SPIKE™ Essential

Jaskiniowy samochód

Daniel zastanawia się, co żyje w ciemnej jaskini. Co może się kryć w mroku?

30–45 min
Poziom podstawowy
Klasy 1–2
U1L3_web_thumbnail.png

Wstęp do zajęć

 • Zapoznaj się z lekcją Jaskiniowy samochód w aplikacji LEGO® Education SPIKE.
 • Jeśli to konieczne, omów z uczniami następujące słowa związane z lekcją: „jaskinia”, „ciemność”, „światło”, „sekwencja” oraz „próbować”.
 • Weź pod uwagę umiejętności wszystkich uczniów, a także środowisko, z jakiego się wywodzą. Dostosuj zajęcia tak, by były przystępne dla wszystkich. Podpowiedzi znajdziesz w sekcji Zróżnicowanie poniżej.
 • Jeśli wystarczy czasu, zaplanuj rozwój umiejętności językowych i zachęć uczniów do niego. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Rozszerzenie poniżej.

Włącz się

(Cała klasa, 5 minut)

 • Poprowadź szybką dyskusję na temat pomagania znajomemu, który ma problem.
  • Porozmawiaj z uczniami o tym, co mogą zrobić dla znajomego, który słabo widzi po ciemku i potrzebuje pomocy.
  • Zadaj pytania takie jak: Co możecie zrobić, aby pomóc znajomemu coś zobaczyć, gdy jest ciemno? W jaki sposób opiszecie, co zrobicie, aby mu pomóc?
 • Zapoznaj uczniów z głównymi bohaterami historii i pierwszym zadaniem, jakim jest włączenie światła jaskiniowego samochodu.
 • Każdej grupie rozdaj jeden zestaw klocków i jedno urządzenie.

Wymyśl

(Małe grupy, 30 minut)

 • Zapoznaj uczniów z pierwszym zadaniem przy pomocy aplikacji LEGO® Education SPIKE:
  • Stwórz i przetestuj program, który włączy światło samochodu jaskiniowego.
 • Poproś uczniów, by przebudowali i przetestowali modele, aby ukończyć kolejne zadanie w aplikacji:
  • Zmodyfikuj program przed kolejną wyprawą Daniela.
 • Pomoc dotyczącą programowania znajdziesz w sekcji Wskazówki poniżej.

Wytłumacz

(Cała klasa, 5 minut)

 • Zbierz uczniów w grupę i omów z nimi ukończone zadania.
 • Zadaj pytania takie jak: Jaki jest cel Daniela w tej historii? Co stało się ze światłem, gdy stworzyliście kontrolujący je program?

Weryfikuj

(Cała klasa, 5 minut)

 • Zachęć uczniów do zastanowienia się nad tym, jak można opisać proces tworzenia programu, który rozwiąże problem.
 • Zadaj pytania takie jak: Czego się spodziewaliście po zmodyfikowaniu programu kontrolującego światło? Czy wasze światło zadziałało tak, jak chcieliście? W jaki sposób opiszecie czynność wykonaną w celu zmodyfikowania światła?
 • Poproś uczniów o uprzątnięcie stanowisk pracy.

Ocena

(W czasie trwania zajęć)

 • Zadawaj pytania pomocnicze, by zachęcić uczniów do „głośnego myślenia” i wyjaśniania swoich procesów myślowych oraz powodów decyzji, które podejmowali w trakcie budowania i programowania.

Obserwacje - lista kontrolna

 • Oceń, w jakim stopniu uczniowie potrafią opisać sekwencję zdarzeń programu oraz rezultat jego działania.
 • Przygotuj odpowiednią skalę. Na przykład:
  1. Wymaga pomocy
  2. Może pracować samodzielnie
  3. Może uczyć innych

Samoocena

 • Poproś uczniów o wybranie klocków, które ich zdaniem najlepiej reprezentują ich pracę.
  • Żółty: chyba potrafię opisać sekwencję zdarzeń, cele i oczekiwany rezultat działania programu.
  • Niebieski: potrafię opisać sekwencję zdarzeń, cele i oczekiwany rezultat działania programu.
  • Zielony: potrafię opisać sekwencję zdarzeń, cele i oczekiwany rezultat działania programu i umiem udzielić pomocy kolegom i koleżankom.

Wzajemna opinia

 • W małych grupach uczniowie rozmawiają na temat tego, jak układała się ich wspólna praca.
 • Zachęć do używania na przykład takich wyrażeń:
  • Podobało mi się, kiedy Ty…
  • Chcę dowiedzieć się więcej o tym, jak Ty…

Wskazówki

Wskazówka dotycząca programowania

 • Po ukończeniu pierwszego zadania uczniowie otrzymają trzy inspiracyjne bloki programowania, które pomogą im zmodyfikować swoje programy.
 • Inspiracyjne bloki programowania mają na celu pobudzenie wyobraźni uczniów podczas eksperymentów, aby umożliwić im znalezienie własnych rozwiązań.
Gecko U1L3_ICB_1 - en
Gecko U1L3_ICB_1 - en
Gecko U1L3_ICB_2 - en
Gecko U1L3_ICB_3 - en

Zróżnicowanie

Jeśli chcesz, aby lekcja była łatwiejsza:

 • Przeczytaj uczniom na głos historię Jaskiniowy samochód oraz instrukcje w aplikacji LEGO® Education SPIKE.
 • Skróć lekcję tak, aby uwzględnić tylko pierwsze zadanie.

Jeśli chcesz, aby lekcja była trudniejsza:

 • Stwórzcie nową wersję jaskiniowego samochodu.
 • Zbudujcie model przedstawiający to, co Daniel zobaczy, gdy oświetli jaskinię.

Rozszerzenie

 • Poproś uczniów, aby napisali jeden akapit informacyjny na temat fikcyjnych stworzeń żyjących w jaskini. Powiedz im, by opisali wygląd tych stworzeń, ich pożywienie oraz czynności, które wykonują w czasie wolnym.

Potrzebny będzie dodatkowy czas po zakończeniu 45-minutowych zajęć.

Umiejętności językowe: Edukacja polonistyczna 4.2

Wsparcie dla nauczyciela

Uczniowie:

 • Opisują sekwencję zdarzeń, cele i oczekiwany rezultat działania programu.
 • Poznają obiekty, które można dostrzec przy dobrym świetle.
 • Ćwiczą pomaganie bohaterowi historii.
 • Uczestniczą we wspólnych konwersacjach.

(1 na dwoje uczniów)

 • Zestaw LEGO® Education SPIKETM Essential
 • Urządzenie z zainstalowaną aplikacją LEGO® Education SPIKE

Edukacja informatyczna

Uczeń:
1.1 układa w logicznym porządku: obrazki, teksty, polecenia (instrukcje) składające się m.in. na codzienne czynności;
1.2 tworzy polecenie lub sekwencje poleceń dla określonego planu działania prowadzące do osiągnięcia celu;
2.1 programuje wizualnie: proste sytuacje lub historyjki według pomysłów własnych i pomysłów opracowanych wspólnie z innymi uczniami, pojedyncze polecenia, a także ich sekwencje sterujące obiektem na ekranie komputera bądź innego urządzenia cyfrowego;
3.1 posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania;
3.2 kojarzy działanie komputera lub innego urządzenia cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem;
4.1 współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię;
5.1 posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami;

Edukacja techniczna

Uczeń:
1.1 planuje i realizuje własne projekty/prace; realizując te projekty/prace współdziała w grupie;
2.4 wykonuje przedmiot/model/pracę według własnego planu i opracowanego sposobu działania;

Materiały dla uczniów

Arkusz dla ucznia

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.