Bobslej

Bobslejowe podstawy

 • Jaka siła wprawia sanie bobslejowe w ruch?
U2L4.EngageThumbnail.png

Przygotuj się do zjazdu!

 • Instrukcja budowania B, strony 40–66
U2L4.Thumbnail.png

3, 2, 1… start!

Doświadczenie 1:

 • Umieść minifigurki na saniach i sprawdź, jak daleko pojadą.
 • Miarką zmierz odległość, jaką przebyły.
 • Zapisz wynik w swoim arkuszu lub na podobnym wykresie w zeszycie.
 • Przeprowadź trzy zjazdy testowe.
 • Zapisz odległość, jaką sanie przejechały za każdym razem, i zakreśl kółkiem wartość środkową.

Szybciej!

Doświadczenie 2:

 • Teraz ustaw na saniach blok zbudowany z czarnych klocków. Spróbuj przewidzieć, jak daleko pojedzie, i zaznacz tę odległość.
 • Przeprowadź trzy zjazdy testowe.
 • Zapisz odległość, jaką sanie przejechały za każdym razem, i zakreśl kółkiem wartość środkową.

Szybciej… szybciej!

Doświadczenie 3:

 • Teraz porównaj ciężki czarny klocek z czarnym blokiem, który właśnie zjeżdżał.
 • Ponownie spróbuj przewidzieć odległość i zaznacz ją klockiem.
 • Wykonaj trzy zjazdy. Czy Twoje przewidywania się sprawdziły?
 • Nie zapomnij za każdym razem zapisać przejechanych odległości i zakreślić kółkiem wartości środkowej.

Co zaobserwowaliście?

 • Jakie siły występowały podczas tego ćwiczenia?
 • Czy występowały jakieś wzorce?
45401-assessment.png