SPIKE™ Essential

Pinball dla juniorów

Wypróbuj pinball dla juniorów Sofie i ulepsz grę, by była bardziej nieprzewidywalna!

30–45 min
Poziom podstawowy
Klasy 3–5
U4L6_web_thumbnail.png

Wstęp do zajęć

 • Zapoznaj się z lekcją Pinball dla juniorów w aplikacji LEGO® Education SPIKE.
 • Jeśli to konieczne, omów z uczniami następujące słowa związane z zajęciami: zderzak, łopatka, przeszkoda, przewidywalne, przekazywanie oraz nieprzewidywalne.
 • Weź pod uwagę umiejętności wszystkich swoich uczniów, a także środowisko, z jakiego się wywodzą. Dostosuj zajęcia tak, by były przystępne dla wszystkich. Podpowiedzi znajdziesz w sekcji Zróżnicowanie poniżej.
 • Jeśli wystarczy Ci czasu, zaplanuj rozwój umiejętności językowych i poprowadź odpowiednie zajęcia. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Rozszerzenie poniżej.

Włącz się

(Cała klasa, 5 minut)

 • Poprowadź krótką rozmowę na temat przemian energii.
  • Porozmawiaj z uczniami o zabawkach nakręcanych bączkach.
  • Możesz zadać na przykład takie pytania: Jaką energię ma bączek, zanim zacznie się kręcić, a jaką podczas kręcenia się? W jaki sposób ta energia może być przekształcana w inną postać?
 • Zapoznaj swoich uczniów z głównymi bohaterami historii i pierwszym zadaniem, jakim jest uruchomienie pinballa dla juniorów.
 • Każdej grupie daj zestaw klocków i urządzenie.

Wymyśl

(Małe grupy, 30 minut)

 • Poproś uczniów o skorzystanie z aplikacji LEGO® Education SPIKE w celu zapoznania się z pierwszym zadaniem:
  • Stwórzcie i przetestujcie program, który uruchomi pinball dla juniorów.
 • Poproś uczniów, by przebudowywali i testowali swoje modele, aby wykonać dwa kolejne zadania w aplikacji:
  • Zmodyfikujcie program w taki sposób, by pinball dla juniorów był bardziej nieprzewidywalny.
  • Udoskonalcie grę, dodając do niej inne przeszkody.
 • Pomoc w programowaniu i budowaniu znajdziesz w sekcji Wskazówki poniżej.

Wytłumacz

(Cała klasa, 5 minut)

 • Zbierz wszystkich uczniów, aby wspólnie omówić wykonane zadania.
 • Możesz zadać na przykład takie pytania: Jakie modyfikacje wprowadziliście, by zmienić w grze sposób lub moment przemiany energii potencjalnej w energię kinetyczną? W jaki sposób różne przeszkody wpływają na przemiany energii?

Weryfikuj

(Cała klasa, 5 minut)

 • Zachęć uczniów do zastanowienia się nad procesem modyfikowania rozwiązań przekształcających energię oraz do przedyskutowania go.
 • Możesz zadać na przykład takie pytania: W jaki sposób rodzaj przeszkody wpływał na energię kulki? Czy można zaprojektować przeszkodę, która umożliwi zobaczenie przemiany energii?
 • Poproś uczniów o uprzątnięcie stanowisk pracy.

Ocena

(W czasie trwania zajęć)

 • Zadawaj pytania pomocnicze, by zachęcić uczniów do „głośnego myślenia” i wyjaśniania swoich procesów myślowych oraz powodów decyzji, które podejmowali w trakcie budowania i programowania.

Obserwacje - lista kontrolna

 • Oceń, w jakim stopniu uczniowie potrafią udoskonalić rozwiązanie, w którym następuje przemiana energii z jednej postaci w inną.
 • Przygotuj odpowiednią skalę. Na przykład:
  1. Wymaga pomocy
  2. Może pracować samodzielnie
  3. Może uczyć innych

Samoocena

 • Poproś uczniów o wybranie klocków, które ich zdaniem najlepiej reprezentują ich pracę.
  • Żółty: chyba potrafię udoskonalić rozwiązanie, w którym następuje przemiana energii z jednej postaci w inną.
  • Niebieski: potrafię udoskonalić rozwiązanie, w którym następuje przemiana energii z jednej postaci w inną.
  • Zielony: potrafię udoskonalić rozwiązanie, w którym następuje przemiana energii z jednej postaci w inną oraz pomóc w tym koledze lub koleżance.

