SPIKE™ Essential

Het grote woestijnavontuur

Het is tijd voor een nieuw avontuur. Help het team om bij de piramiden te komen!

45-90 min
Beginner
Groep 3-4
U1L7_web_thumbnail.png

Voorbereiden

(OPMERKING: Voor deze les heb je twee lessen van 45 minuten nodig.)

 • Bekijk de les Het grote woestijnavontuur in de LEGO® Education SPIKE app.
 • Besteed indien nodig vóór de les aandacht aan deze belangrijke woorden: brainstormen, woestijn, piramide, voorstellen en zich afvragen.
 • Houd rekening met de vaardigheden en voorkennis van je leerlingen. Pas de les aan om ervoor te zorgen dat iedereen eraan mee kan doen. Raadpleeg het gedeelte Differentiatie hieronder voor suggesties.
 • Als er voldoende tijd is, plan en behandel dan het gedeelte taaluitbreiding. Zie het Uitbreidingsgedeelte hieronder voor meer informatie.

DEEL A (45 minuten)

Activeren

(Hele klas, 10 minuten)

 • Breng een kort gesprek op gang over brainstormen en het maken van beslissingen.
  • Bespreek met de leerlingen hoe ze verschillende oplossingen kunnen vinden om een bepaald probleem in het klaslokaal op te lossen.
  • Stel vragen als: Waarom is het goed om veel verschillende ideeën te bedenken als je een probleem wilt gaan oplossen? Waarom moet je verschillende ideeën uitproberen?
 • Laat de leerlingen kennismaken met het team en met de uitdaging: brainstormen over hoe het team bij de piramiden kan komen.
 • Geef iedere groep een set met stenen, extra brainstormmateriaal en een apparaat.

Onderzoeken

(Kleine groepjes, 25 minuten)

 • Laat de leerlingen met behulp van de LEGO® Education SPIKE app de eerste uitdaging uitvoeren:
  • Bedenk een manier waarop het team bij de piramiden kan komen. Gebruik hierbij minstens één motor of sensor (zoals de kleursensor of het lampje).
 • De leerlingen kunnen de LEGO stenen en het andere materiaal gebruiken voor hun brainstormsessie. Stimuleer ze om verschillende oplossingen te bedenken.

Uitleggen

(Hele klas, 10 minuten)

 • Laat de leerlingen hun eerste ideeën aan klasgenoten presenteren en laat ze elkaar feedback geven en suggesties doen.

DEEL B (45 minuten)

Uitbreiden

(Kleine groepjes, 30 minuten)

 • Laat de leerlingen de prototypes bouwen, programmeren en testen die ze tijdens de brainstormsessie in deel A van deze les hebben bedacht.
 • Herinner ze eraan dat ze minstens één motor of sensor moeten gebruiken.
 • Stimuleer ze om hun modellen en programma’s twee tot drie keer te testen en na iedere test te verbeteren.
 • In het gedeelte Tips hieronder vind je extra ondersteuning voor tijdens het programmeren en bouwen.

Evalueren

(Hele klas, 15 minuten)

 • Stel ondersteunende vragen om de leerlingen aan te moedigen ‘hardop te denken’. Laat ze uitleggen welke redeneringen ze hebben gevolgd om tijdens het bouwen en programmeren keuzes te maken.
 • Laat de leerlingen hun werkplek opruimen.

Observatiechecklist

 • Beoordeel hoe goed de leerlingen hun computational thinking-vaardigheden toepassen om de taak te voltooien.
 • Maak naar eigen inzicht een schaalverdeling. Voorbeeld:
  1. Heeft extra ondersteuning nodig
  2. Kan zelfstandig werken
  3. Kan het aan anderen uitleggen

Zelfevaluatie

 • Laat alle leerlingen een steen kiezen die volgens hen het best hun prestatie weergeeft.
  • Geel: Met een beetje hulp kan ik een oplossing bedenken, bouwen en programmeren.
  • Blauw: Ik kan een oplossing bedenken, bouwen en programmeren.
  • Groen: Ik kan een oplossing bedenken, bouwen en programmeren, en ik kan een klasgenoot hierbij helpen.

Feedback met klasgenoten

 • Laat de leerlingen in kleine groepjes bespreken hoe ze de samenwerking hebben ervaren.
 • Stimuleer ze om hun ervaringen als volgt te verwoorden:
  • Ik vond het leuk toen je...
  • Ik zou graag willen weten hoe je...

Tips

Programmeertips

 • Er zijn voor deze les geen programmeerinstructies of inspiratieblokken.
  • Stimuleer de leerlingen om te experimenteren en zelf oplossingen te bedenken.

Modeltip

 • Er zijn voor deze les geen bouwinstructies of inspiratie-afbeeldingen.
  • Stimuleer de leerlingen om hun eigen model te maken.
  • Als ze extra ondersteuning nodig hebben, kun je hen de bouwinstructies van eerdere lessen in deze module laten bekijken.
 • Voor deze les geldt: er is geen goed of fout model.
  • De leerlingen kunnen volledig nieuwe modellen bouwen, zich laten inspireren door modellen uit eerdere lessen of een van de modellen uit een andere les namaken.

Differentiatie

Vereenvoudig deze les door:

 • Het verhaal over het grote woestijnavontuur en de instructies in de LEGO® Education SPIKE app hardop aan de leerlingen voor te lezen.
 • De leerlingen de bouwinstructies van eerdere lessen te geven, zodat ze deze als inspiratiebron kunnen gebruiken om zelf een nieuwe manier te bedenken om bij de piramiden te komen.

Verhoog de moeilijkheidsgraad door:

 • De leerlingen twee motoren of sensoren te laten gebruiken
 • De leerlingen twee unieke programma’s te laten maken, waardoor hetzelfde model op twee verschillende manieren zal bewegen

Uitbreiding

 • Laat de leerlingen een verhaal schrijven over waarom het team een bezoek aan de piramiden wilde brengen, hoe ze er zijn gekomen en wat ze zagen toen ze er eenmaal waren.

Als je de leerlingen hiermee aan de slag laat gaan, duurt de les langer dan 90 minuten.

Taaluitbreiding: PO Kerndoelen 9

Ondersteuning voor de leraar

De leerlingen:

 • Passen rekenkundige denkvaardigheden toe om een bepaald probleem op te lossen
 • Stellen vast wie de hoofdpersonen in het verhaal zijn en wat hun probleem is
 • Voeren groepsgesprekken om het probleem op te lossen

(één per twee leerlingen)

 • LEGO® Education SPIKE Essential set
 • Apparaat met de LEGO® Education SPIKE app
 • OPTIONEEL: Extra materiaal voor een brainstormsessie (zoals kladpapier, een schrift, etc.)

21e Eeuwse vaardigheden
Computational thinking

 • De leerlingen leren modulaire programma’s te ontwerpen, schrijven en evalueren.
 • De leerlingen leren een programma testen, fouten vinden en deze oplossen.

Wetenschap en Technologie

 • De leerlingen ontwikkelen een nieuwsgierige, exploratieve houding.
 • De leerlingen leren onderzoeken en ontwerpen.
 • De leerlingen ontwikkelen kennis en inzicht over onderwerpen uit hun leefwereld.

Kerndoelen
Taal

 • De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren. (KD 2)
 • De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen. (KD 4)
 • De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten. (KD 9)
  Natuur en Techniek
 • De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren. (KD 45)

Materiaal voor de leerlingen

Leerlingenwerkblad

Downloaden, bekijk of deel als online HTML-pagina of als een afdrukbare pdf.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.