BricQ Motion Essential

Lekkoatletyka

Co wychodzi Ci najlepiej? Bieganie, skakanie czy rzucanie? Chodźmy na bieżnię, żeby się przekonać!

30–45 min
Poziom podstawowy
Klasy 3–5
Hybrid
U2L1.TrackandField.Thumbnail.png

Przygotuj się

 • Przejrzyj materiały dla uczniów online. Za pomocą projektora pokażesz je uczniom w czasie zajęć.
 • Upewnij się, że pojęcia związane z tą lekcją (np. siły pchające i ciągnące) zostały omówione podczas wcześniejszych zajęć.
 • Weź pod uwagę umiejętności wszystkich swoich uczniów, a także środowisko, z jakiego się wywodzą. Dostosuj zajęcia tak, by były przystępne dla wszystkich. Podpowiedzi znajdziesz w sekcji Zróżnicowanie poniżej.

Włącz się

(Cała klasa, 5 minut)

 • Obejrzyjcie film dla uczniów (dostępny tutaj lub w materiałach dla uczniów online).
U2L1.EngageThumbnail.png
 • Poprowadź krótką dyskusję o tym, jakie siły działają podczas biegania, skakania i rzucania w trakcie zawodów lekkoatletycznych.
 • Możesz zadać na przykład takie pytania:
  • Jakie siły wykorzystują sportowcy podczas zawodów lekkoatletycznych? (Sportowcy generują swoim ciałem siły pchające, korzystając z mięśni do biegania, skakania i rzucania).
 • Powiedz uczniom, że będą budować mechanizm przedstawiający zawody lekkoatletyczne. Wyjaśnij, że nie dostaną instrukcji budowania. Zamiast tego powinni kierować się ilustracjami zamieszczonymi na stronach 2–3 broszury z instrukcjami.
 • Powiedz uczniom, że każda grupa:
  • Może skopiować modele z ilustracji na stronach 2–3 w broszurze z instrukcjami budowania, ulepszyć je, a także wymyślić własne przeszkody.
  • Powinna zbudować co najmniej dwa różne modele do zawodów lekkoatletycznych z ruchomymi częściami.
 • Rozdaj grupom zestawy.

Wymyśl

(Małe grupy, 30 minut)

 • Uczniowie pracują w parach. Projektują i budują swoje modele.
 • Uwaga: Do tej lekcji nie ma konkretnych instrukcji budowania. Uczniowie mogą jednak kierować się ilustracjami zamieszczonymi na stronach 2–3 broszury z instrukcjami budowania. Mogą też wymyślać własne modele.
 • Pomoc w budowaniu znajdziesz w sekcji Wskazówki poniżej.
 • Po zakończeniu budowania zachęć uczniów, by przetestowali swoje modele.
45401_ModDetail_32.png

Wytłumacz

(Cała klasa, 5 minut)

 • Zbierz uczniów i poproś, by pokazali swoje modele.
 • Możesz zadać na przykład takie pytania:
  • W jaki sposób Wasze modele przedstawiają wybrane dyscypliny sportu? (np. szybko się poruszają, coś podskakuje itd.).
  • Jakie siły lub rodzaje sił występują w Waszych modelach? (np. pchające, ciągnące, zrównoważone, niezrównoważone, ciężkości).

Weryfikuj

(Cała klasa, 5 minut)

 • Jeśli masz czas, poproś uczniów o wypróbowanie modeli swoich koleżanek lub kolegów.
 • Daj uczniom czas na rozebranie modeli, posortowanie klocków i włożenie ich z powrotem do tacek, a także posprzątanie stanowisk pracy.

Ocena

(W czasie trwania zajęć)

 • Zadawaj pytania pomocnicze, by zachęcić uczniów do „głośnego myślenia” i wyjaśniania swoich procesów myślowych oraz powodów decyzji, które podejmowali w trakcie wykonywania zadania.

Lista kontrolna obserwacji

 • Oceń biegłość uczniów w opisywaniu sił występujących w ich modelach.
 • Przygotuj odpowiednią skalę. Na przykład:
  1. Wymaga pomocy
  2. Może pracować samodzielnie
  3. Może uczyć innych

Samoocena

 • Poproś uczniów o wybranie klocków, które ich zdaniem najlepiej reprezentują ich pracę:
  • Zielony: Z niewielką pomocą potrafię opisać siły, które działają w moim modelu.
  • Niebieski: Potrafię opisać siły, które działają w moim modelu.
  • Fioletowy: Potrafię opisać i wyjaśnić siły, które działają w moim modelu, w taki sposób, żeby zrozumieli to mój kolega lub koleżanka.