Wzajemna opinia

 • W małych grupach uczniowie rozmawiają na temat tego, jak układała się ich wspólna praca.
 • Zachęć ich do używania na przykład takich wyrażeń:
  • Podobało mi się, kiedy Ty…
  • Chcę dowiedzieć się więcej o tym, jak Ty…

Wskazówki

Wskazówka dotycząca programowania

 • Po ukończeniu pierwszego zadania uczniowie otrzymają trzy inspiracyjne bloki programowania, które pomogą im zmodyfikować swoje programy.
 • Inspiracyjne bloki programowania mają na celu pobudzenie wyobraźni uczniów podczas eksperymentów, aby umożliwić im znalezienie własnych rozwiązań.
Gecko U4L6_ICB_1 - pl-pl
Gecko U4L6_ICB_1 - pl-pl
Gecko U4L6_ICB_2 - pl-pl
Gecko U4L6_ICB_3 - pl-pl

Wskazówka dotycząca modelu

 • Po ukończeniu drugiego zadania uczniowie otrzymają trzy inspiracyjne obrazki i zachętę do nieograniczonego ulepszania swoich modeli.
 • Obrazki inspiracyjne mają pomóc pobudzić wyobraźnię uczniów podczas eksperymentów i modyfikowania modeli.
U4L6_inspiration_img_1.png
U4L6_inspiration_img_1.png
U4L6_inspiration_img_2.png
U4L6_inspiration_img_3.png

Do tego zadania nie ma żadnych instrukcji budowania.

Zróżnicowanie

Jeśli chcesz, aby lekcja była łatwiejsza:

 • Wybierz jeden obrazek inspiracyjny, aby pomóc uczniom zmodyfikować modele.
 • Zmniejsz liczbę przeszkód do zbudowania i przetestowania.

Jeśli chcesz, aby lekcja była trudniejsza:

 • Dodajcie kolejny silnik lub czujnik do gry.
 • Wypróbujcie inne bloki programowania w programie.

Rozszerzenie

 • Poproś uczniów o znalezienie informacji na temat zasad gry w pinball i napisanie własnych zasad do gry w pinball dla juniorów. Zasady powinny zawierać sposoby zdobywania punktów i wygrywania.

Potrzebny będzie na to dodatkowy czas po zakończeniu 45-minutowych zajęć.

Umiejętności językowe: Edukacja polonistyczna 4.3

Wsparcie dla nauczyciela

Uczniowie:

 • będą stosować swoje pomysły podczas tworzenia rozwiązania, w którym następuje przemiana energii z jednej postaci w inną;
 • przetestują rozwiązanie, by udoskonalić jego działanie;
 • będą aktywnie uczestniczyć w wielu dyskusjach.

(1 na dwoje uczniów)

 • Zestaw LEGO® Education SPIKETM Essential
 • Urządzenie z zainstalowaną aplikacją LEGO® Education SPIKE

Edukacja informatyczna

Uczeń:
1.1 układa w logicznym porządku: obrazki, teksty, polecenia (instrukcje) składające się m.in. na codzienne czynności;
1.2 tworzy polecenie lub sekwencje poleceń dla określonego planu działania prowadzące do osiągnięcia celu;
2.1 programuje wizualnie: proste sytuacje lub historyjki według pomysłów własnych i pomysłów opracowanych wspólnie z innymi uczniami, pojedyncze polecenia, a także ich sekwencje sterujące obiektem na ekranie komputera bądź innego urządzenia cyfrowego;
3.1 posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania;
3.2 kojarzy działanie komputera lub innego urządzenia cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem;
4.1 współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię;
5.1 posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami;

Edukacja techniczna

Uczeń:
1.1 planuje i realizuje własne projekty/prace; realizując te projekty/prace współdziała w grupie;
2.4 wykonuje przedmiot/model/pracę według własnego planu i opracowanego sposobu działania;

Edukacja przyrodnicza

Uczeń:
1.6 planuje, wykonuje proste obserwacje, doświadczenia i eksperymenty dotyczące obiektów i zjawisk przyrodniczych, tworzy notatki z obserwacji, wyjaśnia istotę obserwowanych zjawisk według procesu przyczynowo-skutkowego i czasowego;

Materiały dla uczniów

Arkusz dla ucznia

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.