SPIKE™ Prime Set

Ideeën, op de LEGO manier!

Gebruik LEGO stenen als een unieke manier om creatieve ideeën te genereren.

30-45 min.
Beginner
Groep 8 tot en met de tweede klas
lesson-header

Lesplan

1. Voorbereiden

 • Lees het materiaal voor de leerlingen in de LEGO® Education SPIKE app goed door.
 • Als je denkt dat het nodig is, bereid dan een les voor met behulp van het ‘aan de slag’-materiaal in de app. Hiermee raken jouw leerlingen vertrouwd met LEGO® Education SPIKE Prime.

2. Betrekken (5 min.)

 • Maak gebruik van de ideeën in het deel Start een gesprek hieronder om je leerlingen te betrekken bij een gesprek over deze les.
 • Gebruik de video om de les uit te leggen.

3. Onderzoeken (8 min.)

 • Leg uit hoe de hub gebruikt kan worden als een aftelklok en gebruik de meegeleverde drie- en vijfminutenprogramma’s.
 • Vraag je leerlingen ieder voor zich 3 minuten te brainstormen.
 • Geef ze 5 minuten om ieder voor zich hun ideeën te tekenen of te bouwen.

4. Uitleggen (10 min.)

 • Geef je leerlingen 5 minuten de tijd om hun ideeën binnen hun teams te delen.
 • Geef ze nog eens 5 minuten de tijd om hun ideeën te bespreken en de beste uit te kiezen.

5. Uitbreiden (15 min.)

 • Geef elk team 5 minuten de tijd om het door hun uitgekozen idee te bouwen.
 • Zorg ervoor dat zij begrijpen dat hun bouwwerk niet hoeft te werken. Het is maar een concept.
 • Laat elk team een video maken waarin zij hun idee uitleggen.
 • Zorg dat er ook nog tijd overblijft voor het opruimen.

6. Evalueren

 • Geef elke leerling feedback over zijn of haar prestaties.
 • Je kunt gebruikmaken van de meegeleverde evaluatierubrieken om dit eenvoudiger te maken.

Start een gesprek

Begin een gesprek over wat je leerlingen niet leuk vinden aan hun ochtenden. Praat over dingen die anders of beter zouden kunnen, zoals:

 • Hoe hun wekker hen wakker maakt
 • Hoe ze hun ontbijt maken
 • Hoe ze hun tanden poetsen
 • Hoe ze zich aankleden

Tip: Gebruik de sleutelwoorden ‘automatisch ontbijt’ om online video’s te vinden om hun denkproces te stimuleren.

Laat je leerlingen deze video bekijken zodat ze kunnen zien wat ze zo gaan doen.

lesson-header

Bouwtips

Extra materialen voorbereiden
Het kan handig zijn om tijdens de brainstormsessie de volgende materialen bij de hand te hebben:

 • Papier
 • Schaar
 • Plakband
 • Potloden

Het allerbelangrijkste is om je leerlingen aan te moedigen om hun verbeelding te gebruiken!

Combineren met LEGO stenen
Zorg ervoor dat je leerlingen begrijpen dat zij deze materialen mogen gebruiken in combinatie met de LEGO stenen, zoals in de video te zien is.

Programmeertips

Hoofdprogramma

SPIKE Extra resources Ideas Step03-Program - nl-nl

Differentiatie

Vereenvoudig deze les door:

 • het onderwerp te vernauwen tot een specifiek onderwerp (bijvoorbeeld ontbijt maken).
 • deze les klassikaal geven en uit laten voeren (dus met de hele klas) in plaats van in teams. Hierdoor kan de tijd beter verdeeld worden tussen de verschillende stappen.
 • In plaats van de hub en programma’s te gebruiken, kun je de tijd op een andere manier bijhouden (bijvoorbeeld met een stopwatch, timer, klok).

Maak deze les wat moeilijker door:

 • met de hele klas gezamenlijk een bespreekmoment te houden. Dit stimuleert de deelname van iedereen en vergroot de kwaliteit van de ideeën.
 • op een andere dag een tweede brainstormsessie te houden en vervolgens met je leerlingen te evalueren in hoeverre zij beter zijn geworden ten opzichte van de eerste sessie.
 • de taaluitbreiding te gebruiken.

Evaluatiemogelijkheden

Observatiechecklist leraar
Maak een passende schaalverdeling, bijvoorbeeld:

 1. Gedeeltelijk uitgevoerd
 2. Volledig uitgevoerd
 3. Boven verwachting uitgevoerd

Gebruik de volgende succescriteria om de voortgang van je leerlingen te beoordelen:

 • Leerlingen hebben meerdere ideeën over een onderwerp gegenereerd.
 • Leerlingen hebben diverse brainstormmaterialen gebruikt om hen te helpen.
 • Leerlingen kunnen ideeën selecteren op basis van specifieke criteria en deze aan hun medeleerlingen beschrijven.

Zelfevaluatie

Laat alle leerlingen een steen kiezen die volgens hen het best hun prestatie weergeeft.

 • Blauw: Ik heb heel veel ideeën gegenereerd voor het verbeteren van mijn ochtendgewoonten.
 • Geel: Ik heb deelgenomen aan een discussie over iedereens ideeën en er een gekozen die ik de beste vond.
 • Violet: Ik heb snel een bouwwerk gemaakt om mijn idee te omschrijven en een demonstratie te geven van de belangrijkste principes.

Evaluatie door klasgenoten
Moedig de leerlingen aan om anderen feedback te geven door:

 • de leerlingen elkaar een score te laten geven aan de hand van de schaal met gekleurde stenen hierboven.
 • de leerlingen elkaar constructieve feedback te laten geven om in hun volgende les hun groepsprestaties te verhogen.
student-09

Taaluitbreiding

Om de ontwikkeling van de taalvaardigheid te integreren:

 • Laat je leerlingen schetsen, mock-ups of iets dergelijks gebruiken of maken om de ideeën te presenteren die tijdens het brainstormen bij hen zijn opgekomen.
 • Vraag elke leerling een creatief document in te leveren waarin zij hun beste idee omschrijven.

Opmerking: Hiermee wordt de les langer.

Ondersteuning voor de leraar

De leerlingen:

 • gaan een tool gebruiken om ideeën te genereren en te creëren.

LEGO® Education SPIKE Prime set

21e Eeuwse vaardigheden

 • De leerlingen leren operatoren en expressies zoals Boolean gebruiken in de context van een programma. (computational thinking)
 • De leerlingen leren het juiste datatype selecteren. (computational thinking)
 • De leerlingen leren criteria gebruiken voor het beoordelen van de kwaliteit van oplossingen. (computational thinking)

Kerndoelen PO en VO

 • De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren. (PO KD 45, VO KD 33)

Materiaal voor de leerlingen

Leerlingenwerkblad

Downloaden, bekijk of deel als online HTML-pagina of als een afdrukbare pdf.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2023 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.