BricQ Motion Essential

Samochód wyścigowy

Czerwone światło gaśnie, zapala się zielone. Gaz do dechy! Czy w pit stopie założyli Ci dobre koła? Czy Twój zespół wygra?

30–45 min
Poziom podstawowy
Klasy 3–5
U2L2.Thumbnail.png

Przygotuj się

 • Przejrzyj materiały dla uczniów online. Za pomocą projektora pokażesz je uczniom w czasie zajęć.
 • Upewnij się, że rozpoznawanie zależności w ruchu zostało omówione podczas wcześniejszych zajęć.
 • Weź pod uwagę umiejętności wszystkich swoich uczniów, a także środowisko, z jakiego się wywodzą. Dostosuj zajęcia tak, by były przystępne dla wszystkich. Podpowiedzi znajdziesz w sekcji Zróżnicowanie poniżej.

Włącz się

(Cała klasa, 5 minut)

 • Obejrzyjcie film dla uczniów (dostępny tutaj lub w materiałach dla uczniów online).
U2L2.EngageThumbnail.png
 • Poprowadź krótką dyskusję o tym, jakie siły zaobserwowali uczniowie podczas oglądania filmu o samochodzie wyścigowym.
 • Możesz zadać na przykład takie pytania:
  • Jaka siła wprawia samochód wyścigowy w ruch? (Siła reakcji lub ciągu działa na koła samochodu, co wprawia je w ruch. Siła ta pochodzi z silnika lub innego elementu napędzającego samochód).
  • Jaka siła powoduje zatrzymanie samochodu wyścigowego? (Siła tarcia zmniejsza energię samochodu, więc podczas toczenia się na kołach zmniejsza on swoją prędkość. Ta siła jest nazywana „oporem toczenia”).
  • Co może sprawić, że samochód będzie jechał szybciej lub wolniej? (Zmniejszenie masy i tarcia powierzchniowego zwiększy prędkość samochodu. Zwiększenie masy i tarcia powierzchniowego ją zmniejszy).
 • Powiedz uczniom, że będą budować model samochodu wyścigowego z wyrzutnią, a potem przeprowadzą doświadczenia, by rozpoznać zależności występujące w ruchu pojazdu.
 • Rozdaj grupom zestawy.

Wymyśl

(Małe grupy, 25 minut)

 • Uczniowie pracują w parach. Budują model samochodu wyścigowego. Budują na zmianę: jedna osoba szuka klocków, a druga je składa. Po zakończeniu każdego kroku zamieniają się rolami.
 • Pomoc w budowaniu znajdziesz w sekcji Wskazówki poniżej.

Doświadczenie 1:

 • Uczniowie testują samochody ze średnimi żółtymi kołami i sprawdzają, jak daleko pojadą. Wyrzutnię należy odciągnąć do pozycji 5, a następnie puścić.
  • Uczniowie zapisują wyniki doświadczenia w swoich arkuszach (Wsparcie dla nauczyciela- Dodatkowe zasoby).

Doświadczenie 2:

 • Teraz uczniowie testują samochody z małymi szarymi kołami i dużymi białymi kołami.
  • Przypomnij im o zapisywaniu wyniku każdego testu.
  • Podczas testowania i zapisywania obserwacji zachęć ich do przewidywania, gdzie za każdym razem zatrzyma się samochód. Swoje przewidywania mogą oznaczyć, kładąc klocki w odpowiednich miejscach obok toru.

Wytłumacz

(Cała klasa, 10 minut)

 • Zbierz uczniów i poproś, by opowiedzieli, czego się dowiedzieli.
 • Możesz zadać na przykład takie pytania:
  • Co zaobserwowaliście podczas testowania różnych kół? (Mniejsze koła przejechały mniejszą odległość niż większe. Dzieje się tak dlatego, że małe koła obracają się na osi szybciej niż większe, co wytwarza większe tarcie).
  • Co można zrobić, by samochód pojechał jak najdalej? (Przykładowe odpowiedzi: pociągnąć sprężynę do samego końca, zmniejszyć wagę modelu, użyć większych kół i puścić samochód po gładkiej powierzchni).

Weryfikuj

(Cała klasa, 5 minut)

 • Zbierz uczniów i przedyskutujcie doświadczenia.
 • Możesz zadać na przykład takie pytania:
  • Jakie zależności zaobserwowaliście w ruchu samochodu po zmianie wielkości kół?
  • Czy udało Wam się przewidzieć, co się stanie?
 • Po przetestowaniu wszystkich rodzajów kół uczniowie mogą przebudować swoje samochody, używając pozostałych klocków z zestawu.
 • Daj uczniom czas na rozebranie modeli, posortowanie klocków i włożenie ich z powrotem do tacek, a także posprzątanie stanowisk pracy.
U2L2.02.png

Ocena

(W czasie trwania zajęć)

 • Zadawaj pytania pomocnicze, by zachęcić uczniów do „głośnego myślenia” i wyjaśniania swoich procesów myślowych oraz powodów decyzji, które podejmowali w trakcie budowania modeli.

Lista kontrolna obserwacji

 • Oceń biegłość uczniów w opisywaniu zależności w ruchu ciała oraz sposobów wykorzystania ich do przewidywania ruchu w innych sytuacjach.
 • Przygotuj odpowiednią skalę. Na przykład:
  1. Wymaga pomocy
  2. Może pracować samodzielnie
  3. Może uczyć innych

Samoocena

 • Poproś uczniów o wybranie klocków, które ich zdaniem najlepiej reprezentują ich pracę:
  • Zielony: Chyba potrafię rozpoznać zależności w ruchu samochodu.
  • Niebieski: Na pewno potrafię rozpoznać zależności w ruchu samochodu.
  • Fioletowy: Potrafię rozpoznać zależności w ruchu samochodu, wykorzystać je do przewidywania ruchu w innych sytuacjach oraz wyjaśnić w taki sposób, by zrozumieli mój kolega lub koleżanka.

Opinie o pracy koleżanek i kolegów

 • W swoich zespołach uczniowie rozmawiają na temat tego, jak układała się ich wspólna praca.
 • Zachęć ich do używania na przykład takich wyrażeń:
  • Podobało mi się, kiedy Ty…
  • Chcę dowiedzieć się więcej o tym, jak Ty…
45401-assessment.png

Wskazówki

Wskazówki dotyczące modeli

 • Pokaż uczniom, jak liczyć piny na płytkach, aby prawidłowo umieszczać klocki. Zwróć ich uwagę na pozycję płytki z liczbami oraz znacznika na wyrzutni.
 • Aby puścić samochód w ruch, należy odciągnąć wyrzutnię do pozycji 5, ustawić samochód na płaskiej płytce wyrzutni, a następnie puścić.
 • Powiedz uczniom, by nie wciskali kół zbyt mocno, bo dodatkowe tarcie zmniejszy prędkość ich pojazdów.

Zróżnicowanie

Jeśli chcesz, aby lekcja była łatwiejsza:

 • Poproś uczniów o przetestowanie tylko średnich żółtych kół i dużych białych kół.

Jeśli chcesz, aby lekcja była trudniejsza:

 • Poproś uczniów o dodanie obciążonego klocka i sprawdzenie, jak wpłynie to na zachowanie samochodów.
 • Poproś uczniów o przesunięcie wyrzutni tylko do połowy (do pozycji 3).
  • Czy na podstawie obserwacji z doświadczeń 1 i 2 uda im się przewidzieć, gdzie zatrzyma się samochód?

Rozszerzenia

(Uwaga: potrzebny będzie dodatkowy czas).
Aby poszerzyć zajęcia o rozwój umiejętności matematycznych, poproś uczniów o oszacowanie, a następnie zmierzenie masy elementów zestawu za pomocą standardowych jednostek. (Przykładowo: obciążony klocek — 53 g, duże koła — 16 g, średnie koła — 6 g).

I etap edukacyjny - II. Edukacja matematyczna pkt. 6.7

Wsparcie dla nauczyciela

Uczniowie:

 • Dostosują różne zmienne samochodu wyścigowego, takie jak masa i opór toczenia, żeby pojazd pojechał jak najdalej.
 • Zapiszą dane i wykorzystają je do przewidywania oraz rozpoznawania zależności.
 • Zestaw LEGO® Education BricQ Motion Essential (po jednym zestawie na dwoje uczniów)
 • Miarka (jedna na grupę)

Edukacja matematyczna

Uczeń:
1.1 określa i prezentuje wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni; określa i prezentuje kierunek ruchu przedmiotów oraz osób; określa położenie przedmiotu na prawo/na lewo od osoby widzianej z przodu (także przedstawionej na fotografii czy obrazku);
2.4 porównuje liczby; porządkuje liczby od najmniejszej do największej i odwrotnie; rozumie sformułowania typu: liczba o 7 większa, liczba o 10 mniejsza; stosuje znaki: <, =, >.
5.2 mierzy długości odcinków, boków figur geometrycznych itp.; podaje wynik pomiaru, posługując się jednostkami długości: centymetr, metr, milimetr; wyjaśnia związki między jednostkami długości; posługuje się wyrażeniami dwumianowanymi; wyjaśnia pojęcie kilometr;
6.6 dokonuje obliczeń szacunkowych w różnych sytuacjach życiowych;
6.7 waży; używa określeń: kilogram, dekagram, gram, tona; zna zależności między tymi jednostkami; odmierza płyny; używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra;

Edukacja techniczna

Uczeń:
1.1 planuje i realizuje własne projekty/prace; realizując te projekty/prace współdziała w grupie;
1.2 wyjaśnia znaczenie oraz konieczność zachowania ładu, porządku i dobrej organizacji miejsca pracy ze względów bezpieczeństwa;
1.3 ocenia projekty/prace, wykorzystując poznane i zaakceptowane wartości: systematyczność działania, pracowitość, konsekwencja, gospodarność, oszczędność, umiar w odniesieniu do korzystania z czasu, materiałów, narzędzi i urządzeń;
1.4 organizuje pracę, wykorzystuje urządzenia techniczne i technologie; zwraca uwagę na zdrowie i zachowanie bezpieczeństwa, z uwzględnieniem selekcji informacji, wykonywania czynności użytecznych lub potrzebnych.

Edukacja polonistyczna

Uczeń:
1.1. słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela i innych osób z otoczenia, w różnych sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i wzajemnego zrozumienia; okazuje szacunek wypowiadającej się osobie;
1.2. wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji; zadaje pytania w sytuacji braku rozumienia lub braku pewności zrozumienia słuchanej wypowiedzi;
2.2 formułuje pytania dotyczące sytuacji zadaniowych, wypowiedzi ustnych nauczyciela, uczniów lub innych osób z otoczenia;
2.5. układa w formie ustnej opowiadanie oraz składa ustne sprawozdanie z wykonanej pracy;

Edukacja społeczna

Uczeń:
1.10 wykorzystuje pracę zespołową w procesie uczenia się, w tym przyjmując rolę lidera zespołu i komunikuje się za pomocą nowych technologii.

Materiały dla uczniów

Arkusz dla ucznia

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.