SPIKE™ Essential

Ritje naar de Noordpool

Leo gaat op avontuur naar de Noordpool, want hij wil ijsberen zien. Hoe kan hij zijn sneeuwscooter gebruiken om er te komen?

30-45 min
Beginner
Groep 3-4
U1L2_web_thumbnail.png

Voorbereiden

 • Bekijk de les Ritje naar de Noordpool in de LEGO® Education SPIKE app.
 • Besteed indien nodig vóór de les aandacht aan deze belangrijke woorden: de Noordpool, achterwaarts, voorwaarts, links, rechts en sneeuwscooter.
 • Houd rekening met de vaardigheden en voorkennis van je leerlingen. Pas de les aan om ervoor te zorgen dat iedereen eraan mee kan doen. Raadpleeg het gedeelte Differentiatie hieronder voor suggesties.
 • Als er voldoende tijd is, plan en behandel dan het gedeelte taaluitbreiding. Zie het Uitbreidingsgedeelte hieronder voor meer informatie.

Activeren

(Hele klas, 5 minuten)

 • Breng een kort gesprek op gang over het volgen van een routebeschrijving om ergens te komen, zoals bij een speeltuin.
  • Bespreek met de leerlingen hoe ze richtingwoorden kunnen gebruiken, zoals links, rechts, voorwaarts en achterwaarts.
  • Stel vragen als: Hoe kun je aan vrienden uitleggen hoe ze bij de speeltuin komen? Welke woorden zou je gebruiken?
 • Laat de leerlingen kennismaken met de hoofdpersonen uit het verhaal en met de eerste uitdaging: de sneeuwscooter in beweging laten komen.
 • Geef iedere groep een set met stenen en een apparaat.

Onderzoeken

(Kleine groepjes, 30 minuten)

 • Laat de leerlingen met behulp van de LEGO® Education SPIKE app de eerste uitdaging uitvoeren:
  • Maak en test het programma dat de sneeuwscooter in beweging moet laten komen.
 • Laat de leerlingen een model bedenken en testen waarmee ze de volgende twee uitdagingen in de app kunnen voltooien:
  • Pas het programma aan voor Leo’s volgende ritje. Onthoud dat hij ook weer terug naar huis moet kunnen!
 • In het gedeelte Tips hieronder vind je extra ondersteuning voor tijdens het programmeren.

Uitleggen

(Hele klas, 5 minuten)

 • Laat de leerlingen klassikaal hun voltooide uitdagingen bespreken.
 • Stel vragen als: Waar ging Leo tijdens zijn volgende avontuur naartoe? Hoe heeft jouw sneeuwscooter ervoor gezorgd dat hij daar kon komen?

Uitbreiden

(Hele klas, 5 minuten)

 • Laat de leerlingen nadenken over de wijze waarop ze een reeks kunnen beschrijven. Laat ze dit vervolgens bespreken.
 • Stel vragen als: Waarom is het belangrijk om woorden als ‘links, rechts, voorwaarts en achterwaarts’ te gebruiken als je een routebeschrijving geeft? Waarom is het belangrijk dat je vrienden een routebeschrijving kunt geven?
 • Laat de leerlingen hun werkplek opruimen.

Evalueren

(Gedurende de hele les)

 • Stel ondersteunende vragen om de leerlingen aan te moedigen ‘hardop te denken’. Laat ze uitleggen welke redeneringen ze hebben gevolgd om tijdens het bouwen en programmeren keuzes te maken.

Observatiechecklist

 • Beoordeel hoe goed de leerlingen kunnen beschrijven naar welke plek het model gaat en hoe ze op een bepaalde plek kunnen komen.
 • Maak naar eigen inzicht een schaalverdeling. Voorbeeld:
  1. Heeft extra ondersteuning nodig
  2. Kan zelfstandig werken
  3. Kan het aan anderen uitleggen

Zelfevaluatie

 • Laat alle leerlingen een steen kiezen die volgens hen het best hun prestatie weergeeft.
  • Geel: Met een beetje hulp kan ik beschrijven waar mijn model naartoe moet gaan en hoe het daar kan komen.
  • Blauw: Ik kan beschrijven waar mijn model naartoe moet gaan en hoe het daar kan komen.
  • Groen: Ik kan beschrijven waar mijn model naartoe moet gaan en hoe het daar kan komen, en ik kan een klasgenoot hierbij helpen.

Feedback met klasgenoten

 • Laat de leerlingen in kleine groepjes bespreken hoe ze de samenwerking hebben ervaren.
 • Stimuleer ze om hun ervaringen als volgt te verwoorden:
  • Ik vond het leuk toen je...
  • Ik zou graag willen weten hoe je...

Tips

Programmeertips

 • Wanneer de leerlingen de eerste uitdaging hebben voltooid, krijgen ze een plattegrond.
 • De leerlingen kunnen deze plattegrond gebruiken en met de beschikbare programmeerblokken experimenteren om hun programma zo aan te passen dat het de aangegeven route volgt.
U1L2_img_step_9.png

Differentiatie

Vereenvoudig deze les door:

 • Het verhaal over het ritje naar de Noordpool en de instructies in de LEGO® Education SPIKE app hardop aan de leerlingen voor te lezen.
 • De les in te korten door alleen de eerste uitdaging te doen

Verhoog de moeilijkheidsgraad door:

 • De leerlingen een plattegrond te laten maken die hun klasgenoten voor Leo’s volgende avontuur kunnen gebruiken
 • In de app op Volledig palet weergeven te klikken waardoor de leerlingen meer programmeerblokken tot hun beschikking hebben

Uitbreiding

 • Laat de leerlingen gezamenlijk onderzoek doen naar verkenningstochten op de Noordpool en laat ze hier een informatiefolder over maken.

Als je de leerlingen hiermee aan de slag laat gaan, duurt de les langer dan 45 minuten.

Taaluitbreiding: PO Kerndoelen 2

Ondersteuning voor de leraar

De leerlingen:

 • Gebruiken woorden die met richting te maken hebben om een reeks te beschrijven
 • Splitsen een probleem op in kleinere delen
 • Oefenen met het helpen van een personage in een verhaal
 • Nemen deel aan groepsgesprekken

(één per twee leerlingen)

 • LEGO® Education SPIKE Essential set
 • Apparaat met de LEGO® Education SPIKE app

Computational thinking

 • De leerlingen leren modulaire programma’s te ontwerpen, schrijven en evalueren.

Wetenschap en Technologie

 • De leerlingen ontwikkelen een nieuwsgierige, exploratieve houding.
 • De leerlingen leren onderzoeken en ontwerpen.
 • De leerlingen ontwikkelen kennis en inzicht over onderwerpen uit hun leefwereld.

Kerndoelen
Taal

 • De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren. (KD 2)
 • De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen. (KD 4)
  Rekenen
 • De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken. (KD 23)
  Natuur en Techniek
 • De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren. (KD 45)

Materiaal voor de leerlingen

Leerlingenwerkblad

Downloaden, bekijk of deel als online HTML-pagina of als een afdrukbare pdf.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.