SPIKE™ Essential

Cykle rozwojowe

Leo dowiedział się, że kijanki to małe żaby. Zastanawia się, jak inne zwierzęta i rośliny zmieniają się w miarę, jak dorastają.

45–90 min
Poziom średniozaawansowany
Klasy 1-3
45345_Science_U3_L2_Web_thumbnail.png

Wstęp do zajęć

(UWAGA: ta lekcja zawiera część A i część B. Obie są ważne dla zrealizowania pełnego zakresu standardu kształcenia. Jeśli masz ograniczony czas na przeprowadzenie lekcji, przejrzyj obie części i wybierz elementy odpowiadające potrzebom uczniów).

Podczas tej lekcji uczniowie będą pracować w grupach, aby zbudować wspólny model cyklu rozwojowego rośliny lub zwierzęcia, w tym cztery etapy życia, oraz obrotową platformę, służącą do pokazania cyklu rozwojowego. Podane przykłady mają służyć jako inspiracja. Uczniowie powinni zbudować platformę i cykl rozwojowy, który zaprojektują w swojej grupie.
Jeśli chcesz, możesz połączyć pary, tworząc czteroosobowe grupy i przypisać każdemu uczniowi inny etap cyklu rozwojowego. Uczniowie mogą pracować razem nad jedną platformą lub zbudować własne platformy i pożyczyć modele etapów życia, aby je przetestować.
Weź pod uwagę potrzeby i dojrzałość swoich uczniów, wprowadzając temat starzenia się i/lub śmierci.

 • Przekaż podstawowe informacje – Cykle rozwojowe: Korzystając ze swoich standardowych pomocy naukowych, podziel się z uczniami odpowiednimi informacjami, obrazkami i definicjami, aby przekazać im podstawowe informacje.
  • Zwierzęta i rośliny mają różne cykle rozwojowe. (skoncentruj się na cyklach rozwojowych organizmów, które uczniowie będą znali ze szkoły lub które występują w okolicy, takich jak rośliny kwitnące, motyle, żaby lub znajome ptaki i ssaki).
  • Cykl rozwojowy zwierząt może obejmować takie etapy jak jajo, larwa, niemowlę, dziecko lub młode zwierzę, nimfa, nastolatek, młody dorosły, dojrzały dorosły, rodzic z dziećmi, dorosły w podeszłym wieku.
  • Cykl rozwojowy roślin może obejmować takie etapy jak nasiono, sadzonka, młoda roślina, dojrzała roślina, roślina z kwiatami, roślina z owocami.
  • Ważne słownictwo: cykl rozwojowy, wzorzec
 • Budowanie i programowanie: Zapoznaj się z sugestiami zawartymi w Planie modułu. W ramach tej lekcji warto również:
  • Poszerzyć wiedzę uczniów, korzystając z samouczka poświęconego silnikowi, dostępnego w menu Rozpocznij w aplikacji SPIKE.
  • Przejść do sekcji Bloki silnika w menu Pomoc > Bloki słów w aplikacji SPIKE, aby uzyskać więcej informacji.
  • Skorzystaj z lekcji Śmigający śmigłowiec, dzięki której uczniowie nabędą doświadczenie w używaniu silnika do obracania konstrukcji.

CZĘŚĆ A (45 minut)

Włącz się

(Cała klasa, 5 minut)

U3L2_Engage.png
 • Przedstaw głównych bohaterów historii i pierwsze zadanie: Leo dowiedział się, że kijanki to małe żaby. Zastanawia się, jak inne zwierzęta i rośliny zmieniają się w miarę, jak dorastają.

 • CHWILA NA ZASTANOWIENIE – poprowadź krótką dyskusję na temat lekcji. Jeśli chcesz, możesz skorzystać z ilustracji.

  • W trakcie swojego cyklu rozwojowego żaby zmieniają się z jaj w kijanki, dorosłe żaby, a potem starzejące się i stare żaby. Jakie etapy przechodzą inne zwierzęta? (Odpowiedzi mogą być różne, np. jajo, larwa (gąsienica), poczwarka, motyl; jajko, pisklę, młody ptak, dorosły ptak, starzejący się/stary ptak; mały pies/szczeniak, młody pies, starzejący się/stary pies; niemowlę, dziecko, nastolatek, rodzic z dziećmi, starzejący się/starszy dorosły)
  • A co z roślinami? Jak one zmieniają się na różnych etapach cyklu rozwojowego? (Odpowiedzi mogą być różne, np. nasiono, sadzonka, młoda roślina, dojrzała roślina, roślina z kwiatami, roślina z owocami).
  • Wyjaśnij, że chociaż te cykle rozwojowe różnią się między sobą, wszystkie obejmują narodziny, wzrost, rozmnażanie (tworzenie nowych zwierząt lub roślin) i starzenie się.
  • Wybierzcie cykl rozwojowy rośliny lub zwierzęcia, który zostanie przedstawiony na modelu.
 • Rozdaj każdej grupie po zestawie SPIKE Essential i urządzeniu.

Wymyśl

(Małe grupy, 40 minut)

 • Kiedy uczniowie będą budować i programować, możesz pokazać im poniższe przykłady, aby pomóc im w budowaniu lub programowaniu. Wyjaśnij, że ilustracje przedstawiają przykładowy pomysł, a uczniowie powinni zbudować własne modele obrotowej platformy i modele cykli rozwojowych.

 • Poproś uczniów, aby:

  • ZBUDOWALI modele, które pokażą Leo cztery etapy życia wybranego organizmu, wybierając odpowiednie etapy spośród tych omówionych w części „Włącz się”.
  • Zaczęli BUDOWAĆ i PROGRAMOWAĆ obrotową platformę dla swoich modeli, aby pokazać, że wszystkie cykle życia stanowią powtarzający się wzorzec.
  • (Opcjonalnie) Pracowali w czteroosobowych grupach, z których każda stworzy jeden etap jednego cyklu rozwojowego. Grupy mogą udostępniać sobie modele poszczególnych etapów do przetestowania na różnych platformach.
 • Zachęć uczniów, żeby zastanowili się, jak można zbudować różne etapy cykli rozwojowych, w tym jak można pokazać różnice w rozmiarach między różnymi etapami w ramach modelu. (u różnych uczniów skale mogą być inne, ale powinny być logiczne w ramach poszczególnych modeli). Wypróbujcie różne możliwe sposoby programowania, takie jak użycie silnika do wprawienia platformy w ruch.

 • W połowie pracy poproś uczniów, aby wymienili się pomysłami, jak to zwykle robią podczas lekcji, a następnie aby zmienili swoje modele, inspirując się sugestiami innych.

Jeśli chcesz przejść do części B – Wytłumacz, poproś uczniów, aby nie rozkładali swoich modeli.

CZĘŚĆ B (45 minut)

45345_Science_U3_L2_Web_Overlay.png
SPIKE Essential Life Cycles - pl-pl

Wytłumacz

(Cała klasa, 20 minut)

 • Zbierz uczniów, aby mogli wymienić się spostrzeżeniami. 

 • Niech każda grupa na podstawie swojego powstającego modelu wyjaśni:

  • jaką roślinę lub zwierzę wybrała;
  • jakie etapy cyklu rozwojowego pokazała;
  • jak ten organizm zmienia się podczas swojego cyklu rozwojowego.

Weryfikuj

(Cała klasa, 20 minut)

 • Poproś uczniów, aby:

  • (5 min) Kontynuowali budowanie i programowanie platformy z organizmami, na przykład dodając dźwięki dla każdego etapu.
  • (10 min) Na podstawie swoich ukończonych modeli wyjaśnili, jaki wzorzec powtarza się w różnych cyklach życiowych i pokazali podobieństwa i różnice między cyklami życia przedstawionymi przez innych uczniów.
 • (5 min) Poproś uczniów, żeby powiedzieli, jakie wiadomości, pomysły lub umiejętności:

  • pomogły im ukończyć zadanie;
  • poznali podczas budowania.
 • Poproś uczniów, żeby sprzątnęli zestawy i uporządkowali miejsca pracy.

Ocena

(Cała klasa, 5 minut)

 • Zadawaj pytania naprowadzające, aby skłonić uczniów do myślenia i podejmowania decyzji podczas wymyślania, budowania i programowania.

Obserwacje – lista kontrolna

 • Przejrzyj ponownie cele szczegółowe lekcji (sekcja Wsparcie dla nauczyciela).

 • Korzystając z listy kontrolnej, odnotuj postępy uczniów:

  • Ich model pokazuje odpowiednie etapy cyklu rozwojowego wybranej rośliny lub zwierzęcia.
  • Uczniowie poprawnie opisują cykle rozwojowe wybranego organizmu, w tym sposób powtarzania się wzorca.
  • Dokonane przez uczniów porównanie różnych cykli rozwojowych przedstawionych w klasie trafnie wskazuje, w czym są one podobne, a w czym różne.

Samoocena

Poproś uczniów o wybranie klocka, który ich zdaniem najlepiej pokazuje, jak im poszło.

 • Niebieski klocek: wydaje mi się, że potrafię stworzyć program, kierując się instrukcjami.
 • Żółty klocek: potrafię stworzyć program, kierując się instrukcjami.
 • Zielony klocek: potrafię stworzyć program, kierując się instrukcjami, a do tego potrafię pomóc koledze lub koleżance.

Wrażenia ze wspólnej pracy

Niech uczniowie w swoich małych grupach porozmawiają na temat tego, jak układała się ich wspólna praca.
Zachęcaj ich do używania na przykład takich wyrażeń:

 • Podobało mi się, kiedy ty…
 • Opowiedz coś więcej o tym, kiedy ty…

Zróżnicowanie

Jeśli chcesz, żeby lekcja była łatwiejsza:

 • Poproś uczniów, aby przygotowali trzy etapy cyklu życia swojego organizmu zamiast czterech lub zbudowali jeden z czterech etapów życia w grupie, która ma wspólną platformę.
  Jeśli chcesz, żeby lekcja była trudniejsza:
 • Poproś uczniów, aby wykonali etapy cyklu życia dla dwóch różnych organizmów, jednego zwierzęcia i jednej rośliny.

Rozszerzenie

 • Poproś uczniów, aby wyszukali informacje na temat tego, ile czasu w przybliżeniu trwa każdy cykl rozwojowy wybranego przez nich organizmu. Poproś, aby przedstawili wyniki na wykresie słupkowym. Pomóż im porównać wykresy dla różnych organizmów.

Jeśli wykorzystasz to dodatkowe ćwiczenie, czas zajęć przekroczy przewidziane 45 minut.

Wsparcie dla nauczyciela

Uczniowie:

 • Wyjaśnią, że organizmy mają unikalne i zróżnicowane cykle rozwojowe.
 • Opracują model przedstawiający cykl rozwojowy jednego rodzaju organizmu jako wzorzec.
 • Opiszą różne cykle rozwojowe, obejmujące wspólne etapy: narodziny, wzrost, rozmnażanie i starzenie się.

(po jednym na dwoje uczniów)

 • Zestaw LEGO® Education SPIKE Essential
 • Urządzenie z zainstalowaną aplikacją LEGO Education SPIKE

I. Edukacja polonistyczna

 • 1. Osiągnięcia w zakresie słuchania. Uczeń: 1, 2.
 • 2. Osiągnięcia w zakresie mówienia. Uczeń: 2, 3, 5.
 • 3. Osiągnięcia w zakresie czytania. Uczeń: 1.

IV. Edukacja przyrodnicza

 • 1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego. Uczeń: 1, 2, 3, 4, 6.

VI. Edukacja techniczna

 • 1. Osiągnięcia w zakresie organizacji pracy. Uczeń: 1, 3, 4.
 • 2. Osiągnięcia w zakresie znajomości informacji technicznej, materiałów i technologii wytwarzania. Uczeń: 1, 2, 3, 4.
 • 3. Osiągnięcia w zakresie stosowania narzędzi i obsługi urządzeń technicznych. Uczeń: 1.

VII. Edukacja informatyczna

 • 1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów. Uczeń: 2.
 • 3. Osiągnięcia w zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. Uczeń: 1, 2, 3.
 • 4. Osiągnięcia w zakresie rozwijania kompetencji społecznych. Uczeń: 1, 2.

Rozszerzenie

II. Edukacja matematyczna

 • 1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia stosunków przestrzennych i cech wielkościowych. Uczeń: 1, 2.

Materiały dla uczniów

Arkusz dla ucznia

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.