SPIKE™ Prime Set

Geef de steen door

Oefen teamwerktechnieken door vier boeiende uitdagingen aan te gaan.

30-45 min
Beginner
Groep 8 tot en met de tweede klas
lesson-header

Lesplan

1. Voorbereiden

 • Lees het materiaal voor de leerlingen in de LEGO® Education SPIKE App goed door.
 • Als je denkt dat het nodig is, bereid dan een les voor met behulp van het ‘aan de slag’-materiaal in de app. Hierdoor raken je leerlingen vertrouwd met LEGO Education SPIKE Prime.

2. Activeren (5 min.)

 • Maak gebruik van de ideeën in het deel Start een gesprek* hieronder om je leerlingen te betrekken bij een gesprek over deze les.
 • Gebruik de video om de les uit te leggen.

3. Onderzoeken (10 min.)

 • Verdeel je klas in een even aantal teams van 2 tot 3 leerlingen.
 • Laat elk team een leider kiezen.
 • Geef de teams 5 minuten de tijd om de robotarm te bouwen en zes LEGO stenen als punten.
 • Vertel ze dat ze zo snel mogelijk moeten werken. (De focus ligt op alle teamleden die een gezamenlijk doel nastreven).
 • Laat de teams hun modellen uittesten zodat ze zeker weten dat ze werken.

4. Uitleggen (15 min.)

 • Laat elk team een nieuwe leider uitkiezen voor uitdaging 2.
 • Laat je leerlingen om de beurt hun robotarm gebruiken om de stenen één voor één van punt A naar punt B verplaatsen. (Dit is nog een voorbeeld van teamwerk waarbij de focus ligt op het gemeenschappelijke doel).
 • Nu is het tijd voor uitdaging 3 en nieuwe teamleiders!
 • De teamleden hebben 3 minuten om om de beurt een steen op een andere te stapelen.
 • Hoe hoog komen ze?
 • Als de toren omvalt, moet degene die hem liet omvallen de toren opnieuw opbouwen. (Dit is een voorbeeld van succesvol teamwerk op basis van de prestaties van individuen).

6. Uitbreiden (10 min.)

 • Vorm teams en laat elke groep een leider kiezen voor uitdaging 4.
 • De leden van team A gaan om de beurt hun robotarm gebruiken om een steen op te pakken, halverwege een lid van een ander team tegenkomen en de steen overdragen.
 • De leden van Team B gaan om de beurt hun robotarm gebruiken om de steen van het andere team aan te pakken en deze op een aangegeven plek af te geven. (Dit is een voorbeeld van succesvol teamwerk waarbij iedereen nieuwe doelen kan behalen).
 • Zorg dat er ook nog tijd overblijft voor het opruimen.

7. Evalueren

 • Geef elke leerling feedback over zijn of haar prestaties.
 • Je kunt gebruikmaken van de meegeleverde evaluatie en beoordeling om dit eenvoudiger te maken.

Start een gesprek

Begin een gesprek over teamwerk door aan je leerlingen te vragen voorbeelden te geven wat goed teamwerk inhoudt. Laat je leerlingen zich concentreren op de belangrijkste onderdelen van de verschillende teamwerkmodellen.

Bijvoorbeeld:

 • Elk teamlid heeft een eigen verantwoordelijkheid in het toewerken naar een gezamenlijk doel.

  ▷ Voorbeeld: Tijdens het bouwen zijn sommige leerlingen verantwoordelijk voor het opzoeken van de benodigde stenen en anderen zijn verantwoordelijk voor het bouwen. Dit kan ook verwijzen naar gespecialiseerde werkzaamheden.

 • Het behalen van een teamdoel betekent succes voor elk teamlid.

  ▷ Voorbeeld: Tijdens een estafettewedstrijd heeft elk teamlid dezelfde taak en het team kan alleen succesvol zijn als alle leden samenwerken om hun resultaten te verbeteren. Dit houdt in dat iedereen goed moet zijn in dezelfde taak.

 • Elk teamlid draagt bij aan een kleine verbetering waardoor het team zijn doel kan behalen.

  ▷ Voorbeeld: In een sportteam of in een bedrijf worden teams beter als ieder lid afzonderlijk wordt uitgedaagd nieuwe doelen te behalen.

