MINDSTORMS EV3 coreset

Hoeken en patronen

De gyrosensor gebruiken om draaibewegingen met nauwkeurige hoeken te maken en My Blocks gebruiken om programma's te ordenen.

45-90 min
Intermediair
Groep 8 tot en met de tweede klas
lesson-header-1-5

Lesplan

1. Voorbereiding

 • Lees het materiaal voor de leerlingen in de EV3 Classroom-app goed door.
 • Verzamel informatie over de werking van de gyrosensor.
 • Het wordt aanbevolen de leerlingen eerst de andere lessen in deze module te laten voltooien, voordat ze met deze uitdaging aan de slag gaan.
 • Om deze les af te kunnen ronden moeten de leerlingen de rijbasis bouwen. Hier zullen ze ongeveer 30 minuten voor nodig hebben.

2. Activeren (5 min.)

 • Maak gebruik van de ideeën in het deel Start een gesprek hieronder om je leerlingen te betrekken bij een gesprek over deze les.
 • Verdeel je leerlingen in tweetallen.

3. Onderzoeken (20 min.)

 • Laat ieder tweetal de gyrosensor voor hun rijbasis bouwen.
 • Geef ze de tijd om aan de hand van de meegeleverde programmeerstacks te onderzoeken hoe ze met de gyrosensor richtingsveranderingen kunnen detecteren en hoe ze met My Blocks programma's kunnen ordenen.

4. Uitleggen (5 min.)

 • Breng een gesprek op gang over hoe je met My Blocks codes kunt ordenen en kunt hergebruiken.

5. Uitbreiden (15 min.)

 • Daag je leerlingen uit om met de gyrosensor en My Blocks hun rijbasis zo te programmeren dat deze drie keer een vierkant maakt en vervolgens in een driehoek gaat rijden.
 • Zorg dat er ook nog tijd overblijft voor het opruimen.

6. Evalueren

 • Geef elke leerling feedback over zijn of haar prestaties.
 • Je kunt gebruikmaken van de evaluatierubrieken om dit proces te vereenvoudigen.

Start een gesprek

Gyrosensoren meten rotatieveranderingen om de richting te bepalen. Robots op wielen kunnen deze sensoren gebruiken om te navigeren, nauwkeurige draaibewegingen te maken en hun positie bij te houden.

engage-1-5

Stel je leerlingen de volgende vragen om ze te betrekken bij een gesprek over hoe robots gyrosensoren kunnen gebruiken:

 • In welke situaties is het handig dat een robot richtingsveranderingen kan detecteren?
 • Welke apparaten hebben een gyrosensor?
 • Hoe werkt een gyrosensor?

Bouwtips

build-1-5

Bouwinstructies

Haal de rijbasis na gebruik niet uit elkaar.

De gyrosensor gebruiken
De gyrosensor mag niet bewegen wanneer je deze op de EV3-steen aansluit en tijdens het opstarten van de EV3-steen. Als de hoekmetingen van de gyrosensor veranderen terwijl de rijbasis stilstaat, moet je de sensor loskoppelen en weer aansluiten.

Programmeertips

Hoofdprogramma

EV3 Classroom-Programs 1-5-program nl-nl

Mogelijke oplossing

EV3 Classroom-Programs 1-5-solution nl-nl

Differentiatie

Vereenvoudig deze les door:

 • Extra tijd te besteden aan uitleggen hoe je de gyrosensor moet gebruiken
 • Uit te leggen hoe je My Blocks maakt en gebruikt

Maak deze les wat moeilijker door:

 • Je leerlingen uit te dagen een programma te maken waarmee hun rijbasis in de vorm van de letter Z rijdt
 • Een doolhof te maken en je leerlingen uit te dagen zo snel mogelijk een programma te maken waarmee ze hun rijbasis door het doolhof kunnen laten navigeren

Evaluatiemogelijkheden

Observatiechecklist docent
Maak naar eigen inzicht een schaalverdeling, bijvoorbeeld:

 1. Gedeeltelijk uitgevoerd
 2. Volledig uitgevoerd
 3. Boven verwachting uitgevoerd

Gebruik de volgende criteria om de voortgang van je leerlingen te beoordelen:

 • Leerlingen kunnen hun rijbasis zo programmeren dat deze in patronen kan rijden en daarbij gebruikmaakt van de hoekmetingen van de gyrosensor.
 • Leerlingen kunnen een My Blocks-programma bouwen.
 • Leerlingen begrijpen hoe ze met My Blocks hun programma’s kunnen opruimen en deze eenvoudiger kunnen beheren.

Zelfevaluatie
Laat alle leerlingen het niveau kiezen dat volgens hen het best hun prestatie weergeeft.

 • Brons: Het is me gelukt de rijbasis een hoek van 45 graden te laten maken aan de hand van de hoekmetingen van de gyrosensor.
 • Zilver: Ik heb een My Block gebruikt om de rijbasis in een driehoek te laten rijden aan de hand van de hoekmetingen van de gyrosensor.
 • Goud: Ik heb een My Block gemaakt om de rijbasis in een vierkant te laten rijden aan de hand van de hoekmetingen van de gyrosensor.
 • Platina: Ik heb een My Block gemaakt en gebruikt om mijn programma te ordenen, waardoor de rijbasis in een vierkant blijft rijden aan de hand van de hoekmetingen van de gyrosensor.
assessment-row

Taaluitbreiding

Laat de leerlingen voor de ontwikkeling van hun taalvaardigheid:

 • Een presentatie voorbereiden en houden over hoe ze hun rijbasis hebben geprogrammeerd en hoe ze My Blocks hebben gebruikt om hun programma’s te beheren en te vereenvoudigen.

Opmerking: Hiermee wordt de les langer.

Leerlingen die deze les leuk vonden, zijn misschien geïnteresseerd in een van de studierichtingen:

 • Informatietechnologie (computerprogrammering)
 • Informatietechnologie (games programmeren)
 • Informatietechnologie (IT-toepassingen)

Ondersteuning voor de leraar

Leerlingen:

 • Programmeren hun rijbasis zo dat deze bij specifieke hoeken stopt
 • Gebruiken My Blocks om hun programma's mee te ordenen

21e Eeuwse vaardigheden: computational thinking

 • De leerlingen leren een probleem opdelen in deelproblemen;
 • De leerlingen leren door testen en aanpassen een zo optimaal mogelijk ontwerp maken.

Kerndoelen PO en VO

 • De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen ontwerpen, deze uitvoeren en evalueren. (PO KD 45, VO KD 32, 33).

Materiaal voor de leerlingen

Leerlingenwerkblad

Downloaden, bekijk of deel als online HTML-pagina of als een afdrukbare pdf.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.