LEGO® Education SPIKE app: Informatie over gegevens en privacy

Informatie over gegevens en privacy

LEGO® Education maakt technologie waarmee kinderen overal ter wereld leuke, creatieve en belangrijke leerervaringen kunnen opdoen. Onze praktijkgerichte oplossingen voor in de klas stimuleren de interesse in wetenschap, technologie, techniek, kunst en rekenen (STEAM). Samen met leraren stellen we leerlingen in staat om hun educatieve dromen na te streven en waar te maken, en stomen we hen klaar voor de uitdagingen in een wereld die steeds digitaler wordt.

Welke persoonlijke gegevens verzamelt de SPIKE app?

Je hoeft voor de SPIKE app geen account aan te maken of in te loggen. De SPIKE app verzamelt geen persoonsgegevens of gezondheidsinformatie van gebruikers, maar registreert wel IP-adressen* voor de correcte werking van de SPIKE app.

Persoonlijke informatie over de leerling:

 • Voor- en achternaam: Nee
 • E-mailadres: Nee
 • Geslacht: Nee
 • Geboortedatum: Nee
 • Adres: Nee
 • Telefoonnummer: Nee
 • Burgerservicenummer: Nee
 • School van de leerling: Nee
 • Wachtwoord: Nee
 • Informatie over uiterlijk: Nee
 • Vingerafdrukken: Nee

*IP-adressen kunnen in sommige gevallen als ‘persoonlijke informatie’ worden beschouwd. Het IP-adres van het apparaat waarop de SPIKE app is geïnstalleerd, is nodig om met de LEGO Education servers te kunnen communiceren, bijvoorbeeld om naar updates te zoeken en deze te downloaden. Het IP-adres wordt gebruikt om vast te stellen in welke regio de app wordt gebruikt. Raadpleeg Analyse hieronder voor meer informatie. Het IP-adres wordt vervolgens uit alle andere gegevens verwijderd om de anonimiteit te kunnen waarborgen en wordt uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen op beveiligde servers opgeslagen.

Welke gegevens kunnen er op je apparaat worden opgeslagen wanneer je de LEGO Education SPIKE app gebruikt?

Door gebruikers of leerlingen gegenereerd materiaal:

 • Film- of video-opname: Nee
 • Geschreven of gecodeerd materiaal**: Ja
 • Spraakopnamen***: Ja

**Geschreven en gecodeerd materiaal wordt uitsluitend op je eigen apparaat verzameld en opgeslagen, en wordt niet gedeeld met LEGO Education, derden of andere apparaten.

***Spraakopnamen worden uitsluitend op je eigen apparaat verzameld en opgeslagen, en worden niet gedeeld met LEGO Education, derden of andere apparaten.

Welke gegevens deelt de SPIKE app met derden?

De LEGO Education SPIKE app uploadt geen inhoud en deelt geen gegevens met externe adverteerders of dienstverleners die zich bezighouden met tracking.

Hoe beveiligen de SPIKE app en LEGO Education je gegevens?

Bij LEGO Education staat de veiligheid van leerlingen en leraren die met onze leeroplossingen aan de slag gaan centraal. Je hoeft voor de app geen account aan te maken, maar de SPIKE app slaat verzamelde gegevens op in overeenstemming met de normen binnen de industrie en conform de lokale wet- en regelgeving.

Worden de gegevens doorverkocht?

Nee. De gegevens die door de SPIKE app worden verzameld, worden nooit doorverkocht of gedeeld met externe adverteerders of dienstverleners die zich bezighouden met tracking.

Hoe veilig is het product?

Bij ons staat de online veiligheid van kinderen hoog in het vaandel. De functies in de SPIKE app zijn niet bedoeld voor communicatie- of netwerkdoeleinden, maar zijn zo ontwikkeld dat leerlingen in een schoolse of andere leeromgeving met hun leraar en klasgenoten kunnen communiceren. We doen er daarnaast alles aan om ervoor te zorgen dat we geen persoonlijke gegevens van kinderen verzamelen, opslaan, gebruiken of verwerken.

Bevat de app advertenties?

Er verschijnen geen advertenties in de app.

Gebruikt LEGO Education gegevens uit deze app voor marketingdoeleinden?