Laat je leerlingen deze video bekijken zodat ze kunnen zien wat ze zo gaan doen.

lesson-header

Bouwtips

De robotarm eenvoudig besturen
Deze robotarm is ontwikkeld om open en dicht te gaan als de linker- en rechterknop op de hub worden ingedrukt.

teacher-open-close

Een grotere uitdaging
Voor een grotere uitdaging moet de hand zo worden geprogrammeerd dat hij open gaat wanneer de hub naar links wordt gekanteld en dicht gaat wanneer hij naar rechts wordt gekanteld.

teacher-tilt

Een andere manier om te hand te besturen
Je kunt ook een krachtsensor gebruiken.

teacher-force-sensor

Programmeertips

Hoofdprogramma

SPIKE Extra resources Pass the Brick Step03-Program - nl-nl

Mogelijke oplossing

SPIKE Extra resources Pass the Brick Step04-Hint - nl-nl

Overige programma’s

SPIKE Extra resources Pass the Brick Teacher - Solution - nl-nl

Differentiatie

Vereenvoudig deze les door:

 • het aantal uitdagingen te verminderen
 • de teamleiders 1-2 minuten de tijd geven om aanwijzingen te geven aan het begin van de uitdaging in plaats van tijdens de uitdagingen
 • goede instructies te geven over wat de teamleiders moeten doen

Maak deze les wat moeilijker door:

 • de vaardigheden van de teamleiders te testen door nieuwe ‘voorwaarden’ te introduceren, zoals:

  ▷ Leerlingen mogen alleen hun linker- (of rechter-)hand gebruiken
  ▷ De rode steen moet als laatste verplaatst worden
  ▷ De blauwe steen moet onderop de stapel liggen

Evaluatiemogelijkheden

Observatiechecklist leerkracht
Maak naar eigen inzicht een schaalverdeling, bijvoorbeeld:

 1. Gedeeltelijk uitgevoerd
 2. Volledig uitgevoerd
 3. Boven verwachting uitgevoerd

Gebruik de volgende criteria om de ontwikkeling van je leerlingen te beoordelen:

 • Leerlingen hebben als een team toegewerkt naar een gemeenschappelijk doel.
 • Leerlingen hebben eraan gewerkt dat elk teamlid een effectievere bijdrage heeft kunnen leveren.
 • Leerlingen hebben eraan gewerkt dat elk teamlid nieuwe doelen heeft kunnen behalen.

Zelfevaluatie
Laat alle leerlingen een steen kiezen die volgens hen het best hun prestatie weergeeft.

 • Blauw: We hebben als team samen de uitdagingen opgelost.
 • Geel: We hebben als team samen de uitdagingen opgelost en iedereen aangemoedigd.
 • Violet: We hebben als team samen de uitdagingen opgelost, iedereen geïnspireerd om succes te behalen en nieuwe doelen behaald.

Evaluatie van de klasgenoten
Moedig de leerlingen aan om anderen feedback te geven door:

 • leerlingen elkaar een score te laten geven aan de hand van de schaal met gekleurde stenen hierboven.
 • leerlingen te vragen om constructieve feedback aan elkaar te geven, zodat ze de prestaties van hun groep tijdens de volgende les kunnen verbeteren.
student-08

Taaluitbreiding

Om de ontwikkeling van de taalvaardigheid te integreren:

 • Laat je leerlingen ontdekken wat hoort bij succesvol discussiëren, zoals constructieve feedback, herformuleren of consensus bereiken.

Noot: Hierdoor wordt de les langer.

 

Rekenuitbreiding

Om de ontwikkeling van de rekenvaardigheid te integreren:

 • Laat je leerlingen gegevens verzamelen over het aantal keer dat stenen worden doorgegeven, het aantal stenen dat gevallen is en hoe lang het duurde om de taken uit te voeren.
 • Laat ze deze gegevens gebruiken om statistieken te maken.

Noot: Hierdoor wordt de les langer.

 

Ondersteuning voor de leraar

De leerlingen:

 • laten zien dat zij effectief en respectvol kunnen werken met verschillende soorten mensen

21e Eeuwse vaardigheden

• De leerlingen leren oplossingen verbeteren op basis van ontvangen feedback. (computational thinking)
• De leerlingen leren criteria gebruiken voor het beoordelen van de kwaliteit van oplossingen. (computational thinking)
• De leerlingen leren data analyseren en evalueren. (computational thinking)

Kerndoelen PO en VO

• De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren. (PO KD 45, VO KD 33)
• De leerlingen leren zich verantwoordelijk op te stellen ten aanzien van zowel de eigen bijdrage, het groepsproces als het te bereiken doel. (samenwerken)

Materiaal voor de leerlingen

Leerlingenwerkblad

Downloaden, bekijk of deel als online HTML-pagina of als een afdrukbare pdf.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.