Zestaw „Opowieści”

Postacie

Poznawanie bohaterów historii, a także jej podstawowej konstrukcji i elementów.

0–30 min
Poziom podstawowy
Przedszkole
characters

Zacznij

 • Zachęć dzieci do rozmowy o historyjkach, prosząc o wymienienie dowolnej opowieści, którą kiedyś słyszały. Jeśli będą miały z tym problemy, przypomnij im historyjki czytane ostatnio na zajęciach.
 • Porozmawiajcie o pojawiających się w nich ludziach i zwierzętach. Wyjaśnij, że nazywa się ich postaciami lub bohaterami i że są ważni w każdej opowieści, ponieważ stanowią ośrodek akcji.
 • Poproś dzieci, by wymieniły postacie, które pojawiły się we wspomnianych przez nie historiach.
 • Pokaż im kilka figurek osób lub zwierząt z zestawu „Opowieści” i wyjaśnij, że będą to postaci występujące w ich historiach.
 • Poinstruuj dzieci, jak mogą opisać postać, mówiąc o jej cechach.

Zbuduj

 • Zaproś dzieci do zabawy z postaciami.
 • Wybierz figurkę człowieka lub zwierzęcia, ale nie pokazuj jej nikomu. Opisz ją i poproś dzieci, aby spróbowały odgadnąć, o jaką postać chodzi. Dziecko, które odgadnie prawidłowo, może zatrzymać figurkę do końca zabawy.

Zastanów się

 • Zaproponuj rozmowę o cechach. Możesz zadać dzieciom następujące pytania:

  • Jakie cechy wymieniliście?
  • Czy trudno było myśleć o tych wszystkich cechach? Dlaczego tak lub dlaczego nie?
  • Dlaczego opisywanie postaci występujących w historii jest ważne?
 • Wyjaśnij dzieciom, że cechy, które opisywały, to cechy fizyczne. Wyjaśnij, że oznacza to wygląd postaci oraz że cechy fizyczne są ważne, bo dzięki nim słuchacze mogą łatwiej wyobrazić sobie daną postać.

 • Dodaj, że jeszcze ważniejsze jest, aby wiedzieć, jak postacie się zachowują. Objaśnij, że sposób zachowania postaci to inaczej cechy osobowości. Jako przykład możesz podać konia, który może być odważny lub troskliwy.

Zastosuj

 • Powtórz z dziećmi zabawę z postaciami. Wrzuć wszystkie figurki do woreczka. Następnie niech jedno dziecko wyjmie jakąś postać i nikomu jej nie pokazuje. Zachęć dziecko, aby zagrało tę postać, naśladując jej głos i ruchy. Zadaniem pozostałych dzieci będzie odgadnięcie, o jaką postać chodzi. Jeżeli okaże się to trudne, pomóż im wskazać odpowiednie cechy.

Czy zauważyliście?

 • Obserwacja poniższych kompetencji ułatwia sprawdzenie, czy dzieci rozwijają odpowiednie zdolności językowe i literackie.

  • Dzieci potrafią opisywać przedmioty i zdarzenia.
  • Dzieci są w stanie zrozumieć podstawowe struktury i elementy opowieści.

Wsparcie dla nauczyciela

Czego nauczą się dzieci:

 • Zapoznają się z częściami składowymi zestawu „Opowieści”
 • Dowiedzą się więcej o postaciach występujących w opowieściach
 • Nauczą się używać opisowego języka

Maksymalna liczba dzieci: 6

Zestaw „Opowieści”

 • Dzieci potrafią opisywać przedmioty i zdarzenia.
 • Dzieci są w stanie zrozumieć podstawowe struktury i elementy opowieści.
Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.