Nee. Gegevens die in de app worden opgeslagen of met LEGO Education worden gedeeld, worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden.

Is er toestemming van een volwassene nodig om de app te kunnen gebruiken?

Er is geen toestemming nodig om de app te kunnen gebruiken.

Is het product bedoeld voor scholen?

Ja. De SPIKE App is geschikt voor leerlingen van alle leeftijden en hun leerkrachten.
De lesinhoud is echter het meest geschikt voor onderwijs aan kinderen van 5 tot 14 jaar.

Analyse

Analyse

Bij LEGO® Education doen we er alles aan om gegevens op een transparante, zorgvuldige en verantwoordelijke manier te gebruiken. Om onze missie te kunnen realiseren, verzamelt de SPIKE app, conform de lokale wet- en regelgeving inzake gegevensverzameling, in sommige regio’s anonieme prestatiegegevens aan de hand van appinstallaties. Om te bepalen in welke regio de app is geïnstalleerd, leest de SPIKE app het IP-adres* van het apparaat waarop de SPIKE app is geïnstalleerd. Het IP-adres wordt vervolgens uit alle andere gegevens verwijderd om de anonimiteit te kunnen waarborgen en wordt uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen op beveiligde servers opgeslagen. We beloven het gebruik van gegevens te beperken voor het maken, oplossen en verbeteren van digitale ervaringen om zo de impact, de toegankelijkheid en het belang van de STEAM-lessen te vergroten. We delen geen gegevens met derden.

Als je wilt weten of analyse in jouw regio aan- of uitstaat, ga je naar SPIKE app > Instellingen > Algemeen. Je kunt vervolgens zien of ‘Analyse toestaan’ is ingeschakeld.

Analyse is ingeschakeld.

De SPIKE app verzamelt anonieme prestatiegegevens waaruit LEGO Education kan opmaken hoe de app functioneert en taken uitvoert. Deze gegevens worden verzameld en geanalyseerd met als enige doel de gebruikerservaring in de SPIKE app te verbeteren. Hiervoor is het niet nodig om in te loggen en er worden geen persoonlijke gegevens verzameld over individuen die de app gebruiken. Prestatiegegevens van de app zijn anoniem en worden gebruikt om digitale ervaringen te maken, op te lossen en te verbeteren om zo de impact, de toegankelijkheid en het belang van de STEAM-lessen te vergroten.
Gebruikers kunnen zelf bepalen of ze het verzamelen van prestatiegegevens in de SPIKE app willen in- of uitschakelen. Deze optie is te vinden via SPIKE app Instellingen > Algemeen.

SPIKEApp-Analytics-Enabled.png

Analyse is uitgeschakeld.

Conform de lokale wet- en regelgeving inzake gegevensverzameling verzamelt de SPIKE app geen persoonlijke gegevens (met uitzondering van IP-adressen, die in de meeste gevallen niet onder persoonlijke informatie vallen) en prestatiegegevens van de app.

Raadpleeg het cookiebeleid van de SPIKE app hieronder voor meer informatie.

spike-analytics-disabled.png

Cookiebeleid SPIKE app

Cookiebeleid SPIKE app

In het kader van transparantie kan LEGO Education anonieme informatie verzamelen van het apparaat waarop de SPIKE app is geïnstalleerd. Dit gebeurt alleen indien het noodzakelijk is voor communicatie via internet of om een probleem te verhelpen waardoor gebruikers de SPIKE app niet kunnen gebruiken in combinatie met de Hub, bijvoorbeeld bij verbindingsproblemen. Voor meer informatie ga je naar: https://education.lego.com/app-policy

Cookiebeleid SPIKE app

Privacybeleid LEGO Group

Privacybeleid LEGO Group

De bovenstaande omschrijving is specifiek voor de LEGO Education SPIKE app. Zoals eerder vermeld verzamelt de SPIKE app geen persoonlijke gegevens, met uitzondering van IP-adressen die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de SPIKE app. Voor meer informatie over andere digitale LEGO producten en apps die wel of geen persoonlijke informatie verzamelen, opslaan of verwerken, ga je naar: https://www.lego.com/en-us/legal/notices-and-policies/privacy-policy

Privacybeleid LEGO Group

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.