SPIKE™ Essential

Kamperen in de boomhut

Sofie wil niets liever dan de maan vanuit haar boomhut bewonderen! Hoe kan ze het dak van de boomhut openmaken, zodat ze een prachtig uitzicht op de hemel heeft?

30-45 min
Beginner
Groep 3-4
U1L6_web_thumbnail.png

Voorbereiden

 • Bekijk de les Kamperen in de boomhut in de LEGO® Education SPIKE app.
 • Besteed indien nodig vóór de les aandacht aan deze belangrijke woorden: kamperen, debuggen, maan, dak en boomhut.
 • Houd rekening met de vaardigheden en voorkennis van je leerlingen. Pas de les aan om ervoor te zorgen dat iedereen eraan mee kan doen. Raadpleeg het gedeelte Differentiatie hieronder voor suggesties.
 • Als er voldoende tijd is, plan en behandel dan het gedeelte taaluitbreiding. Zie het Uitbreidingsgedeelte hieronder voor meer informatie.

Activeren

(Hele klas, 5 minuten)

 • Breng een kort gesprek op gang over wanneer je iets moet aanpassen om iets te kunnen doen.
  • Bespreek met de leerlingen wat zij zouden doen als ze vanuit het klaslokaal de zonsondergang zouden willen zien.
  • Stel vragen als: Wat zou je in het klaslokaal kunnen veranderen om ervoor te zorgen dat je de zonsondergang tóch kunt zien? Wat zou je kunnen verplaatsen of kunnen weghalen om een beter zicht te krijgen?
 • Laat de leerlingen kennismaken met de hoofdpersonen uit het verhaal en met de eerste uitdaging: het dak van de boomhut openmaken.
 • Geef iedere groep een set met stenen en een apparaat.

Onderzoeken

(Kleine groepjes, 30 minuten)

 • Laat de leerlingen met behulp van de LEGO® Education SPIKE app de eerste uitdaging uitvoeren:
  • Maak en test het programma dat het dak van de boomhut moet openmaken.
  • Opmerking: Het eerste programma van de leerlingen zal niet doen wat het zou moeten doen. Ze moeten het programma vervolgens aanpassen (debuggen) met behulp van een motorblok dat in de tegenovergestelde richting beweegt.
 • Laat de leerlingen een model bedenken en testen waarmee ze de volgende uitdaging in de app kunnen voltooien:
  • Pas de boomhut aan voor Sofies volgende kampeeravontuur.
 • In het gedeelte Tips hieronder vind je extra ondersteuning voor tijdens het programmeren en bouwen.

Uitleggen

(Hele klas, 5 minuten)

 • Laat de leerlingen klassikaal hun voltooide uitdagingen bespreken.
 • Stel vragen als: Hoe heb je ervoor gezorgd dat Sofie de maan kon bewonderen? Hoe is het je gelukt het dak van de boomhut te bewegen?

Uitbreiden

(Hele klas, 5 minuten)

 • Laat de leerlingen nadenken over het belang van het verhelpen van fouten (debuggen) in een programma. Laat ze dit vervolgens bespreken.
 • Stel vragen als: Waarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat je programma goed werkt? Wat kun je doen als je programma niet precies werkt zoals je zou willen?
 • Laat de leerlingen hun werkplek opruimen.

Evalueren

(Gedurende de hele les)

 • Stel ondersteunende vragen om de leerlingen aan te moedigen ‘hardop te denken’. Laat ze uitleggen welke redeneringen ze hebben gevolgd om tijdens het bouwen en programmeren keuzes te maken.

Observatiechecklist

 • Beoordeel hoe goed de leerlingen hun programma’s kunnen testen en eventuele fouten kunnen verhelpen.
 • Maak naar eigen inzicht een schaalverdeling. Voorbeeld:
  1. Heeft extra ondersteuning nodig
  2. Kan zelfstandig werken
  3. Kan het aan anderen uitleggen

Zelfevaluatie

 • Laat alle leerlingen een steen kiezen die volgens hen het best hun prestatie weergeeft.
  • Geel: Met een beetje hulp kan ik mijn programma testen en eventuele fouten verhelpen.
  • Blauw: Ik kan mijn programma testen en eventuele fouten verhelpen.
  • Groen: Ik kan mijn programma testen en eventuele fouten verhelpen, en ik kan een klasgenoot hierbij helpen.

Feedback met klasgenoten

 • Laat de leerlingen in kleine groepjes bespreken hoe ze de samenwerking hebben ervaren.
 • Stimuleer ze om hun ervaringen als volgt te verwoorden:
  • Ik vond het leuk toen je...
  • Ik zou graag willen weten hoe je...

Tips

Programmeertips

 • De leerlingen zullen het motorblok moeten aanpassen om alle fouten in hun programma te verhelpen.
  • Door de richting van de motor te veranderen, kan het dak van de boomhut worden geopend.

Modeltip

 • Wanneer de leerlingen de eerste uitdaging hebben voltooid, krijgen ze drie inspiratie-afbeeldingen en een open vraag om hun model te verbeteren.
 • De inspiratie-afbeeldingen zullen de fantasie van de leerlingen stimuleren en hen aanmoedigen met hun modellen te experimenteren en deze aan te passen.
U1L6_inspiration_img_1.png
U1L6_inspiration_img_1.png
U1L6_inspiration_img_2.png
U1L6_inspiration_img_3.png

Er zijn geen bouwinstructies voor deze uitdaging.

Differentiatie

Vereenvoudig deze les door:

 • Het verhaal over kamperen in de boomhut en de instructies in de LEGO® Education SPIKE app hardop aan de leerlingen voor te lezen.
 • Eén inspiratie-afbeelding te kiezen die de leerlingen op weg kan helpen bij het aanpassen van hun model

Verhoog de moeilijkheidsgraad door:

 • De leerlingen het herhalingsblok aan het programma te laten toevoegen om het dak zo automatisch open en dicht te laten gaan
 • De leerlingen de kleursensor laten gebruiken om het dak van de boomhut op een andere manier te activeren

Uitbreiding

 • Laat de leerlingen Sofies boomhut omschrijven, er een tekening van maken en de verschillende delen van de boomhut benoemen.

Als je de leerlingen hiermee aan de slag laat gaan, duurt de les langer dan 45 minuten.

Taaluitbreiding: PO Kerndoelen 2, 8

Ondersteuning voor de leraar

De leerlingen:

 • Identificeren fouten in een programma en lossen deze op (testen en debuggen)
 • Testen het programma om er zeker van te zijn dat het goed werkt
 • Oefenen met het helpen van een personage in een verhaal
 • Nemen deel aan groepsgesprekken

(één per twee leerlingen)

 • LEGO® Education SPIKE Essential set
 • Apparaat met de LEGO® Education SPIKE app

21e Eeuwse vaardigheden
Computational thinking

 • De leerlingen leren modulaire programma’s te ontwerpen, schrijven en evalueren.
 • De leerlingen leren een programma testen, fouten vinden en deze oplossen.

Wetenschap en Technologie

 • De leerlingen ontwikkelen een nieuwsgierige, exploratieve houding.
 • De leerlingen leren onderzoeken en ontwerpen.
 • De leerlingen ontwikkelen kennis en inzicht over onderwerpen uit hun leefwereld.

Kerndoelen
Taal

 • De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren. (KD 2)
 • De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen. (KD 4)
 • De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief, een verslag, een formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar handschrift, bladspiegel, eventueel beeldende elementen en kleur. (KD 8)
  Natuur en Techniek
 • De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren. (KD 45)

Materiaal voor de leerlingen

Leerlingenwerkblad

Downloaden, bekijk of deel als online HTML-pagina of als een afdrukbare pdf.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.