Opinie o pracy koleżanek i kolegów

 • W swoich zespołach uczniowie rozmawiają na temat tego, jak układała się ich wspólna praca.
 • Zachęć ich do używania na przykład takich wyrażeń:
  • Podobało mi się, kiedy Ty…
  • Chcę dowiedzieć się więcej o tym, jak Ty…
45401-assessment.png

Wskazówki

Wskazówki dotyczące modeli

 • Ilustracja przedstawia cztery modele, których uczniowie mogą użyć jako inspiracji.
U2L1.TrackandField.Thumbnail.png

Zróżnicowanie

Jeśli chcesz, aby lekcja była łatwiejsza:

 • Przypisz każdej grupie konkretny model inspiracyjny jako punkt wyjścia do budowania.
 • Dobrze zacząć od krzywki albo przekładni wielostopniowej, ponieważ łatwo nimi wprawić coś w ruch.

Jeśli chcesz, aby lekcja była trudniejsza:

 • Poproś uczniów o udekorowanie modeli w stylu sportowym za pomocą pozostałych klocków.
 • Wybierz losowy element i poproś uczniów, by użyli go w jakiś sposób w swoim modelu.
 • Poproś uczniów o połączenie co najmniej dwóch różnych mechanizmów w jeden złożony model.

Rozszerzenia

(Uwaga: potrzebny będzie dodatkowy czas).
Uczniowie mogą obliczyć ilość miejsca potrzebnego na ustawienie ich modeli na stole. W tym celu należy pomnożyć długości boków modeli, by obliczyć ich powierzchnię. Uczniowie mogą obliczyć, jak duży musiałby być stół, żeby pomieścić wszystkie zbudowane modele.

I etap edukacyjny - II. Edukacja matematyczna pkt. 5.2

Nauczanie hybrydowe 1:1

Pobierz scenariusz lekcji z wykorzystaniem zestawu do nauki indywidualnej należący do zasobów do nauczania hybrydowego.

Wsparcie dla nauczyciela

Uczniowie:

 • Nauczą się budować ruchome modele z tego zestawu.
 • Dowiedzą się, jak pchanie i ciągnięcie wpływa na ruch mechanizmu.
 • Będą przewidywać, jak siły działające na ciało wpływają na jego ruch.
 • Zestaw LEGO® Education BricQ Motion Essential (po jednym zestawie na dwoje uczniów)

Edukacja matematyczna

Uczeń:
1.1 określa i prezentuje wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni; określa i prezentuje kierunek ruchu przedmiotów oraz osób; określa położenie przedmiotu na prawo/na lewo od osoby widzianej z przodu (także przedstawionej na fotografii czy obrazku);
5.2 mierzy długości odcinków, boków figur geometrycznych itp.; podaje wynik pomiaru, posługując się jednostkami długości: centymetr, metr, milimetr; wyjaśnia związki między jednostkami długości; posługuje się wyrażeniami dwumianowanymi; wyjaśnia pojęcie kilometr;
6.6 dokonuje obliczeń szacunkowych w różnych sytuacjach życiowych;

Edukacja techniczna

Uczeń:
1.1 planuje i realizuje własne projekty/prace; realizując te projekty/prace współdziała w grupie;
1.2 wyjaśnia znaczenie oraz konieczność zachowania ładu, porządku i dobrej organizacji miejsca pracy ze względów bezpieczeństwa;
1.3 ocenia projekty/prace, wykorzystując poznane i zaakceptowane wartości: systematyczność działania, pracowitość, konsekwencja, gospodarność, oszczędność, umiar w odniesieniu do korzystania z czasu, materiałów, narzędzi i urządzeń;
1.4 organizuje pracę, wykorzystuje urządzenia techniczne i technologie; zwraca uwagę na zdrowie i zachowanie bezpieczeństwa, z uwzględnieniem selekcji informacji, wykonywania czynności użytecznych lub potrzebnych.

Edukacja polonistyczna

Uczeń:
1.1. słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela i innych osób z otoczenia w różnych sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i wzajemnego zrozumienia; okazuje szacunek wypowiadającej się osobie;
1.2. wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji; zadaje pytania w sytuacji braku rozumienia lub braku pewności zrozumienia słuchanej wypowiedzi;
2.2 formułuje pytania dotyczące sytuacji zadaniowych, wypowiedzi ustnych nauczyciela, uczniów lub innych osób z otoczenia;
2.5. układa w formie ustnej opowiadanie oraz składa ustne sprawozdanie z wykonanej pracy;

Edukacja społeczna

Uczeń:
1.10 wykorzystuje pracę zespołową w procesie uczenia się, w tym przyjmując rolę lidera zespołu i komunikuje się za pomocą nowych technologii.

Materiały dla uczniów

Arkusz dla ucznia

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.