01

U3L2_Engage.png

Leo dowiedział się, że kijanki to małe żaby.
Zastanawia się, jak inne zwierzęta i rośliny zmieniają się w miarę, jak dorastają.

02

Explore_Leo.png

W trakcie swojego cyklu rozwojowego żaby zmieniają się z jaj w kijanki, dorosłe żaby, a potem stare żaby.
Jakie etapy życia przechodzą inne zwierzęta?

03

Explore_Leo.png

A co z roślinami?
Jak zmieniają się w trakcie swoich cykli rozwojowych?

04

Explore_Leo.png

Wszystkie cykle rozwojowe obejmują narodziny, wzrost, tworzenie nowych zwierząt lub roślin oraz starzenie się.

05

Explore_Leo.png

Wybierzcie cykl rozwojowy rośliny lub zwierzęcia, który przedstawicie na modelu.

06

45345_Science_U3_L2_App_Overlay.png

Zbudujcie modele.
Pokażcie Leo cztery etapy wybranego cyklu rozwojowego.
Zbudujcie platformę.
Pokażcie, że cykl rozwojowy stanowi powtarzający się wzorzec.

07

SPIKE Essential Life Cycles - pl-pl

Zaprogramujcie swoją platformę tak, aby się obracała.

08

Explain_Leo.png

Użyj swojego modelu, aby wyjaśnić:
jaką roślinę lub zwierzę wybraliście.
jakie etapy cyklu życia pokazaliście;
jakie zmiany nastąpiły w trakcie cyklu życia tego organizmu.

09

Elaborate_Daniel-Leo.png

Kontynuujcie tworzenie swoich modeli i programów.
Możecie na przykład dodać dźwięki dla każdego etapu życia.

10

Elaborate_Daniel-Leo.png

Porównajcie swój model z modelami wykonanymi przez kolegów i koleżanki z klasy: jaki wzorzec powtarza się w każdym cyklu rozwojowym?

11

Elaborate_Daniel-Leo.png

Porównajcie swój model z tymi, które stworzyli koledzy i koleżanki z klasy: jakie są podobieństwa i różnice między różnymi cyklami rozwojowymi?

12

GslastEssentialMinifig.518563b8.png

Dobra robota!