SPIKE™ Essential

Arktyczna przejażdżka

Leo wyrusza na wyprawę do Arktyki, by zobaczyć niedźwiedzie polarne. Może się tam dostać na skuterze śnieżnym. Tylko jak?

30–45 min
Poziom podstawowy
Klasy 1–2
U1L2_web_thumbnail.png

Wstęp do zajęć

 • Zapoznaj się z lekcją Arktyczna przejażdżka w aplikacji LEGO® Education SPIKE.
 • Jeśli to konieczne, omów z uczniami następujące słowa związane z lekcją: „Arktyka”, „do tyłu”, „do przodu”, „w lewo”, „w prawo” oraz „skuter śnieżny”.
 • Weź pod uwagę umiejętności wszystkich uczniów, a także środowisko, z jakiego się wywodzą. Dostosuj zajęcia tak, by były przystępne dla wszystkich. Podpowiedzi znajdziesz w sekcji Zróżnicowanie poniżej.
 • Jeśli wystarczy czasu, zaplanuj rozwój umiejętności językowych i zachęć uczniów do niego. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Rozszerzenie poniżej.

Włącz się

(Cała klasa, 5 minut)

 • Poprowadź szybką dyskusję na temat podążania drogą do miejsca docelowego, np. placu zabaw, według wskazówek.
  • Porozmawiaj z uczniami o użyciu słów określających kierunki, takich jak „w lewo”, „w prawo”, „do przodu” i „do tyłu”.
  • Zadaj pytania takie jak: W jaki sposób możecie wytłumaczyć znajomemu, jak dojść na plac zabaw? Jakich słów użyjecie?
 • Zapoznaj uczniów z głównymi bohaterami historii i pierwszym zadaniem, jakim jest wprawienie skutera śnieżnego w ruch.
 • Każdej grupie rozdaj jeden zestaw klocków i jedno urządzenie.

Wymyśl

(Małe grupy, 30 minut)

 • Zapoznaj uczniów z pierwszym zadaniem przy pomocy aplikacji LEGO® Education SPIKE:
  • Stwórz i przetestuj program, który wprawi skuter śnieżny w ruch.
 • Poproś uczniów, by przebudowywali modele i testowali je, aby ukończyć dwa kolejne zadania w aplikacji:
  • Zmodyfikuj program przed kolejną wyprawą Leo. Nie zapomnij zadbać o to, aby bohater mógł wrócić do domu!
 • Pomoc dotyczącą programowania znajdziesz w sekcji Wskazówki poniżej.

Wytłumacz

(Cała klasa, 5 minut)

 • Zbierz uczniów w grupę i omów z nimi ukończone zadania.
 • Zadaj pytania takie jak: Dokąd Leo wyruszył na następną przygodę? Jak wasze skutery śnieżne zawiozły go do celu?

Weryfikuj

(Cała klasa, 5 minut)

 • Zachęć uczniów do zastanowienia się nad tym, jak można opisać sekwencję.
 • Zadaj pytania takie jak: Dlaczego podczas wskazywania kierunków ważne jest używanie słów takich jak „w lewo, w prawo, do przodu i do tyłu”? Dlaczego ważne jest, aby potrafić wskazać drogę znajomemu?
 • Poproś uczniów o uprzątnięcie stanowisk pracy.

Ocena

(W czasie trwania zajęć)

 • Zadawaj pytania pomocnicze, by zachęcić uczniów do „głośnego myślenia” i wyjaśniania swoich procesów myślowych oraz powodów decyzji, które podejmowali w trakcie budowania i programowania.

Obserwacje - lista kontrolna

 • Oceń, w jakim stopniu uczniowie potrafią opisać kierunek poruszania się modelu i sposób, w jaki model może się dostać do celu.
 • Przygotuj odpowiednią skalę. Na przykład:
  1. Wymaga pomocy
  2. Może pracować samodzielnie
  3. Może uczyć innych

Samoocena

 • Poproś uczniów o wybranie klocków, które ich zdaniem najlepiej reprezentują ich pracę.
  • Żółty: chyba potrafię określić, dokąd powinien dotrzeć mój model i jak ma to zrobić.
  • Niebieski: potrafię określić, dokąd powinien dotrzeć mój model i jak ma to zrobić.
  • Zielony: potrafię określić, dokąd powinien dotrzeć mój model i jak ma to zrobić, i umiem udzielić pomocy kolegom i koleżankom

Wzajemna opinia

 • W małych grupach uczniowie rozmawiają na temat tego, jak układała się ich wspólna praca.
 • Zachęć do używania na przykład takich wyrażeń:
  • Podobało mi się, kiedy Ty…
  • Chcę dowiedzieć się więcej o tym, jak Ty…

Wskazówki

Wskazówka dotycząca programowania

 • Po ukończeniu pierwszego zadania uczniowie otrzymają mapę.
 • Korzystając z niej, mogą eksperymentować z dostępnymi blokami programowania w celu zmodyfikowania programu, aby odpowiadał trasie rejsu.
U1L2_img_step_9.png

Zróżnicowanie

Jeśli chcesz, aby lekcja była łatwiejsza:

 • Przeczytaj uczniom na głos historię Arktyczna przejażdżka oraz instrukcje w aplikacji LEGO® Education SPIKE.
 • Skróć lekcję tak, aby uwzględnić tylko pierwsze zadanie.

Jeśli chcesz, aby lekcja była trudniejsza:

 • Stwórzcie mapę, którą uczniowie będą mogli wykorzystać podczas następnej przygody Leo.
 • Kliknijcie opcję Wyświetl pełną paletę w aplikacji, aby wykorzystać więcej bloków programowania.

Rozszerzenie

 • Poproś uczniów o to, by wzięli udział we wspólnym projekcie poświęconym poszukiwaniu informacji oraz pisaniu i w ramach niego stworzyli broszurę z poradami dotyczącymi zwiedzania Arktyki.

Potrzebny będzie dodatkowy czas po zakończeniu 45-minutowych zajęć.

Umiejętności językowe: Edukacja polonistyczna 4.3

Wsparcie dla nauczyciela

Uczniowie:

 • Używają słów określających kierunki do opisania sekwencji.
 • Dzielą zadanie na mniejsze części.
 • Ćwiczą pomaganie bohaterowi historii.
 • Uczestniczą we wspólnych konwersacjach.

(1 na dwoje uczniów)

 • Zestaw LEGO® Education SPIKETM Essential
 • Urządzenie z zainstalowaną aplikacją LEGO® Education SPIKE

Edukacja informatyczna

Uczeń:
1.1 układa w logicznym porządku: obrazki, teksty, polecenia (instrukcje) składające się m.in. na codzienne czynności;
1.2 tworzy polecenie lub sekwencje poleceń dla określonego planu działania prowadzące do osiągnięcia celu;
2.1 programuje wizualnie: proste sytuacje lub historyjki według pomysłów własnych i pomysłów opracowanych wspólnie z innymi uczniami, pojedyncze polecenia, a także ich sekwencje sterujące obiektem na ekranie komputera bądź innego urządzenia cyfrowego;
3.1 posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania;
3.2 kojarzy działanie komputera lub innego urządzenia cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem;
4.1 współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię;
5.1 posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami;

Edukacja techniczna

Uczeń:
1.1 planuje i realizuje własne projekty/prace; realizując te projekty/prace współdziała w grupie;
2.4 wykonuje przedmiot/model/pracę według własnego planu i opracowanego sposobu działania;

Edukacja przyrodnicza

Uczeń:
1.3 rozpoznaje wybrane zwierzęta i rośliny, których w naturalnych warunkach nie spotyka się w polskim środowisku przyrodniczym;

Materiały dla uczniów

Arkusz dla ucznia

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.