO® Education SPIKE Essential sett
 • Enhet med LEGO Education SPIKE appen installert
 • Se Forberede – Materiell

Naturfag etter 4.trinn:

 • sammenligne modeller med observasjoner og samtale om hvorfor vi bruker modeller i naturfag
 • utforske teknologiske systemer som er satt sammen av ulike deler, og beskrive hvordan delene fungerer og virker sammen
 • designe og lage et produkt basert på en kravspesifikasjon

Matematikk etter 4.trinn:

 • lage algoritmer og uttrykke dem ved bruk av variabler, vilkår og løkker

Norsk etter 4.trinn:

 • følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål

Utvidelse norsk etter 4.trinn:

 • beskrive, fortelle og argumentere muntlig og skriftlig og bruke språket på kreative måter

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.