Programmeerexpres

Rekenen - Afstand

In deze les zullen kinderen leren begrijpen hoe ze afstand moeten meten, afstanden kunnen vergelijken en eenvoudige wiskunde kunnen toepassen.

30-45 min
Gevorderd
Peuterspeelzaal-Groep 1
Math-1

Activeren

Math-Distance-thumbnail-min

Praat met de kinderen over afstand.

Stel vragen als:

 • Hoe ben jij vandaag naar school gegaan?
 • Waarom denk je dat sommige mensen lopen of fietsen terwijl anderen de bus nemen?

Willen jullie een spelletje doen?
Kies twee of drie plekken uit in de klas die dienstdoen als ‘treinstation’.
Geef de stations een naam.
Vraag de kinderen van het ene station naar de andere te lopen en te tellen hoeveel stappen ze hebben gezet.
Vergelijk het aantal stappen tussen elk station.
Praat over welke afstand langer is en waarom.

Math-1

Onderzoeken

Laat de kinderen bouwkaarten kiezen en samenwerken aan het bouwen van het model (drie modellen wordt voorgesteld).
Vraag hen een spoorbaan te bouwen met twee uiteinden en hun modellen langs het spoor te zetten.
Ga nu met de app experimenteren.
Laten we de trein starten!
Vraag de kinderen hoeveel getallen ze in de app hebben gezien. Lukt het hun om van het laagste getal tot het hoogste te tellen?
Druk op elk getal en zie hoe ver de trein rijdt.
Laat de kinderen het getal/de getallen kiezen die de trein helpt/helpen om elk station te bereiken.

Tip: Controleer of de motor is aangesloten op de app voordat je met de verschillende getallen
gaat experimenteren.

Uitleggen

Praat met de kinderen over afstand.

Stel vragen als:

 • Waarom gebruiken mensen verschillende voertuigen zoals fietsen, auto's en vliegtuigen?
 • Wanneer nemen mensen een vliegtuig of bus?
 • Wanneer gaan ze wandelen of fietsen?

Uitbreiden

Moedig de kinderen aan om meer stations te bouwen en te besluiten over de afstand ertussen.

Stel vragen als:

 • Welke afstand is de kortste/langste tussen de stations en hoe lang is die afstand?
 • Kun jij de route van de treinreis beschrijven? (bijvoorbeeld de reis begon..., is gestopt of voorbijgereden bij... en eindigde...)

Evalueren

Evalueer de vaardigheidsontwikkeling van de kinderen door te kijken of ze:

 • Tellen met gebruik van de getalnamen en het aantal voorwerpen in een set beginnen te herkennen
 • Gebeurtenissen correct in een volgorde plaatsen
 • Standaard en niet-standaard vormen van meten beginnen te begrijpen en te gebruiken
 • Ideeën ontwikkelen en uitdrukken met behulp van digitale hulpmiddelen en technologie
 • Strategieën en planning gebruiken om problemen op te lossen
 • Voorspellingen doen
 • Verbanden tussen oorzaak en gevolg aangeven

Meer ideeën

Gebruik dit lesformat om te werken met grotere afstanden en verken meer getallen samen
met jouw kleuters!

Math-2

Ondersteuning voor de leraar

Kinderen:

 • begrijpen hoe zij een afstandkunnen meten
 • kunnen afstanden vergelijken
 • kunnen eenvoudige rekensommen uitvoeren

Voor maximaal vier kinderen

Programmeerexpres set (45025)
Programmeerexpres app

De Programmeer Expreslessen zijn ontwikkeld op basis van de richtlijnen voor natuurwetenschappen, wiskunde en technologie van de Amerikaanse National Association for the Education of Young Children (NAEYC), Head Start en de 21st Century Early Year Learning Skills (P21).

Het schema van leerdoelen en 21e-eeuwse vaardigheden geeft een overzicht van alle
leerdoelen die in deze handleiding voor de leerkracht staan vermeld. De leerdoelen die aan het einde van elke les zijn vermeld, kunnen worden gebruikt om te bepalen of elk kind al dan niet de relevante vaardigheden aan het ontwikkelen is. Deze punten richten zich op specifieke vaardigheden of stukjes informatie die tijdens elke les worden geoefend of gepresenteerd.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.