Aplikacja LEGO® Education SPIKE: informacje o prywatności danych

Informacje o prywatności danych

LEGO® Education tworzy technologię, która oferuje dzieciom na całym świecie interesujący, kreatywny i efektywny sposób zdobywania wiedzy. Nasze rozwiązania w zakresie edukowania i uczenia się poprzez praktykę promują zainteresowanie naukami ścisłymi, technologią, inżynierią, sztuką i matematyką (przedmiotami STEAM). Wspólnie z nauczycielami umożliwiamy uczniom rozwój i osiąganie świetnych rezultatów w ramach zajęć edukacyjnych oraz przygotowujemy ich na wyzwania, które stawia przed nimi coraz bardziej cyfrowa rzeczywistość.

Jakie dane osobowe zbiera aplikacja SPIKE?

Aplikacja SPIKE nie wymaga tworzenia konta ani podawania danych logowania użytkownika. Aplikacja SPIKE nie gromadzi informacji umożliwiających identyfikację użytkownika ani informacji o jego stanie zdrowia. Do prawidłowego działania aplikacji jest jednak niezbędny odczyt adresów IP*.

Dane ucznia lub dane osobowe:

 • Imię i nazwisko dziecka: Nie
 • Adres e-mail: Nie
 • Płeć: Nie
 • Data urodzenia: Nie
 • Adres zamieszkania: Nie
 • Numer telefonu: Nie
 • Numer PESEL / inny urzędowy numer identyfikacyjny: Nie
 • Szkoła, do której uczęszcza uczeń: Nie
 • Hasło: Nie
 • Dane dotyczące wyglądu fizycznego: Nie
 • Odciski palców: Nie
 • W niektórych przypadkach adresy IP można uznać za „dane osobowe”. Adres IP urządzenia, na którym zainstalowano aplikację SPIKE, jest potrzebny do komunikowania się z serwerami LEGO Education, na przykład podczas wyszukiwania i pobierania aktualizacji. Adres IP służy do określenia regionu, w którym użytkownik korzysta z aplikacji. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Analiza. Adres IP jest następnie usuwany ze wszystkich innych danych w celu anonimizacji i jest przechowywany tylko na bezpiecznych serwerach wyłącznie w celach związanych z bezpieczeństwem.

Jakie dane mogą zostać zapisane na urządzeniu podczas korzystania z aplikacji LEGO Education SPIKE?

Treści opracowane przez ucznia/użytkownika:

 • Zdjęcia lub nagrania wideo: Nie
 • Materiały opracowane lub kodowane**: Tak
 • Nagrania głosowe***: Tak

** Materiały opracowane i kodowane są zbierane i przechowywane wyłącznie na urządzeniu użytkownika i nie są udostępniane LEGO Education, podmiotom zewnętrznym ani innym urządzeniom.

*** Nagrania głosowe są gromadzone i przechowywane wyłącznie na urządzeniu użytkownika i nie są udostępniane LEGO Education, podmiotom zewnętrznym ani innym urządzeniom.

Jakie dane aplikacja SPIKE udostępnia podmiotom zewnętrznym?

Aplikacja LEGO Education SPIKE nie przesyła treści ani nie udostępnia danych zewnętrznym dostawcom usług reklamowych lub usług śledzenia stron.

W jaki sposób aplikacja SPIKE i LEGO Education chronią dane?

LEGO Education priorytetowo traktuje bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli, którzy korzystają z naszych usług. Utworzenie konta nie jest konieczne do uzyskania dostępu, jednak aplikacja SPIKE przechowuje dane zgromadzone zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi oraz wszystkimi przepisami i wymogami prawa krajowego.

Czy dane są sprzedawane?

Nie. Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy danych zgromadzonych przez aplikację SPIKE zewnętrznym dostawcom usług reklamowych lub usług śledzenia.

Czy aplikacja jest bezpieczna?

Chcemy, aby dzieci były bezpieczne podczas korzystania z Internetu. Aplikacja SPIKE nie jest platformą komunikacji ani serwisem społecznościowym. Jest ona przeznaczona do interakcji uczniów z nauczycielami i innymi uczniami w środowisku szkolnym lub w innym środowisku edukacyjnym. Dokładamy wszelkich starań, aby mieć pewność, że nie gromadzimy, nie przechowujemy, nie wykorzystujemy ani nie przetwarzamy żadnych danych osobowych pochodzących od dzieci.

Czy w aplikacji wyświetlane są reklamy?

W aplikacji nie są wyświetlane żadne reklamy.

Czy LEGO Education wykorzystuje dane z tej aplikacji do celów marketingowych?

Nie. Żadne dane przechowywane w aplikacji lub udostępniane LEGO Education nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

Czy do uzyskania dostępu do aplikacji jest wymagana zgoda osoby dorosłej?

Dostęp do aplikacji nie wymaga zgody.

Czy produkt jest przeznaczony do celów szkolnych?

Tak. Aplikacja SPIKE jest odpowiednia dla uczniów w każdym wieku i ich nauczycieli.
Jednak treść lekcji najlepiej nadaje się do pomocy w edukacji dzieci w wieku od 5 do 14 lat.

Analiza

Analiza

W LEGO® Education zobowiązujemy się do wykorzystywania danych w sposób przejrzysty, rzetelny i odpowiedzialny. Aby zrealizować naszą misję i zapewnić zgodność z przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych, w niektórych regionach aplikacja SPIKE gromadzi anonimowe dane o działaniu zainstalowanych aplikacji. Aby określić, w jakim regionie znajduje się urządzenie, na którym zainstalowano aplikację SPIKE, aplikacja ta może odczytywać jego adres IP*. Adres IP jest następnie usuwany ze wszystkich innych danych w celu anonimizacji i jest przechowywany tylko na bezpiecznych serwerach wyłącznie w celach związanych z bezpieczeństwem. Zobowiązujemy się ograniczyć wykorzystanie danych do celów tworzenia, poprawiania i ulepszania doświadczeń cyfrowych, które zwiększą znaczenie, dostępność i atrakcyjność edukacji w zakresie przedmiotów STEAM. Nie udostępniamy danych podmiotom zewnętrznym.

Aby ustalić, czy w Twoim regionie możemy prowadzić analizę, przejdź do aplikacji SPIKE, a następnie otwórz Settings>General (Ustawienia > Ogólne), aby sprawdzić, czy jest dostępna opcja Allow analytics (Zezwalaj na analizę).

Analiza jest włączona

Aplikacja SPIKE zbiera anonimowe dane o swoim działaniu, z których LEGO Education czerpie informacje o tym, czy aplikacja pracuje prawidłowo. Informacje te są gromadzone i analizowane wyłącznie w celu poprawienia doświadczeń użytkowników aplikacji SPIKE. Ich gromadzenie nie wymaga logowania i nie pozwala na uzyskanie danych osobowych użytkownika. Informacje o działaniu aplikacji są anonimizowane, a ich wykorzystanie jest ograniczone do celów tworzenia, naprawiania i ulepszania doświadczeń cyfrowych, które zwiększą znaczenie, dostępność i atrakcyjność edukacji w zakresie przedmiotów STEAM.
Użytkownicy mogą zaakceptować lub zablokować gromadzenie danych dotyczących działania aplikacji SPIKE. Aby zaakceptować lub zablokować gromadzenie tych danych, należy otworzyć aplikację SPIKE, a następnie przejść do obszaru Settings> General (Ustawienia > Ogólne).

SPIKEApp-Analytics-Enabled.png

Analiza jest wyłączona

Zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych aplikacja SPIKE nie zbiera danych osobowych (z wyjątkiem adresów IP, których zwykle nie uważa się za dane osobowe) ani danych dotyczących działania aplikacji.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, należy zapoznać się z Zasadami dotyczącymi plików cookie w aplikacji SPIKE.

spike-analytics-disabled.png

Zasady dotyczące plików cookie w aplikacji SPIKE

Aby zapewnić przejrzystość, LEGO Education może w niektórych przypadkach gromadzić anonimowe dane z urządzenia, na którym zainstalowano aplikację SPIKE. Może to mieć miejsce tylko wtedy, gdy dane te są niezbędne do ułatwienia komunikacji internetowej lub rozwiązania problemu, który uniemożliwia użytkownikom korzystanie z aplikacji SPIKE z Huba, np. błędów połączenia. Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://education.lego.com/app-policy

Zasady dotyczące plików cookie w aplikacji SPIKE

Zasady ochrony prywatności Grupy LEGO

Zasady ochrony prywatności Grupy LEGO

Powyższy opis dotyczy aplikacji LEGO Education SPIKE. Aplikacja SPIKE nie zbiera żadnych danych osobowych, z wyjątkiem adresów IP, które są niezbędne do jej prawidłowego działania. Informacje na temat innych produktów cyfrowych i aplikacji LEGO, które mogą gromadzić, przechowywać lub przetwarzać dane osobowe, można znaleźć pod adresem: https://www.lego.com/pl-pl/legal/notices-and-policies/privacy-policy

Zasady ochrony prywatności Grupy LEGO
Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.