SPIKE™ Essential

Rejs

Maria i Sofie wyruszają w rejs! Jak umieszczą łódź na wodzie?

30–45 min
Poziom podstawowy
Klasy 1–2
U1L1_web_thumbnail.png

Wstęp do zajęć

 • Zapoznaj się z lekcją Rejs w aplikacji LEGO® Education SPIKE.
 • Jeśli to konieczne, omów z uczniami następujące słowa związane z lekcją: „wyzwanie”, „zmiana”, „program”, „pchać” oraz „robot”.
 • Weź pod uwagę umiejętności wszystkich uczniów, a także środowisko, z jakiego się wywodzą. Dostosuj zajęcia tak, by były przystępne dla wszystkich. Podpowiedzi znajdziesz w sekcji Zróżnicowanie poniżej.
 • Jeśli wystarczy czasu, zaplanuj rozwój umiejętności językowych i zachęć uczniów do niego. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Rozszerzenie poniżej.

Włącz się

(Cała klasa, 5 minut)

 • Poprowadź szybką dyskusję na temat postępowania zgodnie z planem w celu ukończenia zadania.
  • Porozmawiaj z uczniami o tym, w jaki sposób założyliby na siebie ubrania przed wyjściem na zewnątrz.
  • Zadaj pytania takie jak: Co zrobicie najpierw? Co zrobicie później?
 • Zapoznaj uczniów z głównymi bohaterami historii i pierwszym zadaniem, jakim jest wepchnięcie łodzi do wody.
 • Każdej grupie rozdaj jeden zestaw klocków i jedno urządzenie.

Wymyśl

(Małe grupy, 30 minut)

 • Zapoznaj uczniów z pierwszym zadaniem przy pomocy aplikacji LEGO® Education SPIKE:
  • Stwórz program, który pozwoli wepchnąć łódź do wody, i go przetestuj.
 • Poproś uczniów, by przebudowali i przetestowali modele, aby ukończyć kolejne zadanie w aplikacji:
  • Zmodyfikuj program, by ulepszyć robota.
 • Pomoc dotyczącą programowania znajdziesz w sekcji Wskazówki poniżej.

Wytłumacz

(Cała klasa, 5 minut)

 • Zbierz uczniów w grupę i omów z nimi ukończone zadania.
 • Zadaj pytania takie jak: Co zrobiliście najpierw, aby zepchnąć łódź do wody? W jaki sposób zmodyfikowaliście program, by ulepszyć robota?

Weryfikuj

(Cała klasa, 5 minut)

 • Zachęć uczniów do zastanowienia się nad tym, jak postępować zgodnie z instrukcjami.
 • Zadaj pytania takie jak: Dlaczego postępowanie zgodnie z instrukcjami jest ważne? Co się stanie, jeśli nie wykonamy kroków w określonej kolejności?
 • Poproś uczniów o uprzątnięcie stanowisk pracy.

Ocena

(W czasie trwania zajęć)

 • Zadawaj pytania pomocnicze, by zachęcić uczniów do „głośnego myślenia” i wyjaśniania swoich procesów myślowych oraz powodów decyzji, które podejmowali w trakcie budowania i programowania.

Obserwacje - lista kontrolna

 • Oceń, w jakim stopniu uczniowie postępują zgodnie z instrukcjami w celu stworzenia programu.
 • Przygotuj odpowiednią skalę. Na przykład:
  1. Wymaga pomocy
  2. Może pracować samodzielnie
  3. Może uczyć innych

Samoocena

 • Poproś uczniów o wybranie klocków, które ich zdaniem najlepiej reprezentują ich pracę.
  • Żółty: chyba potrafię postępować zgodnie z instrukcjami, aby stworzyć program.
  • Niebieski: potrafię postępować zgodnie z instrukcjami, aby stworzyć program.
  • Zielony: potrafię postępować zgodnie z instrukcjami, aby stworzyć program, i umiem udzielić pomocy kolegom i koleżankom.

Wzajemna opinia

 • W małych grupach uczniowie rozmawiają na temat tego, jak układała się ich wspólna praca.
 • Zachęć do używania na przykład takich wyrażeń:
  • Podobało mi się, kiedy Ty…
  • Chcę dowiedzieć się więcej o tym, jak Ty…

Wskazówki

Wskazówka dotycząca programowania

 • Po ukończeniu pierwszego zadania uczniowie otrzymają mapę.
 • Korzystając z niej, mogą eksperymentować z dostępnymi blokami programowania w celu zmodyfikowania programu, aby odpowiadał trasie rejsu.
Gecko U1L1_ICB_1 - en
Gecko U1L1_ICB_1 - en
Gecko U1L1_ICB_2 - en
Gecko U1L1_ICB_3 - en

Zróżnicowanie

Jeśli chcesz, aby lekcja była łatwiejsza:

 • Przeczytaj uczniom na głos historię Rejs oraz instrukcje w aplikacji LEGO® Education SPIKE.
 • Skróć lekcję tak, aby uwzględnić tylko pierwsze zadanie.

Jeśli chcesz, aby lekcja była trudniejsza:

 • Wymyślcie inny sposób na umieszczenie łodzi w wodzie.
 • Kliknijcie opcję Wyświetl pełną paletę w aplikacji, aby wykorzystać więcej bloków programowania.

Rozszerzenie

 • Poproś uczniów, aby napisali opowiadanie o rejsie Marii i Sofie. Niech uwzględnią dwa różne wydarzenia, które mają miejsce, gdy bohaterki znajdują się na pokładzie.

Potrzebny będzie dodatkowy czas po zakończeniu 45-minutowych zajęć.

Umiejętności językowe: Edukacja polonistyczna 4.2

Wsparcie dla nauczyciela

Uczniowie:

 • Postępują zgodnie z instrukcjami, aby stworzyć program.
 • Identyfikują głównych bohaterów historii.
 • Ćwiczą pomaganie bohaterowi historii.
 • Uczestniczą we wspólnych konwersacjach.

(1 na dwoje uczniów)

 • Zestaw LEGO® Education SPIKETM Essential
 • Urządzenie z zainstalowaną aplikacją LEGO® Education SPIKE

Edukacja informatyczna

Uczeń:
1.1 układa w logicznym porządku: obrazki, teksty, polecenia (instrukcje) składające się m.in. na codzienne czynności;
1.2 tworzy polecenie lub sekwencje poleceń dla określonego planu działania prowadzące do osiągnięcia celu;
2.1 programuje wizualnie: proste sytuacje lub historyjki według pomysłów własnych i pomysłów opracowanych wspólnie z innymi uczniami, pojedyncze polecenia, a także ich sekwencje sterujące obiektem na ekranie komputera bądź innego urządzenia cyfrowego;
3.1 posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania;
3.2 kojarzy działanie komputera lub innego urządzenia cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem;
4.1 współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię;
5.1 posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami;

Edukacja techniczna

Uczeń:
1.1 planuje i realizuje własne projekty/prace; realizując te projekty/prace współdziała w grupie;
2.4 wykonuje przedmiot/model/pracę według własnego planu i opracowanego sposobu działania;

Edukacja przyrodnicza

Uczeń:
1.3 rozpoznaje wybrane zwierzęta i rośliny, których w naturalnych warunkach nie spotyka się w polskim środowisku przyrodniczym;

Materiały dla uczniów

Arkusz dla ucznia

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.