Tech Machines

Jak działają koła

Poznawanie kół i ich funkcji.

0–30 min
Poziom podstawowy
Przedszkole
Wheeling-Away1

Zacznij

Pokaż dzieciom kilka kół z zestawu Tech Machines.
Porozmawiajcie o cechach i działaniu kół.

Zadaj takie pytania jak:

 • Jakiego kształtu są koła?
 • Jak się poruszają?
 • W jaki sposób pozwalają pojazdom jeździć?

Wspomnij, że łatwość toczenia wynika z okrągłego kształtu kół.
Wyjaśnij, że pojazdy z wieloma kołami mogą utrzymać równowagę i przewozić ciężkie ładunki.
Jeśli dzieci nie potrafią jeszcze używać śrubokrętów, pokaż, jak zbudować czterokołowy pojazd, przykręcają koła śrubokrętem.

Wheeling-Away1

Zbuduj

Poproś dzieci, aby zbudowały pojazd z czterema kołami.

Wyjaśnij, że mogą zaprojektować własne pojazdy lub poszukać pomysłów na kartach budowania.

 • Niektóre dzieci sięgną po koła z pojedynczą oponą, a inne wezmą podwójne koła z gąsienicą.
 • W razie potrzeby pomóż zamontować wybrane koła.

W trakcie budowy pomóż dzieciom przykręcić koła śrubokrętem.
Gdy dzieci zakończą budowanie, poproś o sprawdzenie, czy pojazdy toczą się po podłodze.

Wheeling-Away2

Zastanów się

Rozpocznij dyskusję na temat pojazdów zbudowanych przez dzieci.

Zadaj takie pytania jak:

 • Jakiego rodzaju pojazd zbudowałeś/zbudowałaś?
 • W jaki sposób koła pomagają pojazdowi się poruszać?

Daj dzieciom okazję do przerobienia modeli zgodnie z tym, czego się dowiedziały podczas testowania.
Poproś dzieci o ponowne przetestowanie pojazdów. Niech koniecznie umieszczą w nich jednego lub dwóch pasażerów!

Wheeling-Away3

Zastosuj

Zbuduj małą pochylnię i poproś dzieci, aby zjechały po niej swoimi pojazdami.
Zachęć dzieci do wypróbowania różnych konstrukcji czterokołowych pojazdów. Zaznacz, jak daleko dojechał każdy z nich.
Następnie całą grupą porównajcie i zestawcie z sobą różne konstrukcje oraz ich zdolność do zjeżdżania po pochylni.

Na co zwracać uwagę

Obserwacja poniższych kompetencji ułatwia stwierdzenie, czy dzieci rozwijają potrzebne zdolności:

 • Technika — odpowiednie wykorzystanie elementów technicznych, takich jak koła lub proste narzędzia
 • Technika — zadawanie pytań dotyczących zagadnień technicznych
 • Inżynieria — uczestniczenie w procesie konstrukcji przez budowanie i testowanie modeli
 • Matematyka — rozpoznawanie, porównywanie i nazywanie kształtów
 • Matematyka — użycie wyobraźni przestrzennej do zrozumienia przedmiotów i poruszania nimi

Wsparcie dla nauczyciela

Dzieci:

 • Poznają elementy zestawu Tech Machines
 • Dowiedzą się więcej o funkcji kół
 • Nauczą się rozpoznawać kształty i cechy
 • Zyskają wyobraźnię przestrzenną, która pozwoli im zrozumieć, jak poruszają się pojazdy kołowe

Maksymalna liczba dzieci: 4

Zestaw Tech Machines (45002), mała pochylnia lub materiały potrzebne do jej zbudowania.

Do opracowania zajęć Tech Machines użyto wytycznych edukacyjnych Narodowego Stowarzyszenia Edukacji Małych Dzieci (NAEYC), a także programu Head Start i standardów Next Generation Science Standards (NGSS). Podręcznik nauczyciela koncentruje się na wartościach poznawania zagadnień z zakresu matematyki, nauki i techniki. Przejrzyj tabelę rozwijanych umiejętności, aby zapoznać się z omówieniem wartości, o których mowa w podręczniku. Lista celów na końcu opisu każdych zajęć może pomóc w określeniu, czy każde dziecko rozwija odpowiednie umiejętności. Punkty z listy odpowiadają konkretnym ćwiczonym podczas zajęć umiejętnościom lub informacjom prezentowanym w ich trakcie.

Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.