SPIKE™ Prime Set

Klaar voor een missie

Gebruik gecontroleerde motorbewegingen, sensoren en georganiseerde programma’s om zo snel mogelijk een oefenwedstrijduitdaging op te lossen.

120+ min.
Gevorderd
Groep 8 tot en met de tweede klas
lesson-header

Lesplan

1. Voorbereiden

 • Lees het materiaal voor de leerlingen in de LEGO® Education SPIKE app goed door.
 • Pas je planning aan. Dit project is ontwikkeld om gedurende meerdere sessies te worden uitgevoerd.
 • Om deze les te kunnen afronden, moeten jouw leerlingen het geavanceerde rijbasismodel en de tools bulldozerblad en hefarm bouwen.

2. Betrekken (10 min.)

 • Maak gebruik van de ideeën in het deel Start een gesprek hieronder om je leerlingen te betrekken bij een gesprek over deze les.
 • Gebruik de video om de les uit te leggen.

3. Onderzoeken (30 min.)

 • Laat je leerlingen in tweetallen werken aan de bouw van de spelmodule, het pad en de veldmarkeringen.
 • Vraag ze om samen een programma te schrijven voor hun geavanceerde rijbasis dat de wedstrijduitdaging oplost. Herinner ze eraan alles toe te passen wat ze tot nu toe geleerd hebben.

4. Uitleggen (10 min.)

 • Breng een gesprek op gang over het belang van het plannen van elke stap van een programma. Bespreek het gebruik van pseudocode en Mijn blokken als hulp bij het plannen.

5. Uitbreiden (40 min.)

 • Laat je leerlingen werken aan hun oplossingen totdat zij klaar zijn voor een time trial.
 • Herinner ze eraan te beginnen met het schrijven van een pseudocode.
 • Zorg dat er ook nog tijd overblijft voor het opruimen.

6. Evalueren

 • Geef elke leerling feedback over zijn of haar prestaties.
 • Je kunt gebruikmaken van de meegeleverde evaluatierubrieken om dit eenvoudiger te maken.

Start een gesprek

Gebruik deze vragen om je leerlingen te betrekken in een gesprek over hoe zij dat wat ze tot nu toe geleerd hebben succesvol kunnen toepassen om deze uitdaging op te lossen:

 • Wat betekent het ontleden van een probleem?
 • Hoe gebruik je deze vaardigheid om deze uitdaging tot een goed einde te brengen?
 • Welke vaardigheden heb je tijdens de voorgaande lessen geleerd die je zouden kunnen helpen deze missie succesvol te voltooien?

Laat je leerlingen deze video bekijken zodat ze kunnen zien wat ze zo gaan doen.

lesson-header

Bouwtips

Voorbeeld spelcontext
Gebruik dit thema of maak er zelf een:

 • De boer gaat op vakantie en hij heeft hulp nodig om zijn robothulpje zo te programmeren dat hij de eieren verzamelt zonder ze te breken.

Spelonderdelen
Je hebt nodig:

 • Geavanceerde rijbasis met tools
 • Spelmodule gecombineerd met padmodel
 • 2 markeringen
 • 4 kratten
 • 6 strafstenen
teacher-mission1

Missie 1: De poort ontgrendelen
Programmeer de geavanceerde rijbasis zo dat deze de actuator de poort van de spelmodule laat ontgrendelen.

teacher-mission2

Missie 2: De poort openen
Programmeer de geavanceerde rijbasis zo dat deze de grendel naar beneden drukt om de poort van de spelmodule te openen.

teacher-mission4

Missie 3: De markering passeren
Navigeer over het veld en passeer ten minste een markering zonder deze aan te raken.

Missie 4: Volg het pad en verzamel de kratten
Leid de geavanceerde rijbasis richting de spelmodule en verzamel de kratten.

teacher-mission5

Missie 5: Lever de kratten veilig af
Lever de kratten buiten de twee markeringen af.

Strafstenen (optioneel)

 • Botsen tegen een markering tijdens het vervoeren van de kratten
 • Elke keer dat de robot wordt opgepakt, verplaatst of verwijderd

Er kunnen maximaal zes strafstenen gegeven worden.
Voor elke strafsteen worden er vijf punten afgetrokken van het eindtotaal.

Score

 • Ontgrendelen van de poort (10 punten)
 • Openen van de poort (10 punten)
 • De markering passeren (10 punten)
 • Het pad volgen en de kratten verzamelen - minimaal twee kratten (10 punten per krat); 10 bonuspunten als alle vier de kratten zijn opgehaald
 • Een of meer kratten veilig afleveren op 50 cm van de kip tot finish (20 punten)

Programmeertips

Mogelijke oplossing

SPIKE Competition Ready Mission Ready Teacher-Solution - nl-nl

Differentiatie

Vereenvoudig deze les door:

 • samen met je leerlingen als groep een onderdeel van de missie op te lossen

Maak deze les wat moeilijker door:

 • de optionele strafblokken te gebruiken als onderdeel van het spel
 • je leerlingen uit te dagen alle missies zo snel mogelijk en zonder strafpunten te voltooien
 • het veld te veranderen en nieuwe regels te verzinnen
 • lijnen aan de tafel toe te voegen om de uitdaging moeilijker te maken

Evaluatiemogelijkheden

Observatiechecklist leraar
Maak een passende schaalverdeling, bijvoorbeeld:

 1. Gedeeltelijk uitgevoerd
 2. Volledig uitgevoerd
 3. Boven verwachting uitgevoerd

Gebruik de volgende succescriteria om de voortgang van je leerlingen te beoordelen:

 • De leerlingen hebben als team een missie voltooid.
 • De leerlingen hebben als team alle missies voltooid.
 • De leerlingen kunnen hun robot, programma en missiestrategie presenteren en uitleggen hoe zij elke missie succesvol hebben voltooid.

Zelfevaluatie

Laat alle leerlingen een steen kiezen die volgens hen het best hun prestatie weergeeft.

 • Blauw: Ik heb een missie voltooid.
 • Geel: Ik heb alle missies voltooid.
 • Violet: Ik heb samen met mijn team onze robot, het programma en de missiestrategie gepresenteerd aan onze leraar en elk teamlid heeft hieraan meegewerkt.

Evaluatie door klasgenoten
Moedig de leerlingen aan om anderen feedback te geven door:

 • de leerlingen elkaar een score te laten geven aan de hand van de schaal met gekleurde stenen hierboven.
 • de leerlingen elkaar constructieve feedback te laten geven om in hun volgende les hun groepsprestaties te verhogen.
student-05

Taaluitbreiding

Om de ontwikkeling van de taalvaardigheid te integreren:

 • Laat je je leerlingen een presentatie voorbereiden en houden over hoe zij een goede strategie hebben ontwikkeld voor het zo snel mogelijk volbrengen van de uitdaging.

Opmerking: Hiermee wordt de les langer.

Leerlingen die deze les leuk vonden, zijn misschien geïnteresseerd in een van de studierichtingen:

 • Business and Finance (ondernemerschap)
 • Productie en techniek (machinetechniek)

Ondersteuning voor de leraar

De leerlingen:

 • laten hun vaardigheden zien tijdens het oplossen van een tijdwedstrijduitdaging

LEGO® Education SPIKE Prime set
LEGO® Education SPIKE Prime uitbreidingsset

21e Eeuwse vaardigheden

 • De leerlingen leren dat computers data kunnen verzamelen via bijvoorbeeld sensoren en applicatiesoftware. (computational thinking)
 • Leerlingen leren gebruik te maken van logische redeneren om de output te kunnen voorspellen op basis van de input. (computational thinking)
 • De leerlingen leren gebruik te maken van voorwaarden met behulp van ‘if-then-else’-opdrachten. (computational thinking)
 • De leerlingen leren een groot probleem op te delen in deelproblemen en daarvoor deeloplossingen te bedenken. (computational thinking)
 • De leerlingen leren criteria gebruiken voor het beoordelen van de kwaliteit van oplossingen. (computational thinking)

Kerndoelen PO en VO

 • De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren. (PO KD 45, VO KD 33)

Materiaal voor de leerlingen

Leerlingenwerkblad

Downloaden, bekijk of deel als online HTML-pagina of als een afdrukbare pdf.